Công ty dịch vụ công cộng

Các công ty Sri Lanka tham gia một lĩnh vực: công ty dịch vụ công cộng

Những Các công ty Sri Lanka sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công ty dịch vụ công cộng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như WINDFORCE LIMITED, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như LAUGFS POWER LIMITED và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
WIND.N0000WINDFORCE LIMITED26.475 B LKR19.5 LKR−1.02%40.208 K1.3221.540.91 LKR−19.77%5.10%
Sức mua mạnh
VLL.N0000VIDULLANKA PLC7.755 B LKR8.8 LKR−1.12%55.042 K1.017.341.20 LKR+51.92%5.06%
VLL.X0000VIDULLANKA PLC7.755 B LKR7.0 LKR−1.41%14.067 K2.405.841.20 LKR+51.92%5.06%
VPEL.N0000VALLIBEL POWER ERATHNA PLC5.902 B LKR7.8 LKR−2.50%613.549 K2.667.221.08 LKR+50.61%28.48%
LPL.N0000LAUGFS POWER LIMITED3.049 B LKR9.2 LKR+1.10%2.1 K0.18−0.66 LKR+79.35%0.00%
PAP.N0000PANASIAN POWER PLC2.625 B LKR4.2 LKR0.00%122.531 K0.74−0.66 LKR+20.17%0.00%
HPWR.N0000RESUS ENERGY PLC2.034 B LKR23.2 LKR−2.11%320.753 K0.525.324.36 LKR+55.78%5.30%
HPFL.N0000LOTUS HYDRO POWER PLC1.113 B LKR9.9 LKR−2.94%3.676 K0.2914.190.70 LKR+1324.29%13.73%
LPL.X0000LAUGFS POWER LIMITED8.5 LKR+1.19%3.05 K0.96