Các công ty của Các công ty Thụy Điển hoạt động trong một ngành: Biotechnology

Danh sách sau có Các công ty Thụy Điển hoạt động trong cùng ngành, Biotechnology. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AABERAABERA BIOSCIENCE AB
5.14 SEK−6.20%4.946K1.6879.26M SEK−1.45 SEK+5.19%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ACTIACTIVE BIOTECH AB
0.560 SEK−0.53%81.893K0.13213.045M SEK−0.17 SEK+29.35%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AALZCURALZECURE PHARMA AB
3.00 SEK−7.69%14.337K0.17201.783M SEK−0.66 SEK+57.22%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AAMNIAMNIOTICS AB
0.0036 SEK0.00%4.955M0.089.758M SEK−0.38 SEK−28.64%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AATORXALLIGATOR BIOSCIENCE AB
1.066 SEK+0.95%1.427M0.91694.8M SEK−0.55 SEK+23.39%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BICOBICO GROUP AB
40.20 SEK−0.84%48.582K0.092.861B SEK−28.10 SEK−120.10%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BINVBIOINVENT INTERNATIONAL AB
16.64 SEK+0.48%22.314K0.521.09B SEK−5.02 SEK−903.40%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BBIOEXBIOEXTRAX AB
1.860 SEK−6.81%74.464K0.9058.351M SEK−0.81 SEK+25.05%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BBIOSGNBIOSERGEN AB
0.555 SEK−11.20%57.459K0.97116.155M SEK−0.60 SEK+53.89%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BBIOVIC_BBIOVICA INTERNATIONAL AB SER. B
2.040 SEK−2.39%312.518K2.43175.676M SEK−2.68 SEK−3.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BBIOWKSBIO-WORKS TECHNOLOGIES AB
4.97 SEK+0.40%2.284K0.05192.95M SEK−1.53 SEK−281.71%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CCLINE_BCLINE SCIENTIFIC AB SER. B
0.1335 SEK−3.61%42.218K0.915.574M SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
CCRNAOCIRCIO HOLDING ASA
6.250 NOK+11.35%5K2.7747.067M SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
DDBP.BDOUBLE BOND PHARMACEUTICAL INT. AB SER. B
0.650 SEK−8.96%15.1K0.1068.796M SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
EECTIN.BECTIN RESEARCH AB SER. B
0.500 SEK−10.07%1.65K0.037.986M SEK−1.36 SEK−29.14%0.00%Công nghệ Sức khỏe
EELICELICERA THERAPEUTICS AB
1.725 SEK−1.71%26.848K0.2934.717M SEK−0.83 SEK+15.64%0.00%Công nghệ Sức khỏe
EEXPRS2EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB
2.655 SEK+1.53%54.452K0.42134.424M SEK−2.12 SEK+30.78%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
FLUIFLUICELL AB
0.1198 SEK+2.39%2.804M0.3638.425M SEK−0.24 SEK+21.56%0.00%Công nghệ Sức khỏe
IIMMUMENDUS AB
0.4770 SEK−2.55%1.003M0.63330.73M SEK−0.26 SEK+60.10%0.00%Công nghệ Sức khỏe
IIVACCINTERVACC AB
3.670 SEK+0.82%146.719K0.47275.68M SEK−1.51 SEK−36.17%0.00%Công nghệ Sức khỏe
LLIPUMLIPUM AB
7.24 SEK+1.69%18.895K0.6466.321M SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
MMAGLEMAGLE CHEMOSWED HOLDING AB
25.2 SEK−1.56%30.00272.16M SEK22.361.13 SEK+39.98%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MMODTXMODUS THERAPEUTICS HOLDING AB
1.555 SEK−7.44%57.325K4.0860.377M SEK−1.04 SEK+8.73%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NANOFSNANOFORM FINLAND OYJ
34.3 SEK0.00%41.465K1.282.625B SEK−2.96 SEK+7.06%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
NNATTANATTARO LABS AB
0.705 SEK−1.40%24.4K0.5814.467M SEK−0.52 SEK+47.20%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PPHIPHASE HOLOGRAPHIC IMAGING PHI AB
7.18 SEK0.00%11.882K0.51188.065M SEK−1.02 SEK+40.96%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PPILAPILA PHARMA AB
1.345 SEK+0.37%1.419K0.1031.883M SEK−0.70 SEK+58.96%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PROBPROBI AB
198 SEK−2.71%100.022.313B SEK133.801.48 SEK−58.60%0.64%Công nghệ Sức khỏe
QQUIAQUIAPEG PHARMACEUTICALS HOLDING AB
0.0640 SEK−1.39%332.784K0.344.835M SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
SS2MS2MEDICAL AB SER. B
0.0610 SEK−5.57%429.167K0.1317.599M SEK−0.46 SEK+42.51%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SSANIONSANIONA AB
2.075 SEK−1.43%255.665K0.64234.157M SEK−1.28 SEK+61.40%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SSENZASENZAGEN AB
5.78 SEK0.00%2.595K0.12139.095M SEK−0.91 SEK+36.23%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SSIMRIS_BSIMRIS GROUP AB SER. B
0.217 SEK+3.33%18.844K0.1273.095M SEK−0.17 SEK−18.99%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SSPAGOSPAGO NANOMEDICAL AB
0.300 SEK+2.04%69.929K0.7266.066M SEK−0.39 SEK+41.32%0.00%Công nghệ Sức khỏe
TOLTOLERANZIA AB
0.429 SEK−5.92%352.124K3.2794.65M SEK−0.06 SEK+22.16%0.00%Công nghệ Sức khỏe
VIMIANVIMIAN GROUP AB
28.80 SEK−4.00%73.286K0.1613.327B SEK119.500.24 SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
XINTXINTELA AB
0.250 SEK+0.40%36.565K0.21141.185M SEK−0.16 SEK+69.52%0.00%Công nghệ Sức khỏe