Các công ty của Các công ty Thụy Điển hoạt động trong một ngành: Engineering & Construction

Danh sách sau có Các công ty Thụy Điển hoạt động trong cùng ngành, Engineering & Construction. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ASTKOASETEK A/S
8.46 NOK+22.25%7K0.44802.323M SEK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BRAVBRAVIDA HOLDING AB
89.05 SEK+1.14%33.336K0.0817.97B SEK14.806.02 SEK−3.14%3.69%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BYGGPBYGGPARTNER GRUPPEN AB
14.98 SEK+1.90%1970.01666.534M SEK−7.38 SEK−66.43%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CLOUDOCLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA
9.27 NOK−2.42%6.2K0.662.851B SEK10.100.91 SEK+96.49%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ELTELELTEL AB
7.10 SEK−0.28%13.435K0.401.115B SEK−0.73 SEK+28.47%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EOLU_BEOLUS VIND AB SER. B
74.50 SEK−0.53%12.444K0.271.866B SEK3.2423.01 SEK2.00%Dịch vụ Công nghiệp
FGFASADGRUPPEN GROUP AB
61.2 SEK−0.16%1.914K0.053.042B SEK13.864.42 SEK−20.71%2.77%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
GOSOLGOSOL ENERGY GROUP AB
2.3395 SEK−2.52%66.478K0.57Dịch vụ Công nghiệp
HEXIHEXICON AB
0.522 SEK+1.36%206.726K0.25187.358M SEK−0.54 SEK−17.84%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
HIFA_BHIFAB GROUP AB SER. B
2.50 SEK0.00%2.735K0.39152.097M SEK13.030.19 SEK+302.10%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
INFREAINFREA AB
11.25 SEK+0.45%7.553K0.13225.051M SEK−0.37 SEK−110.99%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
INSTALINSTALCO AB
37.90 SEK+0.53%194.973K0.629.954B SEK16.432.31 SEK+14.02%1.75%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
MODEL_BMODELON AB SER. B
10.4 SEK+6.67%9.313K1.41107.411M SEK−5.51 SEK−28.06%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MULTIOMULTICONSULT ASA
138.0 NOK+9.52%400.113.928B SEK11.9411.50 SEK+4.50%6.21%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
NAVIGO_STAMNAVIGO INVEST AB
4.34 SEK+0.93%1.155K0.03533.132M SEK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
NCC_ANCC AB SER. A
139.5 SEK+0.72%800.0612.455B SEK8.6616.11 SEK+53.79%4.33%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NCC_BNCC AB SER. B
142.1 SEK+1.36%61.684K0.3212.455B SEK8.8216.11 SEK+53.79%4.28%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NETELNETEL HOLDING AB
12.50 SEK+0.40%20.419K0.11603.973M SEK14.110.89 SEK−65.55%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
NORBTONORBIT ASA
68.8 NOK0.00%5K10.553.88B SEK22.163.09 SEK+70.88%1.06%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
NORB_BNORDISK BERGTEKNIK AB SER. B
16.00 SEK−0.62%6.372K0.24921.53M SEK22.300.72 SEK−73.36%6.21%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
NORVANORVA24 GROUP AB
24.75 SEK−0.40%38.943K0.134.54B SEK19.871.25 SEK+55.22%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
OX2OX2 AB
52.70 SEK+1.35%54.546K0.1114.171B SEK13.903.79 SEK−5.35%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
PEAB_BPEAB AB SER. B
57.70 SEK+1.14%71.114K0.2016.828B SEK8.346.92 SEK+9.93%7.01%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
PENG_BPROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB SER. B
8.98 SEK+2.05%2.629K1.01216.09M SEK−0.47 SEK−151.45%4.55%Dịch vụ Công nghiệp
QAIRQLEANAIR AB
31.00 SEK−0.32%32.696K2.72462.121M SEK10.732.89 SEK+240.02%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SWEC_ASWECO AB SER. A
110.5 SEK−0.45%1.188K1.7039.485B SEK23.844.63 SEK+0.56%2.43%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SWEC_BSWECO AB SER. B
111.1 SEK+0.63%73.242K0.3139.485B SEK23.974.63 SEK+0.56%2.45%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
TALKTALKPOOL AG
5.05 SEK0.00%2500.0320.361M SEK1.633.09 SEK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
VESTUMVESTUM AB
9.010 SEK+6.75%224.647K0.283.172B SEK−0.02 SEK−106.28%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
WBGR_BWASTBYGG GRUPPEN AB SER. B
37.4 SEK+1.08%8670.221.197B SEK−11.38 SEK−2064.50%4.46%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi