Tập đoàn Tài chính

Các công ty của Các công ty Thụy Điển hoạt động trong một ngành: tập đoàn tài chính

Danh sách sau có Các công ty Thụy Điển hoạt động trong cùng ngành, tập đoàn tài chính. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như AKER hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như AB FASTATOR, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LATO_BLATOUR, INVESTMENTAB. SER. B
163.771 B SEK275.5 SEK−0.43%60.003 K0.3630.009.18 SEK+41.58%1.34%Tài chính
Theo dõi
INDU_CINDUSTRIVARDEN, AB SER. C
154.121 B SEK355.3 SEK−0.22%159.596 K0.364.8673.05 SEK+78.63%2.04%Tài chính
Theo dõi
INDU_AINDUSTRIVARDEN, AB SER. A
154.121 B SEK356.2 SEK−0.34%28.051 K0.174.8873.05 SEK+78.63%2.03%Tài chính
Theo dõi
LUND_BLUNDBERGFORETAGEN AB, L E SER. B
133.796 B SEK538.0 SEK−0.28%55.572 K0.3818.3929.25 SEK+378.88%0.74%Tài chính
Bán
AKEROAKER
46.424 B SEK615 NOK−3.15%10.0114.1243.31 SEK+61.80%4.78%Tài chính
Sức mua mạnh
KINV_BKINNEVIK AB SER. B
32.53 B SEK110.00 SEK−6.94%4.514 M3.57−17.08 SEK+75.54%0.00%Tài chính
Mua
KINV_AKINNEVIK AB SER. A
32.53 B SEK110.6 SEK−6.90%22.246 K2.77−17.08 SEK+75.54%0.00%Tài chính
Mua
BUREBURE EQUITY AB
24.142 B SEK321.6 SEK−1.23%15.468 K0.375.0363.89 SEK0.69%Tài chính
RATO_BRATOS AB SER. B
11.032 B SEK34.60 SEK+2.61%323.517 K0.739.273.73 SEK+122.41%3.71%Tài chính
Mua
RATO_ARATOS AB SER. A
11.032 B SEK36.1 SEK+1.12%7.802 K0.779.683.73 SEK+122.41%3.50%Tài chính
Mua
STOR_BSTORSKOGEN GROUP AB SER. B
9.132 B SEK5.504 SEK+1.62%1.945 M0.3411.840.46 SEK−46.79%1.48%Tài chính
Mua
SSPLTNINVESTMENT AB SPILTAN
6.205 B SEK199.8 SEK−1.09%43.613 K0.48−19.20 SEK−142.23%0.50%Tài chính
SVOL_ASVOLDER AB SER. A
6.162 B SEK92.0 SEK+2.22%2812.12−1.08 SEK−4878.67%1.09%Tài chính
SVOL_BSVOLDER AB SER. B
6.162 B SEK58.05 SEK−0.85%73.825 K0.47−1.08 SEK−4878.67%1.71%Tài chính
TREOTREASURE ASA
4.03 B SEK19.85 NOK−3.17%2.9 K2.194.614.29 SEK3.81%Tài chính
TRAC_BTRACTION AB SER. B
3.831 B SEK263 SEK+1.54%2000.2614.4218.24 SEK3.40%Tài chính
LINCLINC AB
3.677 B SEK64.0 SEK+0.79%41.306 K1.145.9810.70 SEK0.00%Tài chính
Theo dõi
AKHOAKER HORIZONS ASA
2.291 B SEK3.250 NOK−23.35%1.25 K0.24−6.45 SEK−83.40%0.00%Tài chính
Theo dõi
VEFABVEF AB
2.162 B SEK2.170 SEK+4.58%1.312 M0.830.00%Tài chính
Sức mua mạnh
IIDUN_BIDUN INDUSTRIER AB SER. B
2.113 B SEK197.0 SEK−0.76%1050.0773.972.66 SEK−13.64%0.45%Tài chính
KKARNEL_BKARNELL GROUP AB SER. B
2.062 B SEK40.3 SEK+1.00%19.116 K0.230.00%Tài chính
AARBO.AARBONA A
1.537 B SEK2.98 SEK+0.68%32.848 K0.270.00%Tài chính
SDSDOS.D. STANDARD ETC PLC
874.735 M SEK1.700 NOK−0.58%20 K0.9941.870.04 SEK−81.85%0.00%Tài chính
KDEVKAROLINSKA DEVELOPMENT AB SER.B
410.147 M SEK1.510 SEK−0.66%32.388 K0.2775.500.02 SEK0.00%Tài chính
WWRVWEBROCK VENTURES AB
311.138 M SEK15.58 SEK+3.87%1.89 K0.250.00%Tài chính
Sức mua mạnh
NNAIG_BNORDIC ASIA INVESTMENT GROUP 1987 AB B
117.158 M SEK3.65 SEK0.00%5.475 K0.12−2.39 SEK−131.52%2.47%Tài chính
STWKSTOCKWIK FORVALTNING AB
96.685 M SEK15.12 SEK−1.31%5.747 K0.49−5.89 SEK−1162.05%0.00%Tài chính
FFASTATAB FASTATOR
52.841 M SEK0.871 SEK+27.15%741.461 K1.57−11.91 SEK−188.02%0.00%Tài chính
LLOVE.BI LOVE LUND AB SER. B
38.025 M SEK100.0 SEK+3.09%2110.78−8.65 SEK0.00%Tài chính
CCAPSNORTHERN CAPSEK VENTURES
21.035 M SEK0.424 SEK+0.95%165.102 K1.23−0.38 SEK+52.27%0.00%Tài chính
CCARDEOCARDEON
11.555 M SEK0.0150 SEK−16.67%1.553 M0.18−0.31 SEK−385.14%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
EEBLITZEBLITZ GROUP
8.345 M SEK0.450 SEK0.00%40.00−0.38 SEK−166.24%0.00%Tài chính
AANTCO.BANTCO. INVESTMENT GROUP B
3.413 M SEK0.1360 SEK−15.00%106.696 K5.58−2.36 SEK0.00%Tài chính
MMTIMTI INVESTMENT SE
1.56 SEK0.00%940.01Tài chính
RRIGHTBRIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB
0.0368 SEK−4.66%1.39 M0.17Tài chính
UUPGRADUPGRADE INVEST NORDIC AB
4.56 SEK+0.44%2290.19Tài chính