Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

48
Cổ phiếu
563.218B
Giá trị vốn hóa thị trường
521.110K
Khối lượng
+2.19%
Thay đổi
−8.82%
Hiệu suất Tháng
−25.22%
Hiệu suất Năm
−30.54%
Hiệu suất YTD
           
ACQ_SPAC ACQ BURE AB SPAC
91.200.88%0.80Bán16.934K1544380.753.192B-0.27
AGILIT AGILIT HOLDING AB
0.18-9.20%-0.02Bán Mạnh4.244M762574.56
AKERO AKER
698.500.50%3.50Bán500349250.0054.902B2.91247.093111.00
AKHO AKER HORIZONS ASA
13.746.26%0.81Bán47.430K651925.359.958B1450.00
APAC_SPAC_A ALIGRO PLANET ACQUISITION AB SPAC A
92.40-1.07%-1.00Bán Mạnh12.853K1187617.231.155B-0.513.00
ARBO.A ARBONA A
1.99-0.50%-0.01Bán2.859K5689.411.044B-0.20
ARBO.B ARBONA B
2.004.17%0.08Bán3.153K6306.001.044B-0.20
BFG BYGGFAKTA GROUP NORDIC HOLDCO AB
29.8819.52%4.88Mua7.025M209903646.426.534B-0.251836.00
BRICK_B BRICKNODE HOLDING AB SER. B
7.507.14%0.50Mua860.0074.018M
BURE BURE EQUITY AB
183.506.25%10.80Bán89.368K16399028.0013.606B-88.008.00
CAPS NORTHERN CAPSEK VENTURES
0.87-5.43%-0.05Bán Mạnh7.172K6239.6417.796M
CISH CLEAN INDUSTRY SOLUTIONS HOLD EUROPE AB
1.63-15.32%-0.29Bán Mạnh50.784K82777.9249.923M-0.83
DDM DDM HOLDING AG
28.400.00%0.00Bán85624310.40385.117M-6.8911.00
DSNO DESENIO GROUP AB
1.669.01%0.14Bán229.086K379824.59247.179M-0.12
EBLITZ EBLITZ GROUP
1.17-0.43%-0.01Bán33.5015.407M5.050.23
EPTI EPTI AB
1.862.20%0.04Bán95.775K178141.50198.673M-4.7697.00
ESGR.B ENERGY SAVE B
65.001.88%1.20Mua15.890K1032850.00289.450M29.812.14
FLAT_B FLAT CAPITAL AB SER. B
9.00-1.16%-0.11Bán Mạnh24.133K217148.73288.635M14.440.63
IDUN_B IDUN INDUSTRIER AB SER. B
188.00-3.09%-6.00Bán Mạnh790148520.002.001B46.544.17
INDU_A INDUSTRIVARDEN, AB SER. A
225.701.48%3.30Bán209.921K47379169.7097.069B-41.09
INDU_C INDUSTRIVARDEN, AB SER. C
223.302.01%4.40Bán327.299K73085866.7097.069B-41.09
KDEV KAROLINSKA DEVELOPMENT AB SER.B
1.770.23%0.00Bán649.676K1153174.90478.954M-0.32
KINV_A KINNEVIK AB SER. A
148.401.78%2.60Bán12.333K1830217.0840.544B-53.98
KINV_B KINNEVIK AB SER. B
147.602.71%3.90Bán1.256M185400077.3640.544B-53.98
LINC LINC AB
43.80-0.64%-0.28Bán22.948K1005122.382.536B-11.683.00
LOVE.B I LOVE LUND B
245.002.08%5.0040398735.00
LUND_B LUNDBERGFORETAGEN AB, L E SER. B
404.401.68%6.70Bán399.541K161574376.40100.291B34.5511.51
MTG_A MODERN TIMES GROUP MTG AB SER. A
73.502.08%1.50Bán18913891.509.416B1247.00
MTG_B MODERN TIMES GROUP MTG AB SER. B
73.910.97%0.71Bán512.277K37862395.129.416B1247.00
MTI MTI INVESTMENT SE
4.143.49%0.14Mua100414.00
NAIG_B NORDIC ASIA INVESTMENT GROUP 1987 AB B
4.80-2.78%-0.14Bán3.488K16742.40165.040M4.00
NIS NISCHER PROPERTIES
4.602.22%0.10Bán16.475K75785.00153.808M-2.366.00
PAGERO PAGERO GROUP AB
13.000.00%0.00Bán2.791K36283.002.005B-1.89610.00
PEPINS PEPINS GROUP
0.5114.77%0.07Bán34.884K17616.4241.928M
PSCAND PERMASCAND TOP HOLDING AB
25.90-2.08%-0.55Bán Mạnh9.436K244392.401.536B17.431.52110.00
RATO_A RATOS AB SER. A
42.900.94%0.40Bán1.731K74259.9012.639B19.792.17
RATO_B RATOS AB SER. B
38.093.96%1.45Bán305.607K11640570.6312.639B17.062.17
RESQ RESQUNIT AB
4.559.11%0.38Mua1.508K6861.4048.277M
SMART_SDB SMART VALOR AG SDB
8.88-14.64%-1.52Bán13.438K119275.69
SPLTN INVESTMENT AB SPILTAN
189.000.00%0.00Bán57.838K10931382.005.870B
STOR_B STORSKOGEN GROUP AB SER. B
9.059.24%0.77Bán5.799M52499673.3215.064B11.530.728719.00
SVOL_A SVOLDER AB SER. A
65.050.00%0.00Bán Mạnh33121531.555.131B-11.58
SVOL_B SVOLDER AB SER. B
49.343.04%1.46Bán200.609K9898048.065.131B-11.58
TCAB.B TECTONA CAPITAL B
0.34-7.77%-0.03Bán8.994K3093.945.730M1.510.25
TESSIN TESSIN NORDIC HOLDING AB
0.542.45%0.01Mua66.986K36373.4063.381M31.00
TREO TREASURE ASA
15.50-6.06%-1.00Bán1.206K18693.003.481B-7.730.00
VEFAB VEF AB
2.161.79%0.04Bán1.036M2237448.962.251B
VESTUM VESTUM AB
12.582.64%0.32Bán412.856K5194554.194.626B117.750.101764.00
Tải thêm