Các công ty của Các công ty Thụy Điển hoạt động trong một ngành: Medical Specialties

Danh sách sau có Các công ty Thụy Điển hoạt động trong cùng ngành, Medical Specialties. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2CUREX2CUREX AB
1.500 SEK+8.30%27.133K1.6624.38M SEK−1.75 SEK−3.38%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ACARIXACARIX AB
0.2815 SEK+5.04%2.018M0.68197.567M SEK−0.16 SEK+38.84%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AEGIRAEGIRBIO AB
0.7170 SEK+5.13%14.882K0.1421.058M SEK−3.96 SEK+21.06%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ARCOMAARCOMA AB
11.5 SEK−4.17%21.363K0.22158.227M SEK542.450.02 SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
AROCAROCELL AB (PUBL)
0.362 SEK+0.56%90.815K0.4882.93M SEK−0.26 SEK+8.10%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BACTI_BBACTIGUARD HOLDING AB SER. B
73.9 SEK+1.37%2.427K0.842.555B SEK−3.95 SEK−161.70%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BIBBBIBBINSTRUMENTS AB
3.70 SEK+2.78%8.757K0.2395.506M SEK−0.46 SEK+10.81%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BIOTBIOTAGE AB
166.2 SEK−0.54%23.888K0.1313.369B SEK51.143.25 SEK−19.44%0.96%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BIOVITBIO VITOS PHARMA AB
0.1990 SEK−0.50%126.026K2.066.873M SEK−0.27 SEK+54.40%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BONEXBONESUPPORT HOLDING AB
206.0 SEK+0.88%88.77K0.3113.284B SEK55.403.72 SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BOULBOULE DIAGNOSTICS AB
9.55 SEK−0.52%5.06K0.21372.798M SEK14.750.65 SEK+47.33%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
BRAINBRAINCOOL AB
4.52 SEK+2.49%192.129K1.68773.623M SEK−0.37 SEK+37.66%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CALMA.BCALMARK SWEDEN AB SER. B
0.0968 SEK−3.01%27.196K0.0914.152M SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
CEVICELLAVISION AB
242.0 SEK−6.38%17.886K1.516.166B SEK44.335.46 SEK+10.03%0.87%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CLBIOCORLINE BIOMEDICAL AB
13.00 SEK−4.06%35.261K3.91291.201M SEK−0.08 SEK−177.65%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CLS_BCLINICAL LASERTHERMIA SYSTEMS AB SER. B
0.0890 SEK−2.20%4.556M0.45142.901M SEK−0.31 SEK+47.41%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CMOTEC_BSCANDINAVIAN CHEMOTECH AB B
2.76 SEK+0.36%7.29K0.5349.327M SEK−1.82 SEK+19.30%0.00%Công nghệ Sức khỏe
COALACOALA-LIFE GROUP AB
0.0267 SEK−7.29%12.222M0.8236.427M SEK−0.67 SEK+74.58%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CRAD_BC-RAD AB SER. B
42.25 SEK−2.76%44.808K0.891.467B SEK31.011.36 SEK+538.98%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CSMEDCS MEDICA A/S
4.32 DKK+9.64%7.445K0.6973.12M SEK−1.83 SEK−47.30%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CURASCURASIGHT A/S
14.90 DKK−6.29%26.301K1.51476.382M SEK−1.97 SEK−42.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
DEARDUEARITY AB
1.450 SEK−14.96%164.508K3.7144.905M SEK−1.38 SEK−7.36%0.00%Công nghệ Sức khỏe
DIABIODIAGONAL BIO AB
0.434 SEK−14.90%614.148K0.5420.388M SEK−0.66 SEK+31.58%0.00%Công nghệ Sức khỏe
DIGNDIGNITANA AB
1.960 SEK+4.53%1.635K0.05132.139M SEK−0.25 SEK+26.03%0.00%Công nghệ Sức khỏe
DOXADOXA AB
3.030 SEK−2.26%154.134K0.371.775B SEK2.321.31 SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
DVYSRDEVYSER DIAGNOSTICS AB
90.0 SEK0.00%2820.011.466B SEK−3.31 SEK−15.53%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
EKTA_BELEKTA AB SER. B
73.22 SEK+0.47%403.966K0.4827.846B SEK20.853.51 SEK+62.42%3.29%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ENZYENZYMATICA AB
2.955 SEK−3.27%73.331K0.83501.805M SEK−0.30 SEK+31.73%0.00%Công nghệ Sức khỏe
EPIS_BEPISURF MEDICAL AB B
0.740 SEK−11.48%1.932M5.81223.267M SEK−0.36 SEK−22.49%0.00%Công nghệ Sức khỏe
GEANGENETIC ANALYSIS AS
0.608 NOK+10.55%11.131K0.3213.667M SEK−1.01 SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
GENOGENOVIS AB
37.45 SEK−2.73%71.29K0.712.52B SEK39.870.94 SEK+449.68%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
GETI_BGETINGE AB SER. B
204.9 SEK−1.68%240.594K0.5056.762B SEK23.148.86 SEK−3.17%2.04%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
GTAB.BGLYCOREX TRANSPLANTATION B
1.000 SEK−13.04%221.622K8.3084.932M SEK−0.21 SEK−45.98%0.00%Công nghệ Sức khỏe
HEARTSCANDINAVIAN REAL HEART AB
0.580 SEK−4.61%212.286K0.8263.802M SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
IMP_A_SDBIMPLANTICA AG SDB
Chứng chỉ lưu ký
28.10 SEK−0.71%8.847K0.201.644B SEK−3.93 SEK−23.36%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
IMSINVENT MEDIC SWEDEN AB
0.700 SEK0.00%4270.0228.12M SEK−0.23 SEK+48.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
INTEG_BINTEGRUM AB SER. B
43.40 SEK+6.24%20.81K1.20744.084M SEK−0.34 SEK−209.18%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ISABINHALATION SCIENCES SWEDEN AB
3.82 SEK−4.50%40.526K4.3560.671M SEK−0.42 SEK+66.09%0.00%Công nghệ Sức khỏe
KONTKONTIGO CARE AB
2.23 SEK−4.29%56.767K2.4464.032M SEK163.970.01 SEK−88.81%0.00%Công nghệ Sức khỏe
LUMITOLUMITO
1.318 SEK0.00%186.914K0.29272.085M SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
LXBLUXBRIGHT AB
0.600 SEK−7.69%40.431K0.7157.577M SEK−0.32 SEK+45.77%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MCAPMEDCAP AB
399.5 SEK+0.63%9.438K0.925.879B SEK34.4411.60 SEK+46.16%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
MCLRMEDCLAIR INVEST
1.418 SEK−3.54%381.045K4.50121.263M SEK−0.06 SEK+49.82%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MEDFMEDFIELD DIAGNOSTICS AB
0.257 SEK−9.82%31.277K1.1322.613M SEK−0.25 SEK−34.42%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MEDIOMEDISTIM ASA
204 NOK−0.49%1031.543.686B SEK31.836.56 SEK+19.97%2.18%Công nghệ Sức khỏe
MFAMYFIRSTAPP SWEDEN AB
2.92 SEK+66.86%66.194K3.866.316M SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
MNTCMENTICE AB
36.4 SEK+6.43%17.958K0.75874.455M SEK−0.11 SEK+91.07%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MONIMONIVENT AB
0.390 SEK+1.04%5.5K0.0513.403M SEK−1.36 SEK+16.58%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MPOSMICROPOS MEDICAL AB
1.875 SEK+5.04%46.851K1.16247.708M SEK−0.17 SEK−13.29%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NANEXANANEXA AB
1.065 SEK−2.29%134.858K0.3266.158M SEK−0.94 SEK+18.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NEODNEODYNAMICS AB
1.095 SEK−2.23%8.771K0.2936.52M SEK−38.99 SEK+26.70%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NEOLANEOLA MEDICAL AB
1.795 SEK0.00%1.312K0.07125.92M SEK−0.16 SEK+61.42%0.00%Công nghệ Sức khỏe
OSSDOSSDSIGN AB
8.74 SEK+4.55%173.35K0.78816.429M SEK−1.58 SEK+5.95%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PAXPAXMAN AB
36.5 SEK−1.08%3.148K0.22701.561M SEK83.770.44 SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
PEXA.BPEXA AB
0.378 SEK−5.50%34.153K0.7617.084M SEK−0.15 SEK+4.32%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PLUNPROSTALUND AB
1.485 SEK−0.67%64.647K1.07114.5M SEK−0.25 SEK−20.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
POLARPOLARCOOL AB
0.2000 SEK+2.83%37.504K0.7510.632M SEK−0.44 SEK+37.36%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PRLDPROLIGHT DIAGNOSTICS
0.1940 SEK−2.51%925.198K1.0899.457M SEK−0.10 SEK−113.48%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PROPROMIMIC AB
31.9 SEK−4.49%11.638K1.68615.306M SEK−0.49 SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
QLIFEQLIFE HOLDING AB
0.0136 SEK+13.33%6.313M0.3667.125M SEK−0.26 SEK+63.60%0.00%Công nghệ Sức khỏe
QLIFE_BTUQLIFE HOLDING AB BTU
0.2000 SEK+300.00%252.612K0.0567.125M SEK−0.26 SEK+63.60%0.00%Công nghệ Sức khỏe
QLINEAQ-LINEA AB
2.28 SEK+9.62%177.139K1.04243.023M SEK−5.35 SEK+41.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
RAYTLRAYTELLIGENCE
0.0050 SEK−16.67%2.513M0.923.43M SEK−0.19 SEK+49.78%0.00%Công nghệ Sức khỏe
REDSREDSENSE MEDICAL AB
5.20 SEK−1.14%3.26K0.5073.855M SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
SCIBSCIBASE HOLDING AB
0.3985 SEK+21.68%1.349M3.6239.245M SEK−0.59 SEK+4.35%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
SEDANASEDANA MEDICAL AB
15.87 SEK−1.37%343.512K1.331.598B SEK−0.60 SEK+18.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SEYESMART EYE AB
87.65 SEK+3.12%317.277K1.472.991B SEK−2.65 SEK+78.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SEZISENZIME AB
6.56 SEK+0.92%77.964K0.44653.683M SEK−1.50 SEK+34.46%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SPERMSPERMOSENS AB
0.1200 SEK−14.29%1.025M0.735.767M SEK−0.33 SEK+51.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
STILSTILLE AB
164.0 SEK−0.61%6.094K0.361.483B SEK30.845.32 SEK−2.43%1.09%Công nghệ Sức khỏe
SUSSURGICAL SCIENCE SWEDEN AB
155.8 SEK−2.81%72.379K0.378.18B SEK33.954.59 SEK+24.29%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SYNTSYNTHETICMR AB
25.2 SEK−3.08%5.979K0.261.083B SEK109.380.23 SEK+55.47%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
TENDOTENDO AB
0.468 SEK0.00%2.136K0.055.37M SEK−0.87 SEK−16.68%0.00%Công nghệ Sức khỏe
VITRVITROLIFE AB
180.1 SEK−1.10%41.835K0.3524.665B SEK−28.44 SEK−1077.42%0.47%Công nghệ Sức khỏe
Mua
XVIVOXVIVO PERFUSION AB
255.5 SEK−2.29%35.743K0.808.237B SEK86.452.96 SEK+374.82%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ZICCZICCUM AB
6.80 SEK−0.29%11.398K0.8598.402M SEK−1.54 SEK+26.27%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ZICC_BTUZICCUM AB BTU
6.95 SEK−2.11%92698.402M SEK−1.54 SEK+26.27%0.00%Công nghệ Sức khỏe