Các công ty của Các công ty Thụy Điển hoạt động trong một ngành: dịch vụ thương mại hỗn hợp

Danh sách sau có Các công ty Thụy Điển hoạt động trong cùng ngành, dịch vụ thương mại hỗn hợp. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như BTS GROUP AB SER. B hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như FRONT VENTURES B, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SECU_BSECURITAS AB SER. B
62.82 B SEK111.40 SEK+1.60%711.881 K0.7749.672.24 SEK−73.87%3.15%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
LOOMISLOOMIS AB
20.607 B SEK288.2 SEK+2.13%33.308 K0.4413.7520.96 SEK−4.60%4.25%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AFRYAFRY AB
18.38 B SEK164.6 SEK+0.80%91.531 K0.6416.959.71 SEK+12.93%3.37%Dịch vụ Thương mại
Mua
BETCOBETTER COLLECTIVE A/S
17.392 B SEK283.0 SEK+2.35%25.143 K0.3236.107.84 SEK−13.46%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
SDIP_BSDIPTECH AB SER. B
9.488 B SEK254.0 SEK+3.25%46.893 K1.2122.2311.42 SEK−0.53%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
KARKARNOV GROUP AB
6.893 B SEK63.4 SEK−0.78%16.851 K0.37179.710.35 SEK−36.29%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
BTS_BBTS GROUP AB SER. B
6.277 B SEK331 SEK+2.16%3.642 K0.8529.8711.08 SEK+8.17%1.67%Dịch vụ Thương mại
COORCOOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB
4.586 B SEK47.80 SEK−0.91%148.709 K1.3929.291.63 SEK−39.35%9.95%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
HOFIHOIST FINANCE AB
4.51 B SEK51.4 SEK+1.78%100.14 K0.578.216.26 SEK+19.19%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
GGREENGREEN LANDSCAPING GROUP AB
4.195 B SEK75.0 SEK+1.35%7.163 K0.2119.513.85 SEK+14.76%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
KNOWKNOWIT AB
4.062 B SEK147.4 SEK−0.54%10.696 K0.2616.868.74 SEK−37.74%5.06%Dịch vụ Thương mại
Bán
B2IOB2 IMPACT ASA
3.173 B SEK8.47 NOK+5.61%20 K2.228.950.94 SEK+16.96%2.43%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CCINTCINT GROUP AB
2.992 B SEK14.12 SEK+0.50%258.16 K0.60−24.16 SEK−33.45%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
REJL_BREJLERS AB SER. B
2.962 B SEK135.0 SEK+0.75%11.499 K0.8015.888.50 SEK−10.93%3.36%Dịch vụ Thương mại
Mua
INTRUMINTRUM AB
2.51 B SEK21.54 SEK+3.66%851.956 K0.73−0.61 SEK+98.37%64.97%Dịch vụ Thương mại
Bán
EWRKEWORK GROUP AB
2.379 B SEK138.2 SEK+0.14%5.537 K0.6818.527.46 SEK−7.40%4.71%Dịch vụ Thương mại
ABLOABL GROUP ASA
1.559 B SEK12.25 NOK0.00%16.288 K2.095.74%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ACROAXACTOR ASA
1.458 B SEK4.990 NOK+2.46%2 K0.134.281.16 SEK−5.33%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SVIKSTUDSVIK AB
1.029 B SEK125.0 SEK−0.16%2.345 K0.5621.095.93 SEK+1.88%1.60%Dịch vụ Thương mại
44C4C GROUP AB
881.898 M SEK24.5 SEK−5.77%12.668 K0.58−0.31 SEK0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
QLIROQLIRO AB
425.061 M SEK22.85 SEK−3.38%4.2 K0.41106.280.22 SEK0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
LLCLEANLIFECLEAN INTERNATIONAL AB
396.191 M SEK7.60 SEK−4.76%80.709 K1.58−0.94 SEK−20.68%0.00%Dịch vụ Thương mại
HHOME.BHOMEMAID AB SER. B
288.093 M SEK14.7 SEK−3.29%2.056 K0.2520.100.73 SEK−17.19%6.32%Dịch vụ Thương mại
SSIBEKSIBEK AB
254.847 M SEK23.5 SEK−6.37%6120.100.00%Dịch vụ Thương mại
TRMEDOTHOR MEDICAL ASA
247.615 M SEK1.092 NOK+3.41%1.83 K−0.23 SEK+95.04%0.00%Dịch vụ Thương mại
VIMABVIMAB GROUP AB
227.792 M SEK10.05 SEK−1.47%5.44 K1.56−0.21 SEK+91.31%0.00%Dịch vụ Thương mại
CCEDERCEDERGRENSKA AB
169.349 M SEK14.1 SEK−3.42%1000.05−0.87 SEK−63.00%3.42%Dịch vụ Thương mại
FFREJAFREJA EID GROUP AB
160.792 M SEK7.12 SEK+0.56%29.753 K0.66−1.55 SEK+23.60%0.00%Dịch vụ Thương mại
TSECTEMPEST SECURITY AB
137.859 M SEK13.75 SEK+4.56%7310.0539.010.35 SEK−62.35%0.00%Dịch vụ Thương mại
SSOLIDXSOLIDX AB
136.612 M SEK3.72 SEK−2.11%4.808 K0.7269.270.05 SEK−70.64%0.00%Dịch vụ Thương mại
TPGRTIME PEOPLE GROUP
101.5 M SEK14.5 SEK+3.57%2750.15120.430.12 SEK−93.49%10.71%Dịch vụ Thương mại
GGPXGASPOROX AB
97.214 M SEK11.30 SEK0.00%2.357 K0.67−0.16 SEK+69.26%0.00%Dịch vụ Thương mại
SSFLSAFELLO GROUP AB
89.774 M SEK4.85 SEK+10.48%82.284 K1.08−0.04 SEK+96.41%0.00%Dịch vụ Thương mại
SSDSSEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS
83.303 M SEK6.50 SEK0.00%1.143 K0.45−7.39 SEK−1707.16%0.00%Dịch vụ Thương mại
NNGSNGS GROUP AB
64.514 M SEK3.25 SEK0.00%19.267 K0.88−12.10 SEK−3522.26%0.00%Dịch vụ Thương mại
CCHOSACHOSA ONCOLOGY AB
62.019 M SEK0.986 SEK+3.14%16.279 K0.86−0.15 SEK+91.41%0.00%Dịch vụ Thương mại
IIZAFE_BIZAFE GROUP AB SER. B
56.382 M SEK0.229 SEK+1.78%102.855 K0.960.00%Dịch vụ Thương mại
BBEAMMW_BBEAMMWAVE AB SER. B
44.75 M SEK3.40 SEK0.00%1.522 K0.16−1.54 SEK0.00%Dịch vụ Thương mại
BBTCXGOOBIT GROUP
39.887 M SEK0.1420 SEK−2.07%595.479 K0.18−0.06 SEK+26.40%0.00%Dịch vụ Thương mại
AAINOAINO HEALTH AB
37.803 M SEK0.406 SEK−9.17%307.077 K3.60−0.19 SEK+41.57%0.00%Dịch vụ Thương mại
SSDETSENSODETECT AB
33.924 M SEK0.1120 SEK−2.61%512.844 K1.57−0.06 SEK−12.32%0.00%Dịch vụ Thương mại
SSECISECITS HOLDING AB
32.578 M SEK0.0750 SEK0.00%57.496 K0.07−0.44 SEK+36.46%0.00%Dịch vụ Thương mại
NNOVUNOVUS GROUP INTERNATIONAL AB
30.287 M SEK2.88 SEK−1.37%32.157 K7.05−0.33 SEK−261.25%6.85%Dịch vụ Thương mại
AAYIMA_BAYIMA GROUP AB SER. B
22.655 M SEK3.10 SEK−3.73%4.26 K0.160.00%Dịch vụ Thương mại
DDIV.BDIVIDEND SWEDEN B
14.07 M SEK0.1810 SEK−3.21%433.821 K3.86−0.04 SEK0.00%Dịch vụ Thương mại
BBRANDBBRANDBEE
12.496 M SEK0.0020 SEK−33.33%4.764 M0.90−0.08 SEK+43.90%0.00%Dịch vụ Thương mại
AARCEDEARCEDE PHARMA AB
11.429 M SEK0.0980 SEK+1.24%206.54 K1.25−0.40 SEK0.00%Dịch vụ Thương mại
CCRBXCARBIOTIX AB
10.201 M SEK0.0622 SEK−0.64%638.798 K1.54−0.30 SEK+18.82%0.00%Dịch vụ Thương mại
CRETCRETURNER GROUP
9.857 M SEK0.1750 SEK+2.34%784.097 K0.73−0.24 SEK−341.41%0.00%Dịch vụ Thương mại
PPIXELPIXELFOX
9.231 M SEK0.820 SEK−1.20%13.966 K0.800.00%Dịch vụ Thương mại
LLIPILIPIDOR AB
6.839 M SEK0.235 SEK−0.42%29.937 K0.05−0.40 SEK+71.96%0.00%Dịch vụ Thương mại
XPCXP CHEMISTRIES AB
5.514 M SEK0.0370 SEK−1.33%741.94 K0.27−0.22 SEK+14.35%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
BBONZUNBONZUN AB
3.385 M SEK0.0260 SEK−4.41%241.501 K0.60−0.18 SEK+86.33%0.00%Dịch vụ Thương mại
FFRNT.BFRONT VENTURES B
3.163 M SEK0.1040 SEK+48.57%582.481 K3.19−1.34 SEK−5350.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
CCXCOMBINEDX AB
50.6 SEK−0.78%15.798 K0.80Dịch vụ Thương mại