Các công ty của Các công ty Thụy Sĩ hoạt động trong một ngành: vận tải biển

Danh sách sau có Các công ty Thụy Sĩ hoạt động trong cùng ngành, vận tải biển. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như A.P. MOLLER-MAERSK hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như STAR BULK CARRIERS, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KNINKUEHNE+NAGEL INT N
32,359 B CHF268,2 CHF−0,26%183,428 K1,153,72%Vận chuyển
Theo dõi
KNIAKUEHNE&NAGEL INTL
32,359 B CHF271,437 CHF+2,25%1871,733,72%Vận chuyển
Theo dõi
DP4BA.P. MOLLER-MAERSK
19,4 B CHF1.474,149 CHF−12,76%16022,8616,5589,05 CHF−93,14%4,80%Vận chuyển
Theo dõi
4FAPSTAR BULK CARRIERS
2,421 B CHF21,143 CHF+3,12%1200,0810,522,01 CHF−48,96%7,63%Vận chuyển
Mua