Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Thụy Sĩ

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại997.202B CHF0.82%−0.72%14.12K418
Truyền thông580.01B CHF5.94%−0.64%101.879K28
Khách hàng Lâu năm2.271T CHF1.54%−0.31%156.806K734
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.426T CHF2.56%−0.37%218.92K974
Dịch vụ Khách hàng956.464B CHF1.35%0.89%10.597K726
Dịch vụ Phân phối108.567B CHF6.40%0.17%18.545K418
Công nghệ Điện tử9.732T CHF0.69%0.01%32.054K973
Năng lượng Mỏ2.607T CHF4.29%0.98%14.5K316
Tài chính5.352T CHF2.86%−0.19%599.983K11169
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe508.298B CHF1.60%6.47%11.438K36
Công nghệ Sức khỏe6.483T CHF2.19%0.18%148.291K3105
Dịch vụ Công nghiệp57.91B CHF2.09%2.83%3.6K311
Hỗn hợp4.574B CHF7.02%−0.95%24.129K11500
Khoáng sản phi năng lượng890.945B CHF4.78%−0.34%81.946K425
Công nghiệp Chế biến297.422B CHF3.28%−1.89%42.674K734
Sản xuất Chế tạo1.73T CHF2.01%−0.15%122.001K886
Bán Lẻ4.245T CHF0.60%−1.09%58.276K634
Dịch vụ Công nghệ13.31T CHF0.58%−0.13%41.773K461
Vận chuyển373.624B CHF6.27%−0.37%70.387K520
Công ty dịch vụ công cộng415.624B CHF3.70%−3.18%165.273K419