Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Thụy Sĩ

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
61.881B3.460.90%60.018K312
180.348B5.15-4.15%14.625K26
355.942B3.18-2.54%266.550K519
1924.374B2.40-0.82%589.948K835
14.227B1.46-5.14%1.665K612
92.922B4.258.84%13.533K314
887.261B0.64-4.73%27.284K950
420.726B4.42-3.71%84326
882.329B4.18-0.92%771.770K11132
50.816B1.93-16.89%7623
2962.495B2.280.52%422.137K479
13.528B4.30-14.20%3.777K310
6.905B6.371.27%12.160K21473
434.746B8.18-2.98%116.451K520
187.080B3.63-0.71%96.720K626
512.541B2.56-1.39%538.892K885
44.134B2.60-5.56%86.477K519
121.955B1.94-0.13%8.629K418
195.973B8.35-2.60%40.699K618
117.452B4.13-5.19%3.269K316
Tải thêm