Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

16
Cổ phiếu
430.170B
Giá trị vốn hóa thị trường
94
Khối lượng
+3.39%
Thay đổi
+19.85%
Hiệu suất Tháng
−9.99%
Hiệu suất Năm
+11.26%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
09BLASTMINUTE.COM NV AANDELEN AAN TOONDER EO -,0124.454CHF2.68%0.638CHF
Sức mua mạnh
20489275.505MCHF11.842.01CHF1.15K
1NCNORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN REGISTERED SHARES O.N.13.724CHF−0.52%−0.072CHF
Bán
7109.744K5.825BCHF−8.18CHF34.7K
ASWNASMALLWORLD N
2.09CHF−3.24%−0.07CHF
Bán
5.141K10.745K25.312MCHF14.650.16CHF
CVC1CARNIVAL CORP 9.773CHF1.53%0.147CHF
Mua
2302.248K12.205BCHF−4.91CHF
HLEEHIGHLIGHT E AND E I
17.5CHF2.94%0.5CHF
Bán
4187.315K157.898MCHF−0.58CHF1.306K
LMNLASTMINUTE.COM N.V.
25.05CHF0.20%0.05CHF
Mua
19.798K495.94K275.505MCHF12.432.01CHF1.15K
PCE1BOOKING HOLDINGS INC2191.690CHF7.94%161.170CHF
Sức mua mạnh
24.383K85.803BCHF36.3860.45CHF20.3K
POH1CARNIVAL PLC8.880CHF28.21%1.954CHF
Bán
2001.776K12.267BCHF−4.71CHF
PSMPROSIEBENSAT.1 MEDIA SE NAMENS-AKTIEN O.N.9.637CHF−0.54%−0.052CHF
Mua
1K9.637K2.128BCHF60.910.16CHF7.906K
SRBSTARBUCKS CORP 100.198CHF4.08%3.928CHF
Sức mua mạnh
111.102K113.841BCHF37.082.81CHF402K
TAMNTX GROUP AG NAM.-AKTIEN SF 10148.943CHF−0.22%−0.335CHF
Mua
34471.519BCHF2.0473.17CHF3.38K
TIBNTITL BN BERG N
49.1CHF1.24%0.6CHF
Sức mua mạnh
63931.375K161.89MCHF241
TUI1TUI AG-DI NAMENS-AKTIEN O.N.1.919CHF−3.47%−0.069CHF
Theo dõi
4K7.676K3.389BCHF−0.23CHF61.091K
TXGNTX GROUP N
144.2CHF0.56%0.8CHF
Bán
934134.683K1.519BCHF1.9673.17CHF3.38K
WDPWALT DISNEY CO/THE 99.623CHF−0.62%−0.617CHF
Mua
252.491K180.105BCHF63.491.71CHF220K
WYRWYNN RESORTS LTD REGISTERED SHARES DL -,0196.649CHF6.85%6.193CHF22021.263K10.672BCHF−5.47CHF26.95K