Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

16
Cổ phiếu
115.225B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.932K
Khối lượng
−0.55%
Thay đổi
+0.35%
Hiệu suất Tháng
+8.51%
Hiệu suất Năm
+0.70%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1QJSOFTWAREONE HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF -,0114.730CHF−1.41%−0.210CHF
Mua
2292.277BCHF8.71K
8GCGLENCORE PLC REGISTERED SHARES DL -,016.115CHF−1.13%−0.070CHF
Bán
1.536K9.393K77.401BCHF6.051.07CHF135K
9ASALSO HOLDING AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 1185.840CHF10.59%17.797CHF
Sức mua mạnh
162.973K2.387BCHF13.4612.48CHF4.211K
ALSNALSO N
187.0CHF0.43%0.8CHF
Mua
10.041K1.878M2.387BCHF14.9112.48CHF4.211K
B4A1MEIER TOBLER GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF -,1040.325CHF−6.51%−2.806CHF
Bán
1305.242K504MCHF22.041.96CHF1.285K
DKSHDKSH N
77.85CHF0.00%0.00CHF
Mua
73.679K5.736M5.057BCHF20.803.75CHF31.453K
DS5DKSH HOLDING LTD NAM.-AKTIEN SF -,1077.690CHF2.59%1.961CHF
Sức mua mạnh
181.398K5.057BCHF20.233.75CHF31.453K
G70GALENICA AG NAMENS-AKTIEN SF -,1072.278CHF−0.96%−0.700CHF
Bán
42893.539BCHF21.163.45CHF5.533K
GALEGALENICA N
71.50CHF0.00%0.00CHF
Bán
122.53K8.761M3.539BCHF20.733.45CHF5.533K
MTGMEIER TOBLER N
40.1CHF−4.52%−1.9CHF
Bán
8.851K354.925K504MCHF21.461.96CHF1.285K
MTGEMEIER TOBLER N 2. LINIE
41.6CHF−2.35%−1.0CHF
Theo dõi
1K41.6K504MCHF21.771.96CHF1.285K
PRLRALPH LAUREN CORP REG. SHARES CLASS A DL -,01114.771CHF445.05K7.427BCHF7.20CHF22.2K
ROSEZUR ROSE GROUP N
33.40CHF−2.62%−0.90CHF
Theo dõi
194.816K6.507M429.996MCHF−23.66CHF2.131K
SWONSOFTWAREONE N
14.77CHF0.27%0.04CHF
Mua
147.576K2.18M2.277BCHF8.71K
VALNVALORA N
256.5CHF0.00%0.0CHF
Theo dõi
153.848K1.125BCHF168.561.52CHF4.529K
ZREZUR ROSE GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF 5,7533.351CHF−3.05%−1.050CHF
Theo dõi
1193.969K429.996MCHF−23.66CHF2.131K