Dịch vụ Phân phối

Các công ty Thụy Sĩ tham gia một lĩnh vực: dịch vụ phân phối

Những Các công ty Thụy Sĩ sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ phân phối. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như MCKESSON CORP, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như MCKESSON CORP và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
MCKMCKESSON CORP68.456 B CHF526.583 CHF+29.34%226.1020.18 CHF−11.99%0.41%
Mua
8GCGLENCORE PLC63.189 B CHF5.200 CHF−1.57%2.9 K0.7417.670.29 CHF−12.39%4.96%
Mua
DKSHDKSH N
3.91 B CHF60.2 CHF−1.95%51.036 K0.7421.512.80 CHF−18.64%3.74%
Mua
DS5DKSH HOLDING AG3.91 B CHF60.273 CHF−2.63%4031.3521.542.80 CHF−18.64%3.74%
Mua
GALEGALENICA N
3.646 B CHF73.65 CHF+0.34%65.659 K0.7812.885.72 CHF+69.29%2.99%
Mua
G70GALENICA AG3.646 B CHF73.699 CHF+0.46%2800.9912.895.72 CHF+69.29%2.99%
Mua
9ASALSO HOLDING AG3.481 B CHF268.709 CHF−2.14%40.0727.729.69 CHF1.77%
Mua
ALSNALSO N
3.481 B CHF271.5 CHF−0.37%7.256 K0.6428.019.69 CHF1.77%
Mua
1QJSOFTWAREONE HLD AG2.64 B CHF17.462 CHF+1.92%470.10127.830.14 CHF−88.06%2.11%
Theo dõi
SWONSOFTWAREONE N
2.64 B CHF17.08 CHF−1.95%203.22 K1.38125.040.14 CHF−88.06%2.11%
Theo dõi
SAEREDCARE PHARMACY2.19 B CHF112.660 CHF−1.90%10.02−0.49 CHF+86.27%0.00%
Mua
DOCMDOCMORRIS N
810.469 M CHF58.45 CHF−2.66%101.824 K1.12−9.69 CHF+58.58%0.00%
Mua
DOCMDOCMORRIS AG810.469 M CHF58.553 CHF−1.91%30.02−9.69 CHF+58.58%0.00%
Mua
B4A1MEIER TOBLER GROU382.51 M CHF34.299 CHF−0.44%770.3214.472.37 CHF+81.92%3.94%
Theo dõi
MTGMEIER TOBLER N
382.51 M CHF33.00 CHF−2.08%7.66 K0.9713.922.37 CHF+81.92%3.94%
Theo dõi