Các công ty Thụy Sĩ tham gia một lĩnh vực: Electronic Technology

Những Các công ty Thụy Sĩ sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Electronic Technology. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
117ARISTA NETWORKS INC REGISTERED SHARES DL -,0001238.640 CHF+0.02%250.5879.492B CHF43.085.54 CHF+40.03%0.00%
Mua
12DADELL TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SHARES C DL -,01112.541 CHF20077.765B CHF29.913.76 CHF+27.65%1.19%
Mua
1FCFACC AG INHABER-AKTIEN O.N.5.865 CHF−27.94%200267.04M CHF112.860.05 CHF0.00%
Mua
1Q3SENSIRION HOLDING AG68.958 CHF+3.75%50.041.038B CHF35.861.92 CHF−54.52%0.00%
Mua
1YDBROADCOM INC1139.792 CHF−0.95%303.37572.973B CHF38.0030.00 CHF+14.23%1.36%
Mua
3BGU-BLOX HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF -,9085.182 CHF−2.23%420.25610.789M CHF6.0414.11 CHF2.33%
Theo dõi
5URRAYTHEON TECHNOLOGIES CORP. REGISTERED SHARES DL -,0179.371 CHF−0.57%320.81105.288B CHF42.111.88 CHF−41.77%2.63%
Theo dõi
6PUPURE STORAGE INC - CLASS A REG.SHARES CL.A DL -,000134.994 CHF+20.53%25015.449B CHF239.170.15 CHF−24.90%0.00%
Sức mua mạnh
7HPHP INC 24.422 CHF−1.64%50.0325.429B CHF8.282.95 CHF+32.08%3.61%
Mua
9MWMARVELL TECHNOLOGY INC. REGISTERED SHARES DL -,00260.416 CHF+0.19%2001.9559.289B CHF−0.59 CHF−250.36%0.31%
Sức mua mạnh
9TCTE CONNECTIVITY LTD NAM.-AKTIEN SF 0,57123.688 CHF+0.47%1052.2239.223B CHF13.958.87 CHF+37.10%1.64%
Mua
AEROMONTANA N
15.48 CHF0.00%18.178K1.03959.537M CHF−0.16 CHF+87.88%0.00%
Mua
AH2NASCOM HOLDING AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,507.327 CHF+3.49%4.539K3.06268.147M CHF2.68%
Mua
AIRAIRBUS SE146.167 CHF−0.95%120.45115.427B CHF32.774.46 CHF−16.44%1.18%
Mua
ALDHONEYWELL INTERNATIONAL INC 172.059 CHF+0.91%80.71114.496B CHF24.127.13 CHF+6.07%2.12%
Mua
AMDADVANCED MICRO DEVICES 183.984 CHF+4.42%5423.07289.332B CHF417.590.44 CHF−46.16%0.00%
Mua
AMSAMS-OSRAM
1.3435 CHF+1.63%10.364M0.821.305B CHF−3.25 CHF−268.33%0.00%
Theo dõi
APCAPPLE INC 154.621 CHF−1.85%4611.872.452T CHF28.575.41 CHF−0.58%0.53%
Mua
ASCNASCOM N
7.42 CHF−0.40%36.751K0.69268.147M CHF2.68%
Mua
ASMEASML HOLDING N.V.872.589 CHF+2.35%1603.56337.81B CHF47.2018.49 CHF+31.93%0.68%
Mua
BCOBOEING CO/THE REGISTERED SHARES DL 5176.989 CHF−2.21%110.54107.831B CHF−3.09 CHF+59.74%0.00%
Mua
BSPBAE SYSTEMS PLC REGISTERED SHARES LS -,02514.359 CHF+0.81%3000.5842.233B CHF22.160.65 CHF−4.05%2.25%
Mua
CICNCICOR TECH N
52.2 CHF+1.56%4.554K2.98178.378M CHF20.932.49 CHF−5.56%0.00%
Sức mua mạnh
DOKADORMAKABA N
463.0 CHF+0.33%4.645K0.741.924B CHF42.7310.83 CHF−55.08%2.06%
Theo dõi
DQW1AMS-OSRAM AG INHABER-AKTIEN O.N.1.332 CHF+1.60%2.263K1.151.305B CHF−3.25 CHF−268.33%0.00%
Theo dõi
E0PENPHASE ENERGY INC REGISTERED SHARES DL -,01106.815 CHF−5.04%504.1715.555B CHF41.382.58 CHF+1.45%0.00%
Mua
ELGELMOS SEMICONDUCTOR AG INHABER-AKTIEN O.N.67.098 CHF+7.98%800.821.196B CHF1.03%
Mua
ELMNELMA ELECTRONIC N
1000 CHF0.00%20.14228.492M CHF45.5721.94 CHF−33.49%0.20%
ERCBERICSSON LM-B SHS 4.800 CHF+0.59%1.5K1.8316B CHF−0.66 CHF−233.05%4.79%
Theo dõi
F3AFIRST SOLAR INC REGISTERED SHARES DL -,001140.179 CHF−1.84%10.1414.923B CHF21.546.51 CHF0.00%
Mua
F3CSFC ENERGY AG-BR INHABER-AKTIEN O.N.16.568 CHF+0.04%1K7.37287.991M CHF94.640.18 CHF−26.42%0.00%
Sức mua mạnh
FEY2FUELCELL ENERGY INC1.108 CHF+8.41%20K2.81493.836M CHF−0.24 CHF+37.06%0.00%
Theo dõi
GAVGAVAZZI N
318 CHF−1.24%580.22228.849M CHF8.4437.68 CHF+32.78%3.73%
Theo dõi
GDXGENERAL DYNAMICS CORP 240.715 CHF+0.62%1603.4965.841B CHF23.7710.13 CHF−10.20%1.94%
Mua
GEYGARMIN LTD NAMENS-AKTIEN SF 0,10121.000 CHF+10.57%300.5523.29B CHF21.415.65 CHF+21.17%2.12%
Theo dõi
HAGHENSOLDT AG INHABER-AKTIEN O.N.32.162 CHF+3.56%7501.903.814B CHF47.150.68 CHF−2.78%0.87%
Theo dõi
HGUAHUBER + SUHNER AG-REG NAM.-AKTIEN SF -,2563.199 CHF−0.50%1861.231.252B CHF14.894.24 CHF+12.31%3.27%
Mua
HUBNHUBER+SUHNER N
64.8 CHF+0.78%15.114K0.911.252B CHF15.274.24 CHF+12.31%3.27%
Mua
IFCNINFICON N
1368 CHF−0.87%4.259K1.603.372B CHF37.7436.24 CHF+56.51%1.30%
Theo dõi
IFXINFINEON TECHNOLOGIES AG NAMENS-AKTIEN O.N.32.653 CHF+3.92%30.0142.352B CHF15.472.11 CHF+14.79%1.03%
Sức mua mạnh
IFZINFICON HOLDING AG-REG NAM.-AKTIEN SF 51389.141 CHF+2.11%10.083.372B CHF38.3336.24 CHF+56.51%1.30%
Theo dõi
INLINTEL CORP 39.882 CHF+3.54%4040.75163.718B CHF122.780.32 CHF−82.00%1.14%
Theo dõi
JENJENOPTIK AG NAMENS-AKTIEN O.N.28.787 CHF+1.70%1001.637B CHF24.951.15 CHF+16.81%1.00%
Sức mua mạnh
KARNKARDEX N
235.0 CHF0.00%6.828K0.721.812B CHF34.166.88 CHF+12.68%1.49%
Sức mua mạnh
KAX2KARDEX AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 4,05238.302 CHF+7.31%240.251.812B CHF34.646.88 CHF+12.68%1.49%
Sức mua mạnh
KLAKLA-TENCOR CORP REGISTERED SHARES DL 0,001635.827 CHF+6.15%185.751B CHF38.3516.58 CHF−26.30%0.77%
Mua
LEHNLEM N
1720 CHF+1.53%6580.621.93B CHF23.4873.24 CHF+23.84%3.07%
Mua
LELALEM HOLDING SA-REG NAMENS-AKTIEN SF -,501739.342 CHF−0.82%70.771.93B CHF23.7573.24 CHF+23.84%3.07%
Mua
LOGNLOGITECH N
76.64 CHF−1.57%599.634K1.2213.063B CHF28.072.73 CHF+9.40%1.36%
Theo dõi
LOGNELOGITECH N 2.LINIE
76.76 CHF−1.89%22.711K1.0113.063B CHF28.112.73 CHF+9.40%1.36%
LOMLOCKHEED MARTIN CORP 376.859 CHF−1.08%30.2691.063B CHF16.2523.19 CHF+15.55%2.88%
Theo dõi
LTECLOGITECH INTERNATIONAL-REG NAMENS-AKTIEN SF -,2576.579 CHF−1.91%410.3613.063B CHF28.042.73 CHF+9.40%1.36%
Theo dõi
M6YAMEYER BURGER TECHNOLOGY AG NAM.-AKTIEN SF -,050.070 CHF−11.39%131.114K0.56277.613M CHF−0.03 CHF−21.05%0.00%
Theo dõi
MBTNMEYER BURGER N
0.0680 CHF−12.37%27.986M0.74277.613M CHF−0.03 CHF−21.05%0.00%
Theo dõi
MTEMICRON TECHNOLOGY INC 86.798 CHF+10.13%1221.2092.818B CHF−5.50 CHF−205.39%0.48%
Mua
MTXMTU AERO ENGINES AG NAMENS-AKTIEN O.N.203.024 CHF−0.07%150.1211.281B CHF−1.88 CHF−145.05%1.46%
Mua
N0SNORDIC SEMICONDUCTOR ASA NAVNE-AKSJER NK 0,017.404 CHF−34.04%7001.991.486B CHF220.520.03 CHF−94.14%0.00%
Mua
NOA3NOKIA OYJ REGISTERED SHARES EO 0,063.111 CHF−0.03%100.0117.431B CHF28.350.11 CHF−85.24%3.67%
Mua
NTHNORTHROP GRUMMAN CORP REGISTERED SHARES DL 1401.374 CHF−0.12%1005.5660.311B CHF35.4011.34 CHF−61.10%1.64%
Theo dõi
NVDNVIDIA CORP REGISTERED SHARES DL-,001753.851 CHF+4.71%3640.791.818T CHF73.2910.29 CHF+544.52%0.02%
Sức mua mạnh
O9TARM HOLDINGS PLC (ADR)
Chứng chỉ lưu ký
123.413 CHF−2.72%1860.97128.658B CHF0.00%
Mua
PLUNPLUG POWER INC 3.577 CHF+30.93%13.477K4.392.352B CHF−1.92 CHF−66.07%0.00%
Theo dõi
QCIQUALCOMM INC 146.277 CHF+3.60%280.93160.835B CHF25.185.81 CHF−39.45%1.96%
Mua
RHMRHEINMETALL AG INHABER-AKTIEN O.N.409.564 CHF−1.45%2031.5717.75B CHF36.8011.13 CHF+27.24%1.00%
Sức mua mạnh
RMBRAMBUS INC REGISTERED SHARES DL -,00149.764 CHF−23.63%406.148B CHF19.662.53 CHF0.00%
Sức mua mạnh
RRUROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES LS 0.204.257 CHF+2.31%1140.0235.271B CHF13.840.31 CHF+1205.85%0.00%
Mua
S9QSPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 29.881 CHF+34.58%4003.382B CHF−5.12 CHF−6.14%0.00%
Mua
SAHNSCHAFFNER N
504 CHF+2.86%80.91317.769M CHF1.79%
SENSSENSIRION N
69.0 CHF+3.29%19.145K1.351.038B CHF35.881.92 CHF−54.52%0.00%
Mua
SGMSTMICROELECTRONICS N.V.41.417 CHF+4.88%820.3437.184B CHF10.803.83 CHF−11.71%0.52%
Mua
SNGSINGULUS TECHNOLOGIES-BR INHABER-AKTIEN EO 11.316 CHF−4.71%1K11.459M CHF0.00%
Mua
SSUSAMSUNG ELECTR-GDR
Chứng chỉ lưu ký
1208.226 CHF−1.52%10.03323.79B CHF35.3434.19 CHF−76.12%1.68%
Sức mua mạnh
SSUNSAMSUNG ELECTRO-REGS GDR PFD
Chứng chỉ lưu ký
1058.184 CHF+2.93%21.82323.79B CHF30.9534.19 CHF−76.12%1.95%
TCSAXON ENTERPRISE INC 258.517 CHF+15.60%2020.911B CHF133.101.94 CHF+3.44%0.00%
Mua
TIITEXAS INSTRUMENTS INC REGISTERED SHARES DL 1144.364 CHF−0.20%10.27137.44B CHF24.255.95 CHF−31.55%2.97%
Theo dõi
UBXNU-BLOX N
87.8 CHF+2.33%28.434K1.86610.789M CHF6.2214.11 CHF2.33%
Theo dõi
VNXNXP SEMICONDUCTORS N.V.228.469 CHF+25.20%1558.358B CHF25.329.02 CHF−7.59%1.58%
Mua
WF5AKRATOS DEFENSE & SECURITY REG.SHARES (NEW) DL -,00115.910 CHF−1.17%2002.377B CHF−0.06 CHF+78.14%0.00%
Mua
WIHNWISEKEY N
4.200 CHF−1.18%2.846K0.3721.069M CHF−3.29 CHF0.00%
Sức mua mạnh
XS4ON SEMICONDUCTOR CORP REGISTERED SHARES DL -,0170.646 CHF−2.53%800.8830.64B CHF17.164.12 CHF+4.82%0.00%
Mua
ZJS1JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR
Chứng chỉ lưu ký
24.185 CHF+7.16%1501.081.243B CHF2.758.79 CHF+2817.68%5.43%
Theo dõi