Công nghệ Điện tử (Khu vực)

62
Cổ phiếu
4235.795B
Giá trị vốn hóa thị trường
19.031K
Khối lượng
+0.75%
Thay đổi
+19.54%
Hiệu suất Tháng
−8.15%
Hiệu suất Năm
+17.28%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1Q3SENSIRION HOLDING AG117.258 CHF−2.84%−3.429 CHF
Mua
101.173K1.855B CHF28.494.24 CHF974
1W8WISEKEY INTERNATIONAL HOLDIN0.228 CHF4.59%0.010 CHF
Mua
4009133.51M CHF−0.21 CHF136
3BGU-BLOX HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF -,90105.044 CHF−3.61%−3.938 CHF
Bán Mạnh
4420759.706M CHF12.878.49 CHF
7HPHP INC 27.295 CHF4.41%1.154 CHF
Bán
501.365K27.153B CHF9.343.05 CHF58K
872MONTANA AEROSPACE AG NAMENS-AKTIEN SF 115.979 CHF−3.50%−0.580 CHF
Theo dõi
31495993.009M CHF−1.33 CHF5.554K
9TCTE CONNECTIVITY LTD NAM.-AKTIEN SF 0,57123.661 CHF6.74%7.812 CHF
Mua
898939.116B CHF17.836.53 CHF92K
ADVADVA OPTICAL NETWORKING SE INHABER-AKTIEN O.N.22.369 CHF2.88%0.626 CHF1503.355K1.158B CHF35.630.61 CHF1.973K
AEROMONTANA N
15.96 CHF−0.37%−0.06 CHF
Bán
28.4K453.264K993.009M CHF−1.33 CHF5.554K
AH2NASCOM HOLDING AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,508.405 CHF−1.66%−0.142 CHF
Mua
1301.093K306.299M CHF
AIRAIRBUS SE113.705 CHF−3.09%−3.620 CHF
Theo dõi
10011.371K90.773B CHF22.355.10 CHF126.495K
AMDADVANCED MICRO DEVICES 78.284 CHF12.13%8.470 CHF
Mua
24719.336K125.299B CHF85.230.83 CHF
AMSAMS-OSRAM
7.826 CHF−17.31%−1.638 CHF
Bán Mạnh
11.473M89.784M2.471B CHF24.499K
APCAPPLE INC 141.387 CHF−0.43%−0.616 CHF
Mua
7510.604K2.229T CHF25.985.49 CHF164K
ASCNASCOM N
8.59 CHF0.94%0.08 CHF
Mua
69.832K599.857K306.299M CHF
ASMEASML HOLDING NV AANDELEN OP NAAM EO -,09627.331 CHF−0.20%−1.263 CHF
Mua
85.019K247.347B CHF44.5714.03 CHF36.112K
AUSAUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM INHABER-AKTIEN O.N.30.960 CHF−9.07%−3.087 CHF50015.48K1.234B CHF5.436.23 CHF
BCOBOEING CO/THE REGISTERED SHARES DL 5190.400 CHF−3.08%−6.045 CHF
Mua
112.094K114.898B CHF−7.69 CHF156K
BSPBAE SYSTEMS PLC REGISTERED SHARES LS -,0259.429 CHF−1.81%−0.174 CHF
Mua
2202.074K28.595B CHF19.940.51 CHF82K
CICNCICOR TECH N
47.0 CHF0.00%0.0 CHF
Mua
294160.243M CHF45.841.03 CHF2.181K
DCNDATACOLOR N
665 CHF−3.62%−25 CHF
Bán
42.66K110.298M CHF22.7830.28 CHF
DOKADORMAKABA N
386.5 CHF−1.02%−4.0 CHF
Mua
2.852K1.102M1.628B CHF25.9115.15 CHF15.795K
DQW1AMS-OSRAM AG INHABER-AKTIEN O.N.7.800 CHF−19.59%−1.900 CHF
Bán
7.587K59.179K2.471B CHF24.499K
E0PENPHASE ENERGY INC REGISTERED SHARES DL -,01203.921 CHF−2.40%−5.020 CHF
Bán
102.039K28.148B CHF111.202.16 CHF2.26K
ELGELMOS SEMICONDUCTOR AG INHABER-AKTIEN O.N.68.092 CHF6.83%4.355 CHF302.043K1.171B CHF17.153.60 CHF1.145K
ELMNELMA ELECTRONIC N
1000 CHF0.00%0 CHF
Bán
66K228.492M CHF805
F3AFIRST SOLAR INC REGISTERED SHARES DL -,001152.689 CHF−5.32%−8.576 CHF
Theo dõi
10015.269K16.58B CHF197.520.88 CHF4.8K
FEY2FUELCELL ENERGY INC3.657 CHF−3.15%−0.119 CHF
Mua
602191.481B CHF−0.38 CHF513
GAVGAVAZZI I
309 CHF0.65%2 CHF
Mua
26581.885K218.188M CHF8.8834.57 CHF
GDXGENERAL DYNAMICS CORP 215.221 CHF1.35%2.873 CHF
Bán
91.937K59.212B CHF18.7511.43 CHF
GEYGARMIN LTD NAMENS-AKTIEN SF 0,1094.728 CHF7.06%6.249 CHF
Mua
1094717.525B CHF19.064.95 CHF18.7K
HGUAHUBER + SUHNER AG-REG NAM.-AKTIEN SF -,2587.600 CHF0.22%0.195 CHF
Theo dõi
43501.716B CHF
HUBNHUBER+SUHNER N
87.5 CHF−0.68%−0.6 CHF
Bán
11.633K1.018M1.716B CHF
IFCNINFICON N
951 CHF−0.21%−2 CHF
Mua
1.877K1.785M2.328B CHF29.6932.10 CHF1.297K
IFXINFINEON TECHNOLOGIES AG NAMENS-AKTIEN O.N.35.835 CHF0.63%0.226 CHF
Mua
1405.017K46.656B CHF19.241.84 CHF56.194K
INLINTEL CORP 27.485 CHF0.61%0.167 CHF
Mua
382110.225B CHF15.081.82 CHF131.9K
KARNKARDEX N
175.8 CHF−3.30%−6.0 CHF
Theo dõi
4.971K873.902K1.402B CHF33.105.49 CHF1.966K
KAX2KARDEX AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 4,05181.444 CHF−2.92%−5.461 CHF
Mua
101.814K1.402B CHF34.035.49 CHF1.966K
KLAKLA-TENCOR CORP REGISTERED SHARES DL 0,001372.050 CHF6.16%21.604 CHF6022.323K52.16B CHF15.7722.70 CHF14K
LEHNLEM N
1990 CHF−3.30%−70 CHF
Mua
453902.376K2.347B CHF32.4463.53 CHF1.572K
LOGNLOGITECH N
53.70 CHF−2.29%−1.26 CHF
Bán
705.527K37.887M9.221B CHF22.022.52 CHF8.2K
LOMLOCKHEED MARTIN CORP 425.386 CHF5.92%23.762 CHF
Theo dõi
52.127K111.218B CHF20.1920.22 CHF116K
LTECLOGITECH INTERNATIONAL-REG NAMENS-AKTIEN SF -,2553.815 CHF−2.16%−1.190 CHF
Bán
64634.764K9.221B CHF22.042.52 CHF8.2K
M6YAMEYER BURGER TECHNOLOGY AG NAM.-AKTIEN SF -,050.675 CHF0.30%0.002 CHF
Mua
14.625K9.872K2.39B CHF−0.04 CHF789
MBTNMEYER BURGER N
0.6750 CHF1.05%0.0070 CHF
Mua
18.906M12.761M2.39B CHF−0.04 CHF789
MTEMICRON TECHNOLOGY INC 55.995 CHF0.70%0.392 CHF
Theo dõi
1372860.781B CHF10.865.26 CHF48K
NOA3NOKIA OYJ REGISTERED SHARES EO 0,064.382 CHF2.26%0.097 CHF
Bán
2511024.37B CHF13.830.30 CHF
NVDNVIDIA CORP REGISTERED SHARES DL-,001198.743 CHF0.30%0.601 CHF
Mua
407.95K481.788B CHF90.772.39 CHF22.473K
PLUNPLUG POWER INC 15.611 CHF−5.06%−0.832 CHF
Theo dõi
9.8K152.988K8.921B CHF−1.19 CHF2.449K
QCIQUALCOMM INC 124.942 CHF13.94%15.285 CHF
Mua
253.124K137.646B CHF11.579.73 CHF51K
RHMRHEINMETALL AG INHABER-AKTIEN O.N.223.717 CHF0.18%0.393 CHF
Mua
24479.745B CHF24.818.75 CHF23.945K
RRUROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES LS 0.201.191 CHF−7.17%−0.092 CHF
Theo dõi
4K4.764K10.094B CHF−0.25 CHF44K
SAHNSCHAFFNER N
285 CHF−1.72%−5 CHF
Bán
7120.235K179.691M CHF14.5119.98 CHF1.826K
SENSSENSIRION N
117.2 CHF−1.84%−2.2 CHF
Mua
8.493K995.38K1.855B CHF28.194.24 CHF974
SFRNSCHAFFNER HOLDING AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 32,50286.285 CHF−5.05%−15.214 CHF2573179.691M CHF15.0919.98 CHF1.826K
SGMSTMICROELECTRONICS NV AANDELEN AAN TOONDER EO 1,0444.985 CHF−1.35%−0.617 CHF
Mua
1255.623K40.783B CHF10.444.48 CHF
UBXNU-BLOX N
105.0 CHF−3.31%−3.6 CHF
Bán Mạnh
22.293K2.341M759.706M CHF12.838.49 CHF
V3SVECTRON SYSTEMS AG INHABER-AKTIEN O.N.4.883 CHF3.61%0.170 CHF5002.442K36.351M CHF
VNXNXP SEMICONDUCTORS NV AANDELEN AAN TOONDER EO -,20177.122 CHF−3.96%−7.297 CHF588645.091B CHF19.129.88 CHF31K
WDCWESTERN DIGITAL CORP 40.016 CHF15.44%5.351 CHF1040012.529B CHF−0.26 CHF65K
WIHNWISEKEY N
0.2300 CHF5.99%0.0130 CHF
Mua
231.546K53.256K33.51M CHF−0.21 CHF136
XER2XEROX HLDGS CORP. DL 115.450 CHF7.82%1.121 CHF
Bán
253862.419B CHF−2.00 CHF
ZJS1JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR
Chứng chỉ lưu ký
49.423 CHF−5.34%−2.790 CHF
Bán
104942.523B CHF184.220.57 CHF31.03K