Tài chính (Khu vực)

148
Cổ phiếu
2362.931B
Giá trị vốn hóa thị trường
346.515K
Khối lượng
+0.57%
Thay đổi
+2.73%
Hiệu suất Tháng
−5.04%
Hiệu suất Năm
+3.26%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
0B8BASLER KANTONALBK - PC65.894 CHF0.01%0.008 CHF
Mua
166336.557M CHF20.853.16 CHF1.289K
0HGHIAG IMMOBILIEN AG84.532 CHF−0.45%−0.379 CHF
Sức mua mạnh
201.691K820.24M CHF7.7810.91 CHF77
0UBUBS GROUP AG-REG NAMENS-AKTIEN SF -,1019.942 CHF0.99%0.196 CHF
Mua
3.059K61.003K64.849B CHF9.26
1J8NBANQUE CANTONALE DE GENEV-BR182.339 CHF0.47%0.849 CHF23651.331B CHF9.2519.63 CHF886
1QZCOINBASE GLOBAL INC. REG. SHARES CL.A DL -,0000167.860 CHF−9.54%−7.156 CHF
Theo dõi
976.582K15.609B CHF−5.35 CHF3.73K
1SQSWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG175.464 CHF1.07%1.863 CHF
Mua
335.79K2.59B CHF17.0110.27 CHF952
2911ONE SWISS BANK S.A. NAMENS-AKTIEN SF 11.399 CHF−0.14%−0.002 CHF
Bán
2K2.798K21.789M CHF0.04 CHF
3VFNVP BANK AG-REG99.754 CHF−0.20%−0.197 CHF5499608.808M CHF14.496.90 CHF1.012K
4J6LUZERNER KANTONALBANK AG-REG422.464 CHF0.42%1.780 CHF
Sức mua mạnh
14223.573B CHF16.0926.15 CHF1.448K
5H5AHBM HEALTHCARE IVST-A
Quỹ ETF
222.010 CHF3.74%8.000 CHF
Mua
357.77K1.527B CHF−72.98 CHF
ALLNALLREAL N
158.0 CHF−0.13%−0.2 CHF
Theo dõi
18.372K2.903M2.603B CHF16.839.40 CHF255
ALVALLIANZ SE-REG VINK.NAMENS-AKTIEN O.N.217.704 CHF−1.49%−3.293 CHF
Mua
459.797K87.403B CHF21.1610.53 CHF152.84K
AR4AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE INHABER-AKTIEN O.N.15.877 CHF1.08%0.169 CHF
Bán Mạnh
1001.588K438.511M CHF11.141K
ARONARUNDEL N
0.330 CHF−17.50%−0.070 CHF
Bán Mạnh
41.793K13.792K5.22M CHF−0.75 CHF12
ATHATHRIS AG1915 CHF0.00%0 CHF
Mua
11.915K836.592M CHF2
AXAAXA S.A. ACTIONS PORT. EO 2,2928.131 CHF−1.82%−0.521 CHF
Bán
1504.22K65.328B CHF9.423.09 CHF92.398K
AZ4NALLREAL HOLDING AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 50157.002 CHF−0.85%−1.344 CHF
Mua
152.355K2.603B CHF16.849.40 CHF255
B1VBANQUE CANTONALE VAUD.SF187.994 CHF−0.34%−0.300 CHF
Bán
605.28K7.547B CHF18.854.68 CHF1.932K
BAERJULIUS BAER N
61.68 CHF0.39%0.24 CHF
Mua
510.352K31.479M12.597B CHF4.56 CHF6.891K
BAEREJULIUS BAER N 2. LINIE
61.76 CHF−0.13%−0.08 CHF
Mua
50K3.088M12.597B CHF4.56 CHF6.891K
BALNBALOISE N
149.9 CHF0.47%0.7 CHF
Mua
50.793K7.614M6.737B CHF11.7612.70 CHF7.712K
BASEFBASELLANDS KANTONALBANK-CERT924.630 CHF−0.01%−0.090 CHF1925520.405M CHF3.64253.77 CHF
BBNBELLEVUE GROUP N
38.10 CHF−2.18%−0.85 CHF
Bán
5.232K199.339K518.138M CHF14.872.62 CHF94
BCGEBC GENEVE N
188.0 CHF0.00%0.0 CHF
Mua
41778.396K1.331B CHF9.5819.63 CHF886
BCJBC JURA N
54.0 CHF1.89%1.0 CHF
Mua
31316.902K158.744M CHF15.983.32 CHF123
BCVNBC VAUD N
88.45 CHF0.63%0.55 CHF
Mua
91.203K8.067M7.547B CHF18.774.68 CHF1.932K
BCYBARCLAYS PLC REGISTERED SHARES LS 0,252.115 CHF20.24%0.356 CHF47.01K99.426K32.893B CHF0.33 CHF81.6K
BEHVBERNER KANTONALBANK AG-REG VINK. NAMENS-AKTIEN SF 20230.680 CHF0.20%0.450 CHF
Sức mua mạnh
163.691K2.158B CHF17.03 CHF1.228K
BEKNBEKB / BCBE N
233.0 CHF−0.21%−0.5 CHF
Mua
2.002K466.466K2.158B CHF17.03 CHF1.228K
BLKBBASELLAND KB PS
918 CHF−0.43%−4 CHF
Theo dõi
282258.876K520.405M CHF3.63253.77 CHF
BLONBALOISE HOLDING AG - REG NAMENS-AKTIEN SF 0,10149.310 CHF−0.56%−0.845 CHF
Mua
517.615K6.737B CHF11.8312.70 CHF7.712K
BRYNBERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B REG.SHARES B NEW DL -,00333286.175 CHF0.57%1.627 CHF
Bán
7521.463K627.219B CHF−0.79 CHF372K
BSD2BANCO SANTANDER SA ACCIONES NOM. EO 0,503.421 CHF7.28%0.232 CHF
Sức mua mạnh
7K23.947K57.121B CHF5.760.56 CHF206.462K
BSKPBASLER KB PS
65.4 CHF−0.91%−0.6 CHF
Mua
3.772K246.689K336.557M CHF20.893.16 CHF1.289K
CBKCOMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N.10.463 CHF2.54%0.259 CHF
Mua
2352.459K12.526B CHF9.281.07 CHF46.218K
CCAPCORESTATE CAPITAL HOLDING S. ACTIONS AU PORTEUR O.N.0.581 CHF90.49%0.276 CHF
Bán Mạnh
10K5.81K21.349M CHF−22.50 CHF811
CFTCIE FIN TR I
108.0 CHF1.41%1.5 CHF
Sức mua mạnh
1.443K155.844K806.718M CHF
CIECI COM SA
2.86 CHF15.32%0.38 CHF
Mua
7502.145K992.8K CHF−1.32 CHF
CMBNCEMBRA MONEY BANK N
80.20 CHF0.25%0.20 CHF
Mua
66.612K5.342M2.35B CHF13.565.90 CHF916
CPENCASTLE PRIVATE N
Quỹ ETF
7.70 CHF0.00%0.00 CHF
Theo dõi
3023175.432M CHF−1.51 CHF
CSGNCS GROUP N
3.233 CHF1.03%0.033 CHF
Mua
15.518M50.168M12.548B CHF−2.88 CHF50.11K
CSXCREDIT SUISSE GROUP AG-REG NAMENS-AKTIEN SF -,043.210 CHF0.98%0.031 CHF
Mua
13.879K44.552K12.548B CHF−2.88 CHF50.11K
DBKDEUTSCHE BANK AG-REGISTERED NAMENS-AKTIEN O.N.11.315 CHF−1.80%−0.207 CHF
Mua
1K11.315K23.188B CHF2.56 CHF
E2SEFG INTERNATIONAL AG NAMENS-AKTIEN SF -,508.429 CHF−1.09%−0.093 CHF
Theo dõi
1008432.61B CHF15.940.56 CHF3.027K
EFGNEFG INTERNATIONAL N
8.41 CHF−0.24%−0.02 CHF
Bán
62.511K525.718K2.61B CHF15.770.56 CHF3.027K
EFLLEONTEQ AG NAM.-AKTIEN SF 152.693 CHF−0.05%−0.026 CHF
Mua
432.266K974.098M CHF4.9810.87 CHF524
EPH.EUREPH EUROPEAN PROPERTY
29.4 EUR11.36%3.0 EUR
Mua
78022.932K399.481M CHF−2.66 CHF
EPICEPIC N
62.9 CHF−0.63%−0.4 CHF
Bán
171.069K653.894M CHF
ESGTIESGTI AG0.41 CHF2.50%0.01 CHF
Bán
1K410
FRENFUNDAMENTA REAL ESTATE N
15.90 CHF−1.85%−0.30 CHF
Bán Mạnh
12.209K194.123K487.018M CHF17.490.93 CHF
GAMGAM N
0.915 CHF−2.45%−0.023 CHF
Bán
812.05K743.026K146.504M CHF−1.89 CHF605
GEHCEMBRA MONEY BANK AG NAMENS-AKTIEN SF 179.842 CHF1.18%0.932 CHF
Mua
1802.35B CHF13.375.90 CHF916
GLKBNGLARNER KB N
25.5 CHF−1.16%−0.3 CHF
Theo dõi
1.31K33.405K348.3M CHF14.601.77 CHF290
GLRGLARNER KANTONALBANK NAM.-AKTIEN SF 1025.587 CHF−1.09%−0.281 CHF
Theo dõi
126348.3M CHF14.641.77 CHF290
GRKPGRAUB KB PS
1790 CHF1.13%20 CHF
Sức mua mạnh
9801.754M1.328B CHF24.2572.98 CHF818
HAUTEHAUTE CAPITAL PARTNERS AG65.45 CHF0.46%0.30 CHF
Mua
50533.052K
HBLNHYPO LENZB N
4320 CHF0.47%20 CHF
Sức mua mạnh
521.6K308.929M CHF17.53245.35 CHF
HBMNHBM N
Quỹ ETF
219.0 CHF−0.23%−0.5 CHF
Theo dõi
5.187K1.136M1.527B CHF−72.98 CHF
HELNHELVETIA HOLDING N
113.4 CHF0.53%0.6 CHF
Theo dõi
70.087K7.948M5.954B CHF13.038.66 CHF12.128K
HIAGHIAG IMMOBILIEN N
80.4 CHF−1.23%−1.0 CHF
Bán Mạnh
40432.482K820.24M CHF7.4610.91 CHF77
HNR1HANNOVER RUECK SE NAMENS-AKTIEN O.N.176.960 CHF−5.86%−11.009 CHF508.848K21.342B CHF18.2710.00 CHF3.298K
HVXHELVETIA HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF 0,02112.796 CHF0.71%0.797 CHF
Mua
22265.954B CHF12.948.66 CHF12.128K
IHJNVZ HOLDING AG NAM.-AKTIEN SF -,0574.374 CHF1.91%1.394 CHF292.157K2.915B CHF19.003.84 CHF1.143K
INAINA INVEST N
19.80 CHF0.00%0.00 CHF
Mua
3.511K69.518K192.926M CHF13.431.48 CHF10
INN1ING GROEP NV AANDELEN OP NAAM EO -,0112.466 CHF−2.43%−0.310 CHF
Mua
1K12.466K45.144B CHF0.98 CHF
IRENINVESTIS N
96.6 CHF−0.41%−0.4 CHF
Bán Mạnh
1.66K160.356K1.235B CHF6.3815.21 CHF2.299K
ISNINTERSHOP N
602 CHF−1.31%−8 CHF
Bán Mạnh
1.389K836.178K1.159B CHF8.2773.78 CHF74
ISZNINTERSHOP HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF 10629.732 CHF5.21%31.207 CHF8050.379K1.159B CHF8.1173.78 CHF74
JGEJULIUS BAER GROUP LTD NAMENS-AKTIEN SF -,0261.609 CHF−2.41%−1.523 CHF
Mua
318512.597B CHF4.56 CHF6.891K
LEONLEONTEQ N
52.7 CHF0.00%0.0 CHF
Mua
30.08K1.585M974.098M CHF4.9810.87 CHF524
LGILEGAL & GENERAL GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,0253.000 CHF1.66%0.049 CHF1.6K4.8K16.929B CHF7.690.42 CHF15.104K
LLBNLIECHT LANDBK N
60.0 CHF−0.17%−0.1 CHF
Mua
7.481K448.86K1.837B CHF13.504.48 CHF1.258K
LLDLLOYDS BANKING GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,100.595 CHF14.42%0.075 CHF
Sức mua mạnh
9.323K5.547K39.535B CHF0.07 CHF57.955K
LLS1LIECHTENSTEINISCHE LANDESBK AG NAMENS-AKTIEN SF 559.834 CHF−0.80%−0.485 CHF
Bán
42391.837B CHF13.554.48 CHF1.258K
LUKNLUZERNER KB N
421.5 CHF0.00%0.0 CHF
Mua
856360.804K3.573B CHF16.1226.15 CHF1.448K
M1HMOBIMO HOLDING AG-REG NAM.-AKTIEN SF 29237.986 CHF−1.62%−3.910 CHF
Theo dõi
102.38K1.731B CHF13.7717.56 CHF162
M3PMEDICAL PROPERTIES TRUST INC REGISTERED SHARES DL -,001
REIT
11.932 CHF15.53%1.604 CHF
Mua
19K226.708K6.886B CHF5.412.06 CHF112
MBBMBB SE INHABER-AKTIEN O.N.85.957 CHF−23.62%−26.581 CHF
Bán Mạnh
302.579K493.905M CHF54.272.01 CHF3.541K
MDAXEXISH MDAX EUR ACC
Quỹ ETF
242.45 CHF−0.90%−2.20 CHF
Mua
14234.428K
MOBNMOBIMO N
234.0 CHF−1.89%−4.5 CHF
Bán
8.04K1.881M1.731B CHF13.5817.56 CHF162
MUV2MUENCHENER RUECK NAMENS-AKTIEN O.N.323.622 CHF−2.73%−9.081 CHF
Mua
8025.89K44.912B CHF19.18 CHF39.281K
NAQNASDAQ INC REGISTERED SHARES DL -,0154.191 CHF−7.00%−4.077 CHF60032.515K26.86B CHF28.262.12 CHF
NBENNEBAG N
Quỹ ETF
8.95 CHF0.00%0.00 CHF
Mua
5735.128K81.713M CHF−0.25 CHF
NCBBANK OF AMERICA CORP REGISTERED SHARES DL 0,0131.909 CHF−2.00%−0.650 CHF
Bán
3009.573K269.015B CHF11.152.98 CHF
NRENNOVAVEST REAL ESTATE AG NAMENS-AKTIEN SF 25,2540.506 CHF1.16%0.463 CHF
Bán
642.592K321.567M CHF10.333.88 CHF
NRENNOVAVEST REAL ESTATE N
40.4 CHF−3.12%−1.3 CHF
Bán Mạnh
8.589K346.996K321.567M CHF10.753.88 CHF
ODHNORASCOM DEVELOPMENT HLD AG N
7.66 CHF0.79%0.06 CHF
Mua
5.689K43.578K305.226M CHF22.920.33 CHF
ONEONE SWISS BANK N
1.48 CHF2.07%0.03 CHF
Mua
28041421.789M CHF0.04 CHF
OZH1VALARTIS GROUP AG-BR17.602 CHF2.94%0.502 CHF1502.64K69.436M CHF4.853.53 CHF68
P2HPARTNERS GROUP HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF -,01921.882 CHF−0.85%−7.870 CHF
Mua
76.453K24.298B CHF18.9249.34 CHF1.573K
P6ZPEACH PROPERTY GROUP AG21.172 CHF−1.61%−0.347 CHF
Mua
48710.311K341.865M CHF3.107.61 CHF194
P7SPSP SWISS PROPERTY AG-REG NAM.-AKTIEN SF 0,10114.418 CHF−0.86%−0.994 CHF
Mua
91.03K5.252B CHF11.829.77 CHF98
PBBDEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG INHABER-AKTIEN O.N.8.571 CHF0.30%0.026 CHF6005.143K1.143B CHF5.601.54 CHF823
PEANPEACH PROPERTY N
19.30 CHF−4.69%−0.95 CHF
Bán
32.808K633.194K341.865M CHF2.927.61 CHF194
PEHNPRIVATE EQUITY N
Quỹ ETF
75.0 CHF0.00%0.0 CHF
Mua
36727.525K174.605M CHF4.4416.87 CHF
PGHNPARTNERS GROUP N
917.6 CHF−0.61%−5.6 CHF
Mua
43.901K40.284M24.298B CHF18.7849.34 CHF1.573K
PLANPLAZZA N
312 CHF−0.32%−1 CHF
Bán
413128.856K647.91M CHF12.5424.97 CHF14
PROPROCIMMO GROUP AG (N)4.00 CHF0.00%0.00 CHF
Bán
15K60K180.18M CHF11.640.34 CHF10
PSPNPSP N
113.7 CHF−0.70%−0.8 CHF
Theo dõi
71.952K8.181M5.252B CHF11.729.77 CHF98
RAWRAIFFEISEN BANK INTERNATIONA INHABER-AKTIEN O.N.15.96 CHF6.46%0.97 CHF
Theo dõi
1001.596K4.946B CHF10.64 CHF