Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

91
Cổ phiếu
4577.665B
Giá trị vốn hóa thị trường
39.107K
Khối lượng
−0.63%
Thay đổi
−5.15%
Hiệu suất Tháng
+4.69%
Hiệu suất Năm
−5.08%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
0QFMODERNA INC. REGISTERED SHARES DL-,0001159.213 CHF−3.02%−4.953 CHF
Bán
203.184K61.812B CHF6.3928.98 CHF2.7K
19TIDORSIA LTD NAMENS-AKTIEN SF-,0512.849 CHF−5.25%−0.712 CHF
Bán Mạnh
1592.043K2.988B CHF−5.04 CHF
1CGCRISPR THERAPEUTICS AG NAM.-AKTIEN SF 0,0352.354 CHF10.88%5.139 CHF
Mua
126284.019B CHF−8.69 CHF473
1RUMEDARTIS HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF -,2076.198 CHF−2.44%−1.903 CHF251.905K898.728M CHF−0.02 CHF
22DOBSEVA SA0.194 CHF6.01%0.011 CHF
Sức mua mạnh
2003916.644M CHF−0.91 CHF51
22UABIONTECH SE NAM.-AKT.(SP.ADRS)1/O.N.
Chứng chỉ lưu ký
131.563 CHF0.73%0.948 CHF
Bán
11715.393K32.017B CHF3.1446.16 CHF3.082K
29YSPEXIS AG NAMENS-AKTIEN SF 0,020.400 CHF−2.68%−0.011 CHF
Bán Mạnh
6.5K2.6K19.913M CHF10.840.04 CHF28
2U3ALCON AG NAMENS-AKTIEN SF -,0470.138 CHF−0.11%−0.075 CHF
Mua
214035.199B CHF64.461.10 CHF24.389K
5CVCUREVAC N.V. NAMENSAKTIEN O.N.9.348 CHF−11.83%−1.254 CHF
Bán
2.3K21.5K1.926B CHF−0.67 CHF884
6MDMEDACTA GROUP SA106.000 CHF−1.12%−1.203 CHF88482.112B CHF43.132.49 CHF1.341K
6MKMERCK & CO. INC. 94.186 CHF−7.11%−7.205 CHF
Bán
807.535K242.379B CHF19.175.32 CHF
6MLMOLECULAR PARTNERS AG5.969 CHF−1.73%−0.105 CHF
Bán
5.144K30.705K214.826M CHF1.733.64 CHF177
7VGSKAN GROUP AG NAM.-AKTIEN SF 0,0168.899 CHF−2.96%−2.099 CHF
Theo dõi
342.343K1.594B CHF
8H0POLYPEPTIDE GROUP AG NAM.-AKT. SF -,0126.479 CHF−1.65%−0.445 CHF
Bán
21556895.147M CHF25.621.05 CHF1.101K
8KQMEDMIX AG NAMENS-AKTIEN SF -,0117.89 CHF−4.69%−0.88 CHF
Mua
2855.099K746.849M CHF17.091.10 CHF2.036K
ABLABBOTT LABORATORIES REGISTERED SHARES O.N.102.692 CHF−0.43%−0.448 CHF
Theo dõi
121.232K181.012B CHF28.46
ADXNADDEX N
0.2050 CHF0.00%0.0000 CHF
Mua
1018.032M CHF−0.56 CHF28
ALCALCON N
69.68 CHF−0.66%−0.46 CHF
Mua
81.309K5.666M35.199B CHF64.401.10 CHF24.389K
AMGAMGEN INC REGISTERED SHARES DL -,0001222.509 CHF−7.32%−17.575 CHF
Bán Mạnh
102.225K121.487B CHF21.3911.30 CHF
APEADDEX THERAPEUTICS LTD NAM.-AKTIEN SF 10.222 CHF13.27%0.026 CHF
Sức mua mạnh
2004418.032M CHF−0.56 CHF28
BANBBACHEM N
87.15 CHF0.06%0.05 CHF
Mua
6.444K561.595K6.416B CHF64.251.36 CHF1.639K
BANBBACHEM HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF 0,0187.250 CHF1.62%1.387 CHF
Sức mua mạnh
453.926K6.416B CHF63.341.36 CHF1.639K
BAYNBAYER AG-REG NAMENS-AKTIEN O.N.58.458 CHF3.46%1.956 CHF
Sức mua mạnh
60035.075K55.462B CHF11.864.63 CHF99.637K
BSLNBASILEA N
48.20 CHF−0.92%−0.45 CHF
Bán
3.526K169.953K589.773M CHF679.470.07 CHF154
C43COSMO PHARMACEUTICALS NV66.679 CHF12.02%7.155 CHF402.667K1.135B CHF26.042.29 CHF290
CLTNCOLTENE N
76.0 CHF−0.39%−0.3 CHF
Bán
594.484K448.162M CHF17.784.29 CHF1.242K
CN2CATALYST PHARMACEUTICALS INC 14.590 CHF−16.30%−2.842 CHF2002.918K1.556B CHF31.290.64 CHF76
COPNCOSMO PHARM N
66.5 CHF0.00%0.0 CHF
Mua
1.005K66.833K1.135B CHF29.092.29 CHF290
COTNCOMET N
217.0 CHF−0.69%−1.5 CHF
Mua
2.422K525.574K1.73B CHF27.058.08 CHF1.571K
EVTEVOTEC AG INHABER-AKTIEN O.N.18.856 CHF3.63%0.661 CHF
Bán
1332.508K3.348B CHF−0.99 CHF4.198K
EZP1COMET HOLDING AG-REG222.413 CHF−0.79%−1.772 CHF
Mua
102.224K1.73B CHF27.758.08 CHF1.571K
FREFRESENIUS SE & CO KGAA INHABER-AKTIEN O.N.26.896 CHF0.76%0.203 CHF
Theo dõi
1.375K36.982K15.055B CHF9.242.82 CHF316.078K
FYBFORMYCON AG INHABER-AKTIEN O.N.87.767 CHF16.21%12.241 CHF
Mua
11410.005K1.184B CHF12.416.23 CHF171
GS71GSK PLC REGISTERED SHARES O.N.15.946 CHF−0.29%−0.047 CHF
Theo dõi
1001.595K65.413B CHF4.054.01 CHF
IDIAIDORSIA N
12.90 CHF−6.05%−0.83 CHF
Bán Mạnh
541.063K6.98M2.988B CHF−5.04 CHF
JCARE.USDJOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP
Chứng chỉ lưu ký
17.6 USD0.57%0.1 USD172993.122B CHF
JNJJOHNSON & JOHNSON 152.609 CHF1.50%2.258 CHF
Bán
152.289K399.675B CHF24.02
KNRSKINARUS N
0.0164 CHF0.00%0.0000 CHF
Theo dõi
188.927K3.098K18.472M CHF−0.00 CHF
KURNKUROS N
1.520 CHF0.66%0.010 CHF
Bán
6610054.238M CHF−0.34 CHF6
L0TGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC REGISTERED SHARES O.N.63.359 CHF754.752K30.345B CHF
LLYELI LILLY & CO REGISTERED SHARES O.N.289.858 CHF−8.43%−26.690 CHF
Bán Mạnh
5014.493K310.841B CHF50.20
LLYLILLY ELI
312 CHF5.41%16 CHF
Theo dõi
5015.6K310.841B CHF46.18
LO3LONZA GROUP AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 1555.832 CHF0.69%3.797 CHF
Mua
158.337K41.034B CHF33.7816.37 CHF17.494K
LONNLONZA N
552.0 CHF−0.86%−4.8 CHF
Mua
25.565K14.112M41.034B CHF34.0816.37 CHF17.494K
M3ZCOLTENE HOLDING AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,175.132 CHF−0.99%−0.753 CHF
Bán
13977448.162M CHF17.684.29 CHF1.242K
MEDMEDARTIS N
74.4 CHF0.27%0.2 CHF
Bán
866.398K898.728M CHF−0.02 CHF
MEDXMEDMIX N
17.98 CHF−0.39%−0.07 CHF
Mua
25.016K449.788K746.849M CHF16.441.10 CHF2.036K
METNMETALL ZUG AG
2060 CHF0.49%10 CHF
Mua
24.12K936.884M CHF22.3091.93 CHF3.321K
MOLNMOLECULAR PARTNERS N
6.09 CHF−0.16%−0.01 CHF
Bán
4.206K25.615K214.826M CHF1.733.64 CHF177
MOVEMEDACTA GROUP N
107.0 CHF0.19%0.2 CHF
Sức mua mạnh
31433.598K2.112B CHF42.972.49 CHF1.341K
MRKMERCK KGAA INHABER-AKTIEN O.N.188.699 CHF−1.78%−3.423 CHF
Theo dõi
10018.87K80.503B CHF24.177.73 CHF60.334K
NDH1METALL ZUG AG-SHS B-REG NAMENS-AKTIEN B SF 252013.020 CHF0.85%16.880 CHF48.052K936.884M CHF21.7191.93 CHF3.321K
NOTNOVARTIS AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,5079.843 CHF0.53%0.421 CHF
Bán
16212.935K174.47B CHF26.373.03 CHF101.703K
NOVCNOVO NORDISK A/S-B NAVNE-AKTIER B DK -,20120.981 CHF−4.01%−5.051 CHF
Bán
15418.631K282.926B CHF38.623.26 CHF54.393K
NOVNNOVARTIS N
79.61 CHF0.58%0.46 CHF
Bán
855.063K68.072M174.47B CHF26.283.03 CHF101.703K
NOVNEENOVARTIS N 2. LINIE
79.80 CHF0.21%0.17 CHF
Bán
123.942K9.891M174.47B CHF26.443.03 CHF101.703K
NVV1NOVAVAX INC. REGISTERED SHARES DL -,0110.433 CHF1.82%0.186 CHF
Bán
1K10.433K886.51M CHF−17.00 CHF1.541K
NWRNNEWRON PHARMA N
3.41 CHF−2.57%−0.09 CHF
Mua
7.417K25.292K56.57M CHF−0.85 CHF
OBSNOBSEVA N
0.1900 CHF0.00%0.0000 CHF
Mua
45916.644M CHF−0.91 CHF51
OWXYPSOMED HOLDING AG-REG187.992 CHF−2.51%−4.840 CHF
Mua
11882.543B CHF79.392.43 CHF1.831K
PFEPFIZER INC REGISTERED SHARES DL -,0540.634 CHF−0.91%−0.372 CHF
Bán Mạnh
1255.079K229.683B CHF8.075.19 CHF
PHBNSONOVA HOLDING AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,05249.704 CHF3.78%9.092 CHF
Mua
61.498K14.592B CHF22.3510.54 CHF16.733K
PHI1KONINKLIJKE PHILIPS NV AANDELEN AAN TOONDER EO 0,2016.569 CHF6.61%1.027 CHF
Mua
1.557K25.798K14.532B CHF4.813.41 CHF78.189K
PK5BASILEA PHARMACEUTICA-REG NAM.-AKTIEN SF 151.866 CHF0.29%0.150 CHF
Mua
2104589.773M CHF722.290.07 CHF154
PPGNPOLYPEPTIDE N
26.48 CHF−1.56%−0.42 CHF
Bán Mạnh
4.961K131.367K895.147M CHF25.591.05 CHF1.101K
PTNPALATIN TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SHARES DL -,013.772 CHF−5.42%−0.216 CHF25796941.22M CHF−3.86 CHF33
QS51STRAUMANN HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF 0,01131.048 CHF−1.32%−1.758 CHF
Mua
13017.036K21.182B CHF42.943.07 CHF9.054K
RHOROCHE HOLDING AG-BR INHABER-AKTIEN SF 1328.858 CHF0.19%0.609 CHF
Bán
2658230.779B CHF21.3215.52 CHF103.613K
RHO5ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN INHABER-GENUSSSCHEINE O.N.283.836 CHF1.03%2.886 CHF
Bán
41.135K230.779B CHF18.2415.52 CHF103.613K
RLFRELIEF THERAPEUTICS N
0.0288 CHF1.41%0.0004 CHF
Bán
516.063K14.863K160.49M CHF−0.01 CHF
ROROCHE I
327.6 CHF−0.18%−0.6 CHF
Bán
4.425K1.45M230.779B CHF21.3115.52 CHF103.613K
ROGROCHE GS
283.30 CHF−0.21%−0.60 CHF
Bán
202.14K57.266M230.779B CHF18.4415.52 CHF103.613K
S3FSANTHERA PHARMACEUTICALS-REG NAM.-AKTIEN SF 10.818 CHF−1.21%−0.010 CHF
Bán Mạnh
504151.699M CHF−1.23 CHF43
SANNSANTHERA N
0.812 CHF0.00%0.000 CHF
Bán
183.132K148.703K51.699M CHF−1.23 CHF43
SFZNSIEGFRIED N
691.5 CHF0.58%4.0 CHF
Sức mua mạnh
831574.637K2.941B CHF23.1030.60 CHF3.637K
SKANSKAN N
67.0 CHF−1.90%−1.3 CHF
Bán
1.106K74.102K1.594B CHF
SOONSONOVA N
250.5 CHF3.04%7.4 CHF
Mua
84.295K21.116M14.592B CHF23.2110.54 CHF16.733K
SOONESONOVA N 2. LINIE
228.6 CHF−3.26%−7.7 CHF
Bán Mạnh
530121.158K14.592B CHF22.5710.54 CHF16.733K
SPEXSPEXIS N
0.428 CHF5.68%0.023 CHF
Mua
5.364K2.296K19.913M CHF10.690.04 CHF28
SQGSIEGFRIED HOLDING AG-REG NAM.AKT. SF 2689.224 CHF0.82%5.601 CHF
Mua
2013.784K2.941B CHF22.9730.60 CHF3.637K
STMNSTRAUMANN N
130.50 CHF0.31%0.40 CHF
Mua
55.821K7.285M21.182B CHF42.553.07 CHF9.054K
SYKSTRYKER CORP REGISTERED SHARES DL -,10259.105 CHF9.31%22.067 CHF
Sức mua mạnh
112.85K99.507B CHF41.385.78 CHF
TECNTECAN GROUP AG N
401.4 CHF0.65%2.6 CHF
Mua
2.152K863.813K5.036B CHF48.788.25 CHF3.291K
TENTECAN GROUP AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,10387.841 CHF−3.48%−13.996 CHF
Bán
31.164K5.036B CHF49.158.25 CHF3.291K
VBSNIVF HARTMANN HOLDING AG-REG112.012 CHF−2.28%−2.618 CHF17619.714K269.522M CHF36.773.12 CHF331
VBSNIVF HARTMANN N
112.5 CHF−0.88%−1.0 CHF
Bán
33537.688K269.522M CHF36.413.12 CHF331
VX1VERTEX PHARMACEUTICALS INC 289.224 CHF0.27%0.776 CHF
Theo dõi
102.892K71.758B CHF24.8412.65 CHF3.9K
YPSNYPSOMED HLDG
183.4 CHF−0.54%−1.0 CHF
Theo dõi
1.624K297.842K2.543B CHF75.922.43 CHF1.831K
YTSNKUROS BIOSCIENCES AG-REG1.605 CHF7.86%0.117 CHF
Bán Mạnh
132154.238M CHF−0.34 CHF6
ZBHZIMMER HLD
112 CHF0.00%0 CHF
Bán
353.92K25.228B CHF111.221.02 CHF
ZEGASTRAZENECA PLC REGISTERED SHARES DL -,25117.014 CHF−0.30%−0.352 CHF
Bán Mạnh
11513.457K182.986B CHF95.871.22 CHF83.1K