Các công ty Thụy Sĩ tham gia một lĩnh vực: Health Technology

Những Các công ty Thụy Sĩ sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Health Technology. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
0QFMODERNA INC. REGISTERED SHARES DL-,000180.989 CHF−7.52%1771.3431.619B CHF−10.44 CHF−156.54%0.00%
Mua
19TIDORSIA LTD NAMENS-AKTIEN SF-,052.916 CHF+27.00%5.725K0.98523.767M CHF−2.34 CHF+53.48%0.00%
Bán
1CGCRISPR THERAPEUTICS AG NAM.-AKTIEN SF 0,0375.486 CHF+0.18%20.016.377B CHF−1.66 CHF+78.56%0.00%
Mua
22UABIONTECH SE NAM.-AKT.(SP.ADRS)1/O.N.
Chứng chỉ lưu ký
82.782 CHF+3.13%10.0119.568B CHF7.8610.54 CHF−76.18%0.00%
Mua
2U3ALCON AG70.285 CHF−0.19%10.0035.199B CHF87.380.80 CHF−26.15%0.30%
Mua
38IINTELLIA THERAPEUTICS INC 24.561 CHF+3.12%781.352.34B CHF−4.56 CHF+20.16%0.00%
Mua
41XARDELYX INC 7.984 CHF+16.61%1K0.721.903B CHF−0.26 CHF+42.71%0.00%
Sức mua mạnh
5CVCUREVAC N.V.2.947 CHF−1.21%2.133K3.35673.943M CHF−1.40 CHF−107.89%0.00%
Mua
6MKMERCK & CO. INC. 114.163 CHF+0.02%40.11287.367B CHF1025.690.11 CHF−97.89%2.30%
Mua
6MLMOLECULAR PARTNERS AG3.888 CHF−3.04%1.542K1.55140.384M CHF−1.77 CHF−150.40%0.00%
Theo dõi
8H0POLYPEPTIDE GROUP AG NAM.-AKT. SF -,0116.446 CHF−3.02%400.24546.007M CHF−1.10 CHF−169.48%0.00%
Bán
AB3ASAREPTA THERAPEUTICS INC REGISTERED SHARES DL -,0001115.395 CHF+9.71%1.95K11.334B CHF−7.17 CHF+11.55%0.00%
Sức mua mạnh
ABLABBOTT LABORATORIES REGISTERED SHARES O.N.100.111 CHF+2.17%20.02181.274B CHF36.412.75 CHF−23.98%1.75%
Mua
ABTABBOTT LABOR
93.0 CHF0.00%50.00181.274B CHF33.832.75 CHF−23.98%1.75%
Mua
ADXNADDEX N
0.0692 CHF+0.58%134.422K0.6211.85M CHF−0.17 CHF+69.39%0.00%
Bán
AFXCARL ZEISS MEDITEC AG - BR INHABER-AKTIEN O.N.105.958 CHF+0.52%40.049.516B CHF33.723.14 CHF+10.12%0.99%
Theo dõi
ALCALCON N
70.48 CHF+0.06%89.629K0.1235.199B CHF87.620.80 CHF−26.15%0.30%
Mua
AMGAMGEN INC REGISTERED SHARES DL -,0001255.434 CHF+1.44%40.08135.084B CHF24.3010.51 CHF−6.16%2.98%
Mua
BANBBACHEM HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF 0,0164.237 CHF+5.72%1720.935.223B CHF48.331.33 CHF−5.43%1.08%
Theo dõi
BANBBACHEM N
69.40 CHF−0.36%9.153K0.095.223B CHF52.221.33 CHF−5.43%1.08%
Theo dõi
BAYNBAYER AG-REG NAMENS-AKTIEN O.N.27.466 CHF+0.65%5240.3326.82B CHF−3.61 CHF−178.01%8.40%
Theo dõi
BRMBRISTOL-MYERS SQUIBB CO REGISTERED SHARES DL -,1044.080 CHF+2.55%2000.9589.921B CHF13.573.25 CHF+18.99%4.57%
Theo dõi
BSLNBASILEA N
35.35 CHF−2.35%6.158K0.12433.077M CHF66.930.53 CHF0.00%
Sức mua mạnh
CLTNCOLTENE N
55.8 CHF−2.11%1.097K0.28340.603M CHF5.79%
Theo dõi
COPNCOSMO PHARM N
66.0 CHF−1.05%1.863K0.191.123B CHF101.410.65 CHF1.53%
Sức mua mạnh
COTNCOMET N
308.2 CHF−1.22%2.902K0.122.425B CHF1.19%
Mua
CSJCSL LTD REGISTERED SHARES O.N.163.542 CHF+1.02%40.0579.866B CHF36.344.50 CHF−0.85%1.26%
Mua
D8YSANDOZ GROUP AG NAMENS-AKTIEN27.974 CHF−0.66%1600.1412.111B CHF0.00%
Mua
DY2DENTSPLY SIRONA INC 30.049 CHF−2.32%506.282B CHF−0.93 CHF+75.43%1.66%
Mua
DYF1DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP 11.000 CHF+15.41%4000.461.511B CHF31.300.35 CHF−84.44%0.00%
Sức mua mạnh
EVTEVOTEC AG INHABER-AKTIEN O.N.13.052 CHF+0.50%1.55K1.382.352B CHF0.00%
Mua
EZP1COMET HOLDING AG-REG308.918 CHF+0.51%140.132.425B CHF1.19%
Mua
FREFRESENIUS SE & CO KGAA INHABER-AKTIEN O.N.24.468 CHF−2.21%2500.5913.818B CHF51.260.48 CHF−83.00%3.55%
Mua
GBYSANGAMO THERAPEUTICS INC REGISTERED SHARES DL -,010.945 CHF−85.62%700174.831M CHF−1.31 CHF−12.21%0.00%
Mua
GISGILEAD SCIENCES INC 64.446 CHF+3.12%200.1679.991B CHF17.003.79 CHF+12.68%4.11%
Mua
GS71GSK PLC REGISTERED SHARES O.N.18.693 CHF−0.45%10.0076.508B CHF14.501.29 CHF−67.44%3.33%
Mua
IDIAIDORSIA N
2.610 CHF−6.05%660.818K0.49523.767M CHF−2.34 CHF+53.48%0.00%
Bán
JNJJOHNSON & JOHNSON 141.279 CHF−0.71%110.46340.902B CHF30.094.70 CHF−24.65%2.92%
Mua
KNRSKINARUS N
0.0062 CHF−3.13%1.301M0.098.275M CHF−0.03 CHF−4428.57%0.00%
KURNKUROS N
5.36 CHF−2.19%19.225K0.07191.281M CHF−0.46 CHF−110.38%0.00%
Sức mua mạnh
L0TGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC REGISTERED SHARES O.N.78.229 CHF+5.44%450.6436.321B CHF30.722.55 CHF−34.71%0.13%
Mua
LLYELI LILLY & CO REGISTERED SHARES O.N.680.872 CHF+0.20%340.48645.575B CHF142.264.79 CHF−23.88%0.59%
Mua
LLYLILLY ELI
655 CHF0.00%272.687K25.31645.575B CHF136.854.79 CHF−23.88%0.59%
Mua
LO3LONZA GROUP AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 1462.285 CHF+0.04%510.6234.282B CHF52.068.88 CHF−77.53%0.76%
Sức mua mạnh
LONNLONZA N
463.0 CHF+0.33%23.684K0.1434.282B CHF52.148.88 CHF−77.53%0.76%
Sức mua mạnh
LONNELONZA N 2. LINIE
464.9 CHF+0.45%3K0.2734.282B CHF52.358.88 CHF−77.53%0.76%
M3ZCOLTENE HOLDING AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,157.509 CHF+0.02%80.09340.603M CHF5.79%
Theo dõi
MEDMEDARTIS N
74.1 CHF+0.41%3700.16912.108M CHF−0.56 CHF−155.09%0.00%
Sức mua mạnh
MEDXMEDMIX N
15.72 CHF+0.26%8.834K0.14646.994M CHF2245.710.01 CHF−99.34%3.19%
Mua
METNMETALL ZUG AG
1400 CHF−1.06%801.09633.944M CHF5.01279.38 CHF+198.20%2.12%
Mua
MOLNMOLECULAR PARTNERS N
3.945 CHF+2.20%1.317K0.13140.384M CHF−1.77 CHF−150.40%0.00%
Theo dõi
MORMORPHOSYS AG INHABER-AKTIEN O.N.62.177 CHF+3.06%2001.322.335B CHF24.002.59 CHF0.00%
Mua
MOVEMEDACTA GROUP N
129.0 CHF−0.15%6920.112.584B CHF0.42%
Mua
MRKMERCK KGAA INHABER-AKTIEN O.N.151.404 CHF+16.51%500.4864.879B CHF23.506.44 CHF−16.66%1.41%
Sức mua mạnh
NDH1METALL ZUG AG-SHS B-REG NAMENS-AKTIEN B SF 251415.962 CHF−2.19%122.07633.944M CHF5.07279.38 CHF+198.20%2.12%
Mua
NOTNOVARTIS AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,5090.581 CHF−1.26%20.02188.957B CHF14.186.39 CHF+112.06%3.50%
Mua
NOVNOVO-NORDISK AS NAVNE-AKTIER B108.324 CHF−0.29%4540.49484.448B CHF46.692.32 CHF+43.11%0.84%
Mua
NOVNNOVARTIS N
90.46 CHF−0.99%339.396K0.13188.957B CHF14.166.39 CHF+112.06%3.50%
Mua
NOVNEENOVARTIS N 2. LINIE
90.75 CHF−1.12%50K0.20188.957B CHF14.216.39 CHF+112.06%3.50%
NVV1NOVAVAX INC. REGISTERED SHARES DL -,014.002 CHF+19.07%500.17575.068M CHF−5.84 CHF+65.93%0.00%
Theo dõi
NWRNNEWRON PHARMA N
8.60 CHF0.00%10.447K0.22153.784M CHF−0.87 CHF+26.88%0.00%
Sức mua mạnh
OBSNOBSEVA N
0.0580 CHF−0.85%1.95K0.018.595M CHF0.00%
OWXYPSOMED HOLDING AG-REG371.040 CHF+0.27%40.125.064B CHF69.885.31 CHF+951.16%0.35%
Mua
PFEPFIZER INC REGISTERED SHARES DL -,0523.976 CHF−0.28%3020.36135.091B CHF80.290.30 CHF−94.10%6.07%
Mua
PHBNSONOVA HOLDING AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,05284.883 CHF−2.01%510.8016.578B CHF28.4110.03 CHF−5.53%1.60%
Mua
PHI1ROYAL PHILIPS N.V.17.753 CHF+0.22%10.0116.144B CHF−0.47 CHF−112.93%0.00%
Theo dõi
PK5BASILEA PHARMACEUTICA-REG NAM.-AKTIEN SF 137.456 CHF0.00%500.09433.077M CHF70.910.53 CHF0.00%
Sức mua mạnh
PPGNPOLYPEPTIDE N
16.59 CHF+0.36%1.137K0.03546.007M CHF−1.10 CHF−169.48%0.00%
Bán
PQ6STARPHARMA HOLDINGS LTD REGISTERED SHARES O.N.0.082 CHF12K29.636M CHF−0.02 CHF+34.08%0.00%
QS51STRAUMANN HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF 0,01143.603 CHF−2.45%20.1823.597B CHF61.052.35 CHF+4.71%0.54%
Theo dõi
RGOREGENERON PHARMACEUTICALS 840.190 CHF+11.23%50.3095.576B CHF28.7229.26 CHF−17.27%0.00%
Mua
RHOROCHE HOLDING AG-BR INHABER-AKTIEN SF 1247.440 CHF+0.55%100.08185.082B CHF17.3014.30 CHF−11.70%3.88%
Theo dõi
RHO5ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN INHABER-GENUSSSCHEINE O.N.228.983 CHF−1.57%240.17185.082B CHF16.0114.30 CHF−11.70%4.15%
Theo dõi
RLFRELIEF THERAPEUTICS N
1.600 CHF−2.44%4.741K0.4218.063M CHF−7.35 CHF−316.18%0.00%
ROROCHE I
242.8 CHF−0.82%5.995K0.21185.082B CHF16.9814.30 CHF−11.70%3.88%
Theo dõi
ROGROCHE GS
228.75 CHF−0.17%173.683K0.14185.082B CHF16.0014.30 CHF−11.70%4.15%
Theo dõi
S3F0SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLD. NAM.-AKTIEN SF 0,1010.644 CHF+8.07%1K3.5799.626M CHF−8.52 CHF+73.58%0.00%
Mua
SANNSANTHERA N
11.24 CHF−1.06%7.809K0.2399.626M CHF−8.52 CHF+73.58%0.00%
Mua
SDZSANDOZ GROUP N
28.14 CHF+0.14%88.262K0.1012.111B CHF0.00%
Mua
SFZNSIEGFRIED N
902.5 CHF−0.72%5940.073.861B CHF25.9634.76 CHF+116.04%0.37%
Sức mua mạnh
SKANSKAN N
81.3 CHF−0.73%1.598K0.161.841B CHF66.861.22 CHF−9.00%0.31%
Sức mua mạnh
SOONSONOVA N
285.5 CHF−0.90%24.433K0.2116.578B CHF28.4710.03 CHF−5.53%1.60%
Mua
SPEXSPEXIS N
0.1675 CHF−1.47%17.1K0.1210.024M CHF−0.25 CHF+92.97%0.00%
SQGSIEGFRIED HOLDING AG-REG NAM.AKT. SF 2859.722 CHF+0.14%3715.423.861B CHF24.7334.76 CHF+116.04%0.37%
Sức mua mạnh
STMNSTRAUMANN N
145.65 CHF−1.59%177.472K0.8023.597B CHF61.922.35 CHF+4.71%0.54%
Theo dõi
TECNTECAN GROUP AG N
350.0 CHF+0.29%5.051K0.244.461B CHF41.278.48 CHF−32.18%0.83%
Mua
TENTECAN GROUP AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 0,10346.758 CHF−2.47%10.074.461B CHF40.888.48 CHF−32.18%0.83%
Mua
TEVTEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
Chứng chỉ lưu ký
11.500 CHF+1.53%3001.0513.261B CHF−0.42 CHF+78.48%0.00%
Mua
TN8THERMO FISHER SCIENTIFIC INC REGISTERED SHARES DL 1480.201 CHF−1.27%30.57189.119B CHF36.9113.01 CHF−20.19%0.25%
Mua
UNCUCB SA92.603 CHF+29.20%17017.46B CHF55.911.66 CHF−68.42%0.96%
Mua
VBSNIVF HARTMANN N
128 CHF+14.29%5.129K18.57265.96M CHF22.985.57 CHF−5.89%2.23%
VX1VERTEX PHARMACEUTICALS INC 376.634 CHF−0.67%10.0598.556B CHF32.2011.70 CHF−1.34%0.00%
Mua
YDO1MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC 209.903 CHF+33.67%264.041B CHF−17.62 CHF−11.29%0.00%
Mua
YPSNYPSOMED HLDG
369.0 CHF−0.67%4.407K0.345.064B CHF69.505.31 CHF+951.16%0.35%
Mua
YTSNKUROS BIOSCIENCES AG-REG5.701 CHF+6.34%1000.33191.281M CHF−0.46 CHF−110.38%0.00%
Sức mua mạnh
ZEGASTRAZENECA PLC REGISTERED SHARES DL -,25115.669 CHF+2.23%40.04177.436B CHF35.113.29 CHF+67.60%2.29%
Mua
ZIMZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 109.081 CHF+3.57%730.5922.903B CHF26.514.12 CHF+304.98%0.76%
Theo dõi