Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

11
Cổ phiếu
90.725B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.125K
Khối lượng
−0.54%
Thay đổi
+7.06%
Hiệu suất Tháng
+40.04%
Hiệu suất Năm
−0.86%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BKMABURKHALTER HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF -,0485.113CHF−0.22%−0.188CHF
Mua
185880.17MCHF23.993.56CHF3.157K
BRKNBURKHALTER N
85.4CHF−0.23%−0.2CHF
Mua
78967.381K880.17MCHF23.903.56CHF3.157K
CADNCADELPLATA N
0.250CHF142.72%0.148CHF
Mua
5013614.988MCHF
GBFBILFINGER SE INHABER-AKTIEN O.N.32.000CHF20.75%5.500CHF
Sức mua mạnh
3.5K112K1.283BCHF2.41CHF29.756K
HOTHOCHTIEF AG INHABER-AKTIEN O.N.58.271CHF27.29%12.493CHF
Mua
17210.023K4.365BCHF12.233.63CHF33.835K
I8TIMPLENIA AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 1,0238.607CHF−1.78%−0.699CHF
Bán
10386708.549MCHF7.325.57CHF7.653K
IMPNIMPLENIA N
38.65CHF0.13%0.05CHF
Mua
2.734K105.669K708.549MCHF7.165.57CHF7.653K
S9P2SUNPOWER CORP REGISTERED SHS DL -,0114.514CHF−2.70%−0.402CHF
Bán
1K14.514K2.759BCHF51.590.39CHF3.66K
SCLSCHLUMBERGER LTD REG. SHARES DL -,0150.334CHF−3.60%−1.882CHF
Mua
34017.114K73.425BCHF23.802.25CHF
TOJTRANSOCEAN LTD NAM.-AKTIEN SF 0,106.291CHF4.85%0.291CHF
Sức mua mạnh
1851.164K4.422BCHF−0.79CHF5.53K
ZWMZWAHLEN I
139CHF−2.80%−4CHF
Bán Mạnh
11616.124K10.039MCHF4.7730.00CHF