Công nghiệp Chế biến

Các công ty Thụy Sĩ tham gia một lĩnh vực: công nghiệp chế biến

Những Các công ty Thụy Sĩ sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghiệp chế biến. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như ECOLAB INC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như EUROPEAN METALS HO và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ECJECOLAB INC
56.932 B CHF201.750 CHF+0.98%50.0750.054.03 CHF+14.41%1.01%
Mua
AP3AIR PRODS & CHEMS
47.001 B CHF209.334 CHF−0.74%1523.778.81 CHF−6.05%3.03%
Mua
BASBASF SE
43.732 B CHF48.841 CHF−1.43%30.01208.980.23 CHF6.74%
Mua
SIKASIKA N
41.061 B CHF255.9 CHF−1.99%358.228 K1.2738.486.65 CHF+0.72%1.29%
Mua
SIKASIKA AG
41.061 B CHF255.325 CHF−1.41%532.0738.396.65 CHF+0.72%1.29%
Mua
6D81DUPONT DE NEMOURS INC
28.163 B CHF68.494 CHF−1.53%260.1387.890.78 CHF−92.93%1.98%
Mua
RPLUPM-KYMMENE CORP
16.578 B CHF30.715 CHF+0.59%2000.9445.430.68 CHF−76.11%4.69%
Mua
EMC1EMS-CHEMIE HLDG AG
16.092 B CHF683.498 CHF−2.15%172.2434.9419.56 CHF−16.85%2.91%
Theo dõi
EMSNEMS-CHEMIE N
16.092 B CHF688.0 CHF−0.29%7.491 K0.5635.1719.56 CHF−16.85%2.91%
Theo dõi
AMCALBEMARLE CORP
12.03 B CHF100.994 CHF−3.78%300.389.0011.23 CHF−46.80%1.43%
Mua
QYMSOC.QUIMICA Y MINE
Chứng chỉ lưu ký
11.499 B CHF46.004 CHF+0.79%751.007.755.93 CHF−53.09%7.26%
Mua
WCHWACKER CHEMIE AG
5.291 B CHF112.663 CHF+6.72%1301.5219.215.87 CHF−65.17%10.94%
Mua
CLNCLARIANT N
4.337 B CHF13.16 CHF−0.98%723.844 K0.6132.320.41 CHF−60.77%3.19%
Mua
CLRNCLARIANT AG
4.337 B CHF13.178 CHF−0.59%1230.3832.360.41 CHF−60.77%3.19%
Mua
GXIGERRESHEIMER AG
3.318 B CHF93.928 CHF−5.48%500.3228.553.29 CHF+6.37%1.26%
Sức mua mạnh
DTI0DOTTIKON ES HLDG
3.182 B CHF229.706 CHF+0.97%1201.5436.826.24 CHF+56.30%0.00%
Mua
DESNDOTTIKON ES N
3.182 B CHF230.5 CHF+4.06%2.782 K1.0436.956.24 CHF+56.30%0.00%
Mua
OBHOC OERLIKON CORP
1.267 B CHF3.909 CHF+1.96%4.418 K0.7438.820.10 CHF−79.98%5.13%
Theo dõi
OERLOC OERLIKON N
1.267 B CHF3.896 CHF−0.10%454.319 K1.0038.690.10 CHF−79.98%5.13%
Theo dõi
VV2NVETROPACK HLDG SA
626.438 M CHF31.531 CHF−1.52%711.123.16%
Mua
VETNVETROPACK N
626.438 M CHF31.60 CHF+1.28%27.496 K1.513.16%
Mua
CPHNCPH CHEMIE & PAPI
515.968 M CHF85.144 CHF−1.16%60.376.4813.15 CHF4.65%
Mua
CPHNCPH N
515.968 M CHF86.0 CHF−0.23%6960.296.5413.15 CHF4.65%
Mua
GURNGURIT N
276.576 M CHF59.1 CHF−2.31%5.936 K1.5237.071.59 CHF−34.34%0.00%
Mua
AFPALUFLEXPACK N
254.31 M CHF14.70 CHF−0.34%11.517 K0.4925.150.58 CHF−33.87%0.00%
Sức mua mạnh
AFPALUFLEXPACK AG
254.31 M CHF14.875 CHF−1.33%360.0525.450.58 CHF−33.87%0.00%
Sức mua mạnh
GMIGMSA N
86.46 M CHF262 CHF+0.77%420.4413.4419.49 CHF−11.01%5.73%
E86EUROPEAN METALS HO
44.982 M CHF0.275 CHF+64.67%10 K−0.01 CHF+30.17%0.00%
Sức mua mạnh