Dịch vụ Công nghệ

Các công ty Thụy Sĩ tham gia một lĩnh vực: dịch vụ công nghệ

Những Các công ty Thụy Sĩ sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ công nghệ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như MICROSOFT CORP, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như BLACKBERRY LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
MSFMICROSOFT CORP
2.805 T CHF380.225 CHF−2.15%1191.9440.849.31 CHF+11.93%0.69%
Sức mua mạnh
ABEAALPHABET INC
1.765 T CHF141.370 CHF−2.46%2601.3028.924.89 CHF+16.06%0.00%
Mua
ABECALPHABET INC
1.765 T CHF144.086 CHF+9.37%811.2729.484.89 CHF+16.06%0.00%
Mua
FB2AMETA PLATFORMS INC
1.164 T CHF455.405 CHF−3.10%20.1836.3112.54 CHF+57.98%0.10%
Sức mua mạnh
ORCORACLE CORP
300.683 B CHF108.746 CHF−2.22%10.0732.473.35 CHF+16.72%1.33%
Mua
FOOSALESFORCE INC
241.568 B CHF274.195 CHF+1.74%70.7675.673.62 CHF+160.32%0.15%
Mua
NFCNETFLIX INC
239.777 B CHF555.718 CHF−2.45%30.3354.9210.12 CHF+9.91%0.00%
Mua
SAPSAP SE
194.254 B CHF168.385 CHF+0.73%10.0266.692.52 CHF+30.77%1.19%
Mua
ADBADOBE INC
192.191 B CHF427.740 CHF−0.62%20.1546.189.26 CHF−3.16%0.00%
Mua
CSAACCENTURE PLC
179.741 B CHF297.118 CHF−1.69%101.8530.449.76 CHF−4.66%1.54%
Mua
CISCISCO SYSTEMS
178.254 B CHF43.879 CHF−1.97%554.1415.502.83 CHF+13.04%3.23%
Theo dõi
ITUINTUIT INC
156.396 B CHF567.161 CHF−2.51%10.1467.278.43 CHF+35.07%0.55%
Mua
IBMINTL BUSINESS MCHN
151.632 B CHF168.457 CHF−1.45%40.0624.636.84 CHF+320.31%3.66%
Theo dõi
4S0SERVICENOW INC
137.653 B CHF697.130 CHF−0.02%100.6298.387.09 CHF+378.61%0.00%
Sức mua mạnh
ADPAUTO DATA PROCESS
91.499 B CHF223.236 CHF+0.37%530.867.23 CHF+3.93%2.17%
Theo dõi
307SHOPIFY INC
80.492 B CHF62.429 CHF−1.28%40.21755.970.08 CHF0.00%
Mua
5APPALO ALTO NETWORKS
80.244 B CHF252.710 CHF+3.42%300.9745.855.51 CHF+7803.58%0.00%
Mua
SYPSYNOPSYS INC
75.716 B CHF508.814 CHF−2.43%502.3965.037.82 CHF+41.05%0.00%
Sức mua mạnh
CDSCADENCE DESIGN SYS
75.018 B CHF278.496 CHF−3.55%4086.643.21 CHF+12.59%0.00%
Mua
45CCROWDSTRIKE HOLDIN
66.106 B CHF272.816 CHF−4.66%50.30872.180.31 CHF0.00%
Sức mua mạnh
NEHNETEASE INC
Chứng chỉ lưu ký
53.225 B CHF82.677 CHF−7.04%10015.385.37 CHF+26.70%2.77%
Sức mua mạnh
639SPOTIFY TECHNOLOGY
51.769 B CHF268.436 CHF−3.57%394.24−2.49 CHF+1.79%0.00%
Mua
5Q5SNOWFLAKE INC
46.351 B CHF145.824 CHF+0.04%742.67−2.20 CHF+3.98%0.00%
Mua
PTXPALANTIR TECH INC
44.222 B CHF19.494 CHF−5.73%5522.29256.410.08 CHF0.00%
Theo dõi
SQ3BLOCK INC
41.297 B CHF70.460 CHF+1.42%3004.3114428.990.00 CHF0.00%
Mua
B1CBAIDU INC
Chứng chỉ lưu ký
32.725 B CHF86.853 CHF−2.88%520.3113.196.59 CHF+130.59%0.00%
Sức mua mạnh
COZCOGNIZANT TECHNOLO
31.084 B CHF64.333 CHF−3.89%1071.7518.173.54 CHF−13.20%1.71%
Theo dõi
ERTELECTRONIC ARTS IN
30.997 B CHF120.690 CHF+2.20%10.2436.203.33 CHF−2.74%0.60%
Mua
8CFCLOUDFLARE INC
27.837 B CHF85.479 CHF−1.82%20.17−0.47 CHF+15.23%0.00%
Theo dõi
0ZCZSCALER INC
23.912 B CHF165.630 CHF−0.24%70.13−0.81 CHF+60.99%0.00%
Mua
TKETAKE TWO INTERACTI
22.619 B CHF133.256 CHF−0.30%10.08−7.22 CHF−244.57%0.00%
Mua
MIGAMICROSTRATEGY
20.685 B CHF1203.480 CHF−6.11%80.1850.7223.73 CHF0.00%
Mua
5ZMZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
16.908 B CHF57.368 CHF−0.19%1209.2332.411.77 CHF+495.15%0.00%
Theo dõi
CPWCHECK POINT SFTWRE
16.241 B CHF145.505 CHF−2.09%200.3324.305.99 CHF+2.26%0.00%
Mua
1SISNAP INC
15.575 B CHF9.311 CHF−6.39%553.02−0.69 CHF+15.75%0.00%
Theo dõi
0NUNUTANIX INC
13.614 B CHF59.690 CHF+5.27%266−0.27 CHF+84.55%0.00%
Mua
DS3DOCUSIGN INC. REGISTERED SHARES DL-,0001
10.623 B CHF54.108 CHF−0.34%10.56176.580.31 CHF0.00%
Theo dõi
DHERDELIVERY HERO SE
8.073 B CHF28.735 CHF−12.36%66721.450.00%
Mua
4MGNMATCH GROUP INC
7.817 B CHF31.974 CHF−1.91%50.4216.711.91 CHF+70.88%0.00%
Mua
BC8BECHTLE AG
5.876 B CHF47.899 CHF+1.64%300.1424.461.96 CHF−0.72%1.35%
Mua
TE8NTEMENOS AG
5.285 B CHF69.197 CHF−6.29%190.6041.431.67 CHF+9.98%1.50%
Theo dõi
TEMNTEMENOS N
5.285 B CHF69.15 CHF−5.79%520.866 K2.3641.531.67 CHF+9.65%1.50%
Theo dõi
724C3.AI INC
2.255 B CHF20.424 CHF−9.56%2000.70−2.00 CHF+10.00%0.00%
Theo dõi
TMVTEAMVIEWER SE
2.047 B CHF13.026 CHF−0.02%20.0221.260.61 CHF+69.91%0.00%
Mua
RI1BLACKBERRY LTD
1.474 B CHF2.830 CHF+20.63%400.13−0.21 CHF+83.61%0.00%
Theo dõi
COKCANCOM SE
1.093 B CHF30.016 CHF+10.72%1000.2131.280.96 CHF+6.39%3.25%
Mua
GFTGFT TECHNOLOGIES
715.982 M CHF27.978 CHF−4.00%430.3016.391.71 CHF−1.82%1.60%
Sức mua mạnh
USY1UNISYS CORP
342.112 M CHF5.064 CHF+12.16%200.23−5.32 CHF−266.29%0.00%
Theo dõi
KUDKUDELSKI I
89.105 M CHF1.570 CHF−1.26%18.207 K0.59−0.48 CHF−297.94%0.00%
Bán
KUDKUDELSKI SA
89.105 M CHF1.579 CHF−1.07%980.90−0.48 CHF−297.94%0.00%
Bán
CLXNCREALOGIX N
82.049 M CHF59.0 CHF0.00%270.090.00%
QBYQ.BEYOND AG
75.373 M CHF0.578 CHF7 K−0.13 CHF+50.90%0.00%
Mua
YTMEYOUNGTIMERS AG
30.105 M CHF0.500 CHF0.00%2 K0.710.00%
BTIC.USDINVESCO PHYSICAL BITCOIN ETP
68.37 USD+3.17%1.151 K3.56