Các công ty của Các công ty Đài Loan hoạt động trong một ngành: Computer Communications

Danh sách sau có Các công ty Đài Loan hoạt động trong cùng ngành, Computer Communications. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2321TECOM CO
17.15 TWD−3.38%17.238K0.84238.842M TWD−2.34 TWD−392.61%0.00%Công nghệ Điện tử
2390EVERSPRING INDUSTRY
14.85 TWD0.00%1.007M0.242.918B TWD−0.59 TWD+83.87%13.93%Công nghệ Điện tử
2392CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO LTD
43.90 TWD−0.68%1.524M1.1521.09B TWD15.382.85 TWD−3.49%5.06%Công nghệ Điện tử
2537WE & WIN DEVELOPMENT CO. LTD.
9.85 TWD−4.83%6.01M1.663.156B TWD−0.31 TWD−155.10%8.57%Công nghệ Điện tử
3029ZERO ONE TECHNOLOGY
71.1 TWD+0.00%1.048M0.5710.858B TWD16.714.25 TWD+5.68%5.09%Công nghệ Điện tử
3047EDIMAX TECHNOLOGY CO
19.10 TWD−0.78%24.412M1.224.214B TWD109.210.17 TWD−83.17%4.91%Công nghệ Điện tử
3062CYBERTAN TECHNOLOGY INC
20.35 TWD−0.73%1.149M1.216.787B TWD−1.43 TWD−177.76%0.24%Công nghệ Điện tử
3128HI SHARP ELECTRONICS
30.55 TWD−1.77%143.012K0.221.304B TWD25.301.21 TWD−31.14%3.86%Công nghệ Điện tử
3356GEOVISION INC
44.90 TWD−0.11%503.274K0.714.042B TWD16.342.75 TWD+82.79%3.11%Công nghệ Điện tử
3704ZYXEL GROUP CORPORATION
46.55 TWD+0.11%1.63M0.5018.302B TWD12.333.78 TWD+14.13%2.69%Công nghệ Điện tử
Mua
6216DRAYTEK CORP
33.15 TWD−0.00%1.269M1.653.092B TWD24.781.34 TWD−49.05%5.01%Công nghệ Điện tử
8048RUBY TECH CORPORATION
69.7 TWD−0.71%499.471K1.073.843B TWD17.114.07 TWD+82.91%3.11%Công nghệ Điện tử
8059CASTLENET TECHNOLOGY INC.
39.85 TWD+9.93%12.049M1.197.483B TWD106.130.38 TWD0.00%Công nghệ Điện tử
8084CHIP HOPE CO
98.0 TWD+1.77%389.729K0.976.708B TWD3783.780.03 TWD0.00%Công nghệ Điện tử