Các công ty của Các công ty Đài Loan hoạt động trong một ngành: Computer Peripherals

Danh sách sau có Các công ty Đài Loan hoạt động trong cùng ngành, Computer Peripherals. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2301LITE-ON TECHNOLOGY CORP
106.0 TWD−2.30%17.295M1.29248.012B TWD16.426.46 TWD+16.24%4.61%Công nghệ Điện tử
Mua
2305MICROTEK INTERNATIONAL INC
23.80 TWD+0.21%590.934K0.914.815B TWD−0.12 TWD−130.35%0.00%Công nghệ Điện tử
2317HON HAI PRECISION INDUSTRY
103.0 TWD−0.48%18.587M0.821.435T TWD11.189.21 TWD−10.77%5.12%Công nghệ Điện tử
Mua
2332D-LINK CORP
19.60 TWD−1.75%5.9M1.3412.027B TWD14.281.37 TWD+269.03%1.13%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
2365KYE SYSTEM CORP
23.90 TWD+1.70%7.079M0.175.206B TWD77.900.31 TWD−11.48%0.85%Công nghệ Điện tử
2376GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO
347.5 TWD−2.66%19.086M0.67225.87B TWD47.577.31 TWD−47.38%1.74%Công nghệ Điện tử
Mua
2377MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
190.0 TWD−1.04%3.695M0.76162.212B TWD21.968.65 TWD−44.45%3.44%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
2380AVISION INC
7.41 TWD−1.07%373.18K0.961.623B TWD−2.19 TWD−1577.70%0.00%Công nghệ Điện tử
2385CHICONY ELECTRONICS
181.5 TWD+6.14%7.452M2.65123.58B TWD18.669.73 TWD−3.85%4.39%Công nghệ Điện tử
Mua
2387SUNREX TECHNOLOGY
62.0 TWD+0.98%2.262M1.0211.786B TWD8.956.93 TWD+2.18%5.70%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
2406GIGASTORAGE CORP
17.50 TWD+0.57%620.956K0.596.106B TWD−0.81 TWD−109.73%0.00%Công nghệ Điện tử
2409AUO CORPORATION
17.90 TWD−1.10%22.71M0.71138.378B TWD−2.37 TWD+14.67%4.42%Công nghệ Điện tử
Mua
2438ENLIGHT CORP
23.90 TWD+2.58%235.72K0.511.403B TWD−0.64 TWD−266.74%0.00%Công nghệ Điện tử
2451TRANSCEND INFORMATION INC
80.0 TWD+0.13%235.056K0.5534.282B TWD22.833.50 TWD−48.03%7.01%Công nghệ Điện tử
2464MIRLE AUTOMATION
37.40 TWD+0.27%1.159M1.127.293B TWD133.140.28 TWD−90.76%4.83%Công nghệ Điện tử
2482UNIFORM INDUSTRIAL
34.20 TWD+0.74%402.645K0.812.644B TWD10.513.26 TWD+47.10%4.41%Công nghệ Điện tử
3022IEI INTEGRATION CORP
82.1 TWD−0.12%595.409K1.1814.516B TWD9.608.55 TWD+11.78%4.26%Công nghệ Điện tử
Mua
3038EMERGING DISPLAY TECHNOLOGIES CORP
35.45 TWD−0.98%2.39M0.455.456B TWD12.392.86 TWD+7.08%4.47%Công nghệ Điện tử
Mua
3046AOPEN INC
68.2 TWD+1.04%486.99K1.025.295B TWD19.513.50 TWD+41.55%2.19%Công nghệ Điện tử
3050U-TECH MEDIA CORP
18.70 TWD−0.80%1.625M0.312.752B TWD20.690.90 TWD+97.08%2.65%Công nghệ Điện tử
3054LIWANLI INNOVATION CO LTD
21.05 TWD+0.24%17.002K0.861.712B TWD−0.25 TWD+79.69%0.00%Công nghệ Điện tử
3057PROMISE TECHNOLOGY
14.00 TWD−4.44%2.231M5.351.358B TWD−0.85 TWD−347.45%0.00%Công nghệ Điện tử
3060MIN AIK TECHNOLOGY
20.95 TWD−0.24%520.484K1.462.889B TWD−1.67 TWD−229.77%1.43%Công nghệ Điện tử
3217ARGOSY RESEARCH
185.0 TWD+6.63%5.214M2.8415.633B TWD26.207.06 TWD−5.63%3.08%Công nghệ Điện tử
Mua
3260ADATA TECHNOLOGY CO. LTD.
100.0 TWD+0.20%11.054M1.9329.054B TWD30.233.31 TWD+26.73%1.96%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
3272GOOD WAY TECHNOLOGY CO
34.10 TWD+1.94%199.423K1.342.037B TWD−1.68 TWD−334.54%4.54%Công nghệ Điện tử
3324AURAS TECHNOLOGY CO
445.0 TWD−0.56%5.786M0.5738.542B TWD32.9213.52 TWD−15.28%1.45%Công nghệ Điện tử
Mua
3349DEXIN CORP
26.30 TWD+0.19%83.419K0.581.052B TWD−2.58 TWD−972.79%2.82%Công nghệ Điện tử
3380ALPHA NETWORKS INC
38.65 TWD+3.20%6.401M1.9320.287B TWD29.211.32 TWD−8.29%4.51%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
3432TAI TWUN ENTERPRISE CO LTD
20.50 TWD+7.61%1.097M8.79685.8M TWD−37.08 TWD−907.21%0.00%Công nghệ Điện tử
3489SUN POWER DEVELOPMENT CO LTD
22.70 TWD+0.89%502.603K1.242.035B TWD47.150.48 TWD1.33%Công nghệ Điện tử
3494HITI DIGITAL INC.
7.05 TWD+0.43%455.468K2.871.011B TWD−1.75 TWD−27.09%0.00%Công nghệ Điện tử
3540THERMALTAKE TECHNOLOGY CO. LTD.
44.00 TWD0.00%405.762K0.803.13B TWD24.771.78 TWD+921.92%0.68%Công nghệ Điện tử
3611TSC AUTO ID TECHNOLOGY CO LTD
235.5 TWD+0.43%46.917K0.5211.047B TWD11.2021.03 TWD+11.95%5.03%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
3622YOUNG FAST OPTOELECTRONICS CO. LTD.
58.8 TWD−1.34%2.731M0.289.019B TWD19.583.00 TWD−1.93%2.52%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
3653JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO.
805 TWD−1.83%1.147M0.74114.5B TWD45.1117.84 TWD+15.54%1.42%Công nghệ Điện tử
Mua
3659BISON ELECTRONICS INC
22.60 TWD−1.53%10.306K0.501.242B TWD15.451.46 TWD−21.08%4.36%Công nghệ Điện tử
3669AVER INFORMATION INC
47.50 TWD+1.17%179.979K1.284.363B TWD19.312.46 TWD−41.00%3.05%Công nghệ Điện tử
3709TRIGOLD HOLDINGS LTD
29.95 TWD+0.50%252.076K0.372.997B TWD24.471.22 TWD−42.84%3.36%Công nghệ Điện tử
3710ACON HOLDING INC
10.80 TWD0.00%995.083K1.063.102B TWD−1.18 TWD+45.33%0.00%Công nghệ Điện tử
3712FIT HOLDING CO LTD
46.70 TWD+3.55%18.779M2.7711.106B TWD30.431.53 TWD−40.99%4.43%Công nghệ Điện tử
4153DIVA LABORATORIES LTD
37.60 TWD+1.76%113.408K3.962.106B TWD29.771.26 TWD+169.57%2.71%Công nghệ Điện tử
4729MILDEX OPTICAL INC.
21.75 TWD−4.81%9.258M2.721.776B TWD39.160.56 TWD2.19%Công nghệ Điện tử
4915PRIMAX ELECTRONICS LTD(NEW)
68.9 TWD0.00%4.289M1.6831.616B TWD12.155.67 TWD−3.09%5.66%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
4924HTM INTERNATIONAL HOLDING LTD
15.00 TWD+0.33%16.001K0.20555.608M TWD−0.70 TWD−159.16%0.00%Công nghệ Điện tử
4973SILICON POWER COMPUTER & COMMUNICAT
36.25 TWD+0.28%834.375K1.102.296B TWD13.332.72 TWD+29.57%5.53%Công nghệ Điện tử
4980JORJIN TECHNOLOGIES INC
30.95 TWD+0.32%60.432K0.391.395B TWD70.450.44 TWD2.17%Công nghệ Điện tử
4987GODEX INTERNATIONA
60.4 TWD−0.17%33.13K2.121.929B TWD12.954.66 TWD−16.28%7.44%Công nghệ Điện tử
5211PENPOWER TECHNOLOGY LTD
26.00 TWD+1.76%463.713K0.79818.232M TWD−4.70 TWD−564.42%2.94%Công nghệ Điện tử
5220HIGGSTECINC
27.00 TWD+1.31%46.102K1.651.057B TWD30.900.87 TWD−74.76%6.75%Công nghệ Điện tử
5236SUNPLUS INNOVATION TECHNOLOGY INC
171.5 TWD+2.69%1.994M2.589.428B TWD25.876.63 TWD−13.16%4.19%Công nghệ Điện tử
5262GIGASTONE CORPORATION
58.1 TWD−3.17%796.509K0.943.042B TWD27.762.09 TWD+478.34%0.00%Công nghệ Điện tử
5289INNODISK CORPORATION
311.0 TWD−1.58%798.37K0.9027.934B TWD21.9514.17 TWD−28.66%4.28%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
5301CJW INTERNATIONAL CO LTD
9.90 TWD−0.70%22.092K0.661.341B TWD−0.49 TWD+72.40%0.00%Công nghệ Điện tử
5309SYSGRATION
34.00 TWD−0.87%652.017K0.796.331B TWD23.791.43 TWD−23.14%0.00%Công nghệ Điện tử
5310CGS INTERNATIONAL INC (TW)
25.15 TWD−2.90%33.312K0.22737.853M TWD−0.15 TWD+76.56%0.00%Công nghệ Điện tử
5364LEALEA HOTELS & RESORTS CO LTD
17.45 TWD+0.29%107.278K0.27780.389M TWD−1.94 TWD−1116.86%0.00%Công nghệ Điện tử
5425TAIWAN SEMICONDUCTOR CO
82.7 TWD−0.24%1.381M0.6420.583B TWD22.263.72 TWD−39.13%4.83%Công nghệ Điện tử
Mua
5443GALLANT PRECISION MACHINING CO
49.90 TWD+3.10%44.36M5.967.702B TWD73.410.68 TWD−70.81%3.72%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
5450NAM LIONG GLOBAL CORPORATION
21.45 TWD−1.38%207.207K1.082.662B TWD−0.20 TWD−109.82%2.99%Công nghệ Điện tử
5474YUAN HIGH-TECH DEVELOPMENT CO
132.5 TWD+1.15%332.104K0.415.192B TWD22.765.82 TWD−29.22%2.90%Công nghệ Điện tử
5488SUNF PU TECHNOLOGY CO
14.20 TWD+9.65%13.587M6.461.186B TWD23.490.60 TWD+237.52%0.00%Công nghệ Điện tử
5490XAC AUTOMATION CORPN
27.20 TWD+0.74%591.511K0.442.56B TWD−1.75 TWD−169.26%0.00%Công nghệ Điện tử
6142CAMEO COMMUNICATIONS INC
10.30 TWD−0.96%623.466K1.523.44B TWD90.030.11 TWD−95.98%2.12%Công nghệ Điện tử
6150TUL CORPORATION
93.0 TWD−1.27%734.609K0.534.554B TWD−2.77 TWD−131.33%0.00%Công nghệ Điện tử
6179ATE ENERGY INTERNATIONAL CO LTD
33.60 TWD−1.18%2.93M0.543.73B TWD−0.45 TWD−224.28%1.28%Công nghệ Điện tử
6188QUANTA STORAGE
78.8 TWD−1.13%1.55M0.5822.185B TWD21.503.66 TWD−8.71%4.02%Công nghệ Điện tử
6191GLOBAL BRANDS MANUFACTURE CO LTD
68.9 TWD−0.58%2.693M0.9332.742B TWD10.956.29 TWD+13.78%3.78%Công nghệ Điện tử
6199TIENPIN UNITED ENTERPRISE CO LTD
29.50 TWD0.00%19K1.461.822B TWD57.210.52 TWD0.00%Công nghệ Điện tử
6228PACIFIC IMAGE ELECTRONICS CO
28.05 TWD−0.71%45.314K0.64734.5M TWD−1.25 TWD−77.84%0.00%Công nghệ Điện tử
6270PROFESSIONAL COMPUTER TECHNOLOGY
27.45 TWD+1.67%702.283K0.201.948B TWD20.301.35 TWD−39.92%7.78%Công nghệ Điện tử
6277ATEN INTERNATIONAL CO
79.9 TWD0.00%54.939K0.369.546B TWD14.825.39 TWD−5.81%6.76%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
6451SHUNSIN TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
216.5 TWD+9.90%8.787M1.6221.171B TWD93.132.32 TWD+49.95%0.59%Công nghệ Điện tử
6579AAEON TECHNOLOGY INC.
163.0 TWD+0.31%294.644K0.6226.039B TWD16.489.89 TWD+7.27%2.87%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
6737SOLIDYEAR CO LTD
44.30 TWD−0.45%20.409K0.482.647B TWD14.153.13 TWD−72.76%4.27%Công nghệ Điện tử
6755LIAN HONG ART CO LTD
29.60 TWD+0.51%32.735K1.711.117B TWD−0.83 TWD−112.07%1.63%Công nghệ Điện tử
8032KORYO ELECTRONICS CO
30.20 TWD0.00%4.43K0.151.565B TWD22.781.33 TWD−68.99%7.28%Công nghệ Điện tử
8069E INK HOLDINGS INC.
232.0 TWD+1.53%8.055M0.79260.742B TWD31.817.29 TWD−11.10%1.97%Công nghệ Điện tử
Mua
8087HOMENEMA TECHNOLOG
57.7 TWD+0.17%1.113M4.942.099B TWD0.00%Công nghệ Điện tử
8088PANRAM INTERNATIONAL CORP
44.75 TWD+1.82%2.459M2.032.678B TWD14.383.11 TWD−17.56%5.46%Công nghệ Điện tử
8093ENERMAX TECHNOLOGY CORP
17.25 TWD+9.87%1.211M10.47705.651M TWD−1.44 TWD−990.75%0.00%Công nghệ Điện tử
8163DARFON ELECTRONICS CORP
52.5 TWD0.00%914.019K0.9014.7B TWD8.586.12 TWD+43.60%5.71%Công nghệ Điện tử
8176Z-COM INC
15.15 TWD+2.36%1.037M2.211.011B TWD−0.46 TWD−627.29%0.00%Công nghệ Điện tử
8201INVENTEC BESTA CO. LTD.
19.75 TWD+0.77%209.47K0.391.222B TWD−1.24 TWD+12.88%0.00%Công nghệ Điện tử
8215BENQ MATERIALS CORPORATION
36.95 TWD+0.96%1.203M0.5111.737B TWD20.341.82 TWD−56.30%5.46%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
8271APACER TECHNOLOGY INC
59.7 TWD+1.02%567.003K1.407.251B TWD14.344.16 TWD−14.57%5.58%Công nghệ Điện tử
8277UNIFOSA CORP
12.25 TWD0.00%402.918K1.621.122B TWD−0.74 TWD−16.94%0.00%Công nghệ Điện tử
9105CAL-COMP ELECTRONICS(THAILAND)
Chứng chỉ lưu ký
4.06 TWD+1.00%72.721M6.0425.927B TWD23.120.18 TWD+229.46%0.77%Công nghệ Điện tử
9912ASSOCIATED TECHNOLOGY CHINA INC
14.00 TWD+8.95%1.562M6.47646.414M TWD−0.48 TWD−441.75%0.00%Công nghệ Điện tử