Các công ty của Các công ty Đài Loan hoạt động trong một ngành: vật liệu xây dựng

Danh sách sau có Các công ty Đài Loan hoạt động trong cùng ngành, vật liệu xây dựng. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như LITAI ENTERPRISE hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như GOLDSUN BUILDING MATERIALS CO LTD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1101TAIWAN CEMENT
256.437 B TWD34.05 TWD+0.15%13.928 M0.5630.881.10 TWD+47.12%1.47%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
1102ASIA CEMENT CORP
156.049 B TWD44.00 TWD+0.11%4.577 M0.4213.213.33 TWD−8.92%5.23%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
22504GOLDSUN BUILDING MATERIALS CO LTD
55.314 B TWD47.00 TWD+4.91%15.349 M0.9715.832.97 TWD+21.39%4.26%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
11104UNIVERSAL CEMENT CORPORATION
22.384 B TWD33.25 TWD+0.45%619.343 K0.3310.763.09 TWD+17.25%4.38%Khoáng sản phi năng lượng
9930CHC RESOURCES CORPORATION
16.155 B TWD65.0 TWD−0.31%264.267 K0.8917.063.81 TWD+26.00%3.85%Khoáng sản phi năng lượng
11103CHIA HSIN CEMENT CORPORATION
11.939 B TWD18.05 TWD−0.28%315.273 K0.72530.880.03 TWD1.63%Khoáng sản phi năng lượng
11110SOUTH EAST CEMENT CO LTD.
11.141 B TWD19.55 TWD0.00%87.625 K0.1977.400.25 TWD−6.27%0.51%Khoáng sản phi năng lượng
11108LUCKY CEMENT CO.
6.739 B TWD16.65 TWD+0.30%429.878 K0.3112.941.29 TWD−19.94%4.80%Khoáng sản phi năng lượng
11109HSING TA CEMENT CO LTD
6.618 B TWD19.40 TWD+0.52%214.604 K0.3810.001.94 TWD+46.71%4.12%Khoáng sản phi năng lượng
55520LITAI ENTERPRISE4.978 B TWD83.0 TWD+0.61%4.063 K0.1710.328.05 TWD+34.45%5.54%Khoáng sản phi năng lượng
8463RUENTEX MATERIALS CO LTD
4.297 B TWD28.65 TWD+0.35%253.403 K0.1825.681.12 TWD+47.15%0.80%Khoáng sản phi năng lượng
66127LEATEC FINE CERAMICS CO2.718 B TWD25.15 TWD+0.40%242.25 K0.5832.380.78 TWD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
55546YONGGU GROUP INC
2.676 B TWD32.50 TWD−0.31%4.11 K0.16−1.04 TWD+69.53%4.62%Khoáng sản phi năng lượng
66832KING'S METAL FIBER TECHNOLOGIES CO1.409 B TWD58.7 TWD+0.34%4.103 K0.9015.613.76 TWD+61.25%2.32%Khoáng sản phi năng lượng