Vật liệu Xây dựng (Công nghiệp)

14
Cổ phiếu
530.664B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.220M
Khối lượng
+0.37%
Thay đổi
−0.79%
Hiệu suất Tháng
−11.91%
Hiệu suất Năm
+9.43%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1101TAIWAN CEMENT
37.60 TWD0.67%0.25 TWD
Mua
13.819M519.612M TWD268.732B TWD50.950.74 TWD
1102ASIA CEMENT CORP
43.00 TWD0.00%0.00 TWD
Mua
3.515M151.126M TWD152.475B TWD11.913.61 TWD
1103CHIA HSIN CEMENT CORPORATION
19.25 TWD1.85%0.35 TWD
Mua
567.409K10.923M TWD12.435B TWD−0.28 TWD
1104UNIVERSAL CEMENT CORPORATION
25.50 TWD−0.20%−0.05 TWD
Mua
669.44K17.071M TWD16.667B TWD8.203.12 TWD
1108LUCKY CEMENT CO.
14.05 TWD−0.35%−0.05 TWD
Mua
1.137M15.969M TWD5.687B TWD1.44 TWD
1109HSING TA CEMENT CO LTD
17.10 TWD0.59%0.10 TWD
Mua
76.23K1.304M TWD5.834B TWD14.591.17 TWD
1110SOUTH EAST CEMENT CO LTD.
17.70 TWD−0.28%−0.05 TWD
Bán
91.077K1.612M TWD10.087B TWD67.880.26 TWD
2504GOLDSUN BUILDING MATERIALS CO LTD
27.80 TWD−0.54%−0.15 TWD
Mua
2.592M72.061M TWD32.717B TWD8.003.51 TWD
5520LITAI ENTERPRISE57.5 TWD0.00%0.0 TWD
Mua
1K57.3K TWD3.437B TWD5.95 TWD
5546YONGGU GROUP INC
41.40 TWD0.24%0.10 TWD
Bán
9.101K376.781K TWD3.409B TWD22.872.00 TWD
6127LEATEC FINE CERAMICS CO18.5 TWD0.82%0.2 TWD
Mua
157.223K2.909M TWD1.999B TWD−0.31 TWD
6832KING S75.5 TWD5.76%4.0 TWD
Sức mua mạnh
61.842K4.657M TWD1.644B TWD27.502.59 TWD
8463RUENTEX MATERIALS CO LTD
23.25 TWD1.75%0.40 TWD
Theo dõi
47.099K1.095M TWD3.488B TWD89.960.25 TWD
9930CHC RESOURCES CORPORATION
48.50 TWD0.00%0.00 TWD
Mua
77.235K3.746M TWD12.054B TWD15.993.04 TWD