Vật liệu Xây dựng (Công nghiệp)

15
Cổ phiếu
569.578B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.017M
Khối lượng
+0.94%
Thay đổi
+6.88%
Hiệu suất Tháng
+21.19%
Hiệu suất Năm
+12.19%
Hiệu suất YTD
          
1101 TAIWAN CEMENT
51.200.99%0.50Mua14.047M310.006B12.294.28
1102 ASIA CEMENT CORP
46.151.21%0.55Mua11.235M153.552B8.925.34
1103 CHIA HSIN CEMENT CORPORATION
20.750.48%0.10Bán438.742K13.308B8.612.40
1104 UNIVERSAL CEMENT CORPORATION
21.20-0.24%-0.05Bán411.790K13.889B10.701.99
1108 LUCKY CEMENT CO.
11.800.85%0.10Bán210.819K4.735B15.940.74490.00
1109 HSING TA CEMENT CO LTD
23.701.07%0.25Mua341.327K8.019B7.103.31
1110 SOUTH EAST CEMENT CO LTD.
20.000.76%0.15Mua887.120K11.312B133.040.15108.00
1806 CHAMPION BUILDING MATERIALS CO
11.353.18%0.35Mua2.084M4.772B-0.12
2504 GOLDSUN BUILDING MATERIALS CO LTD
22.700.44%0.10Bán1.906M26.598B9.722.33
5520 LITAI ENTERPRISE
50.501.00%0.50Sức mua mạnh1.000K3.016B9.495.28
5546 YONGGU GROUP INC
65.809.85%5.90Mua289.460K
6127 LEATEC FINE CERAMICS CO
26.551.14%0.30Bán460.843K2.837B-0.38
8077 GREEN WORLD HOTELS CO LTD
10.800.00%0.00Mua18.000K1.185B-2.94
8463 RUENTEX MATERIALS CO LTD
35.502.90%1.00Bán61.020K5.417B59.020.58
9930 CHC RESOURCES CORPORATION
44.950.56%0.25Bán31.670K11.110B14.413.11
Tải thêm