Các công ty của Các công ty Đài Loan hoạt động trong một ngành: Electrical Products

Danh sách sau có Các công ty Đài Loan hoạt động trong cùng ngành, Electrical Products. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1504TECO ELECTRIC & MACHINERY CO
47.60 TWD−1.35%13.565M1.30101.14B TWD17.482.72 TWD+71.53%3.13%Sản xuất Chế tạo
Mua
1513CHUNG HSIN ELECTRIC & MACHINERY
155.5 TWD+1.63%101.521M2.1170.653B TWD49.233.16 TWD−31.86%2.32%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
1514ALLIS ELECTRIC CO LTD
91.0 TWD−3.60%41.681M1.2822.384B TWD39.032.33 TWD+18.64%1.08%Sản xuất Chế tạo
Mua
1519FORTUNE ELECTRIC CO LTD
528 TWD−1.86%1.171M0.09146.193B TWD71.087.43 TWD+265.94%0.45%Sản xuất Chế tạo
Mua
1533MOBILETRON ELECTRONICS
52.6 TWD−0.57%108.131K0.755.193B TWD−1.18 TWD−254.91%0.57%Sản xuất Chế tạo
1537KUNG LONG BATTERIE
134.0 TWD0.00%92.991K1.0211.007B TWD19.097.02 TWD−36.79%7.43%Sản xuất Chế tạo
1605WALSIN LIHWA CORP
35.65 TWD−0.70%7.175M0.84145.33B TWD4.99%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
1608HUA ENGINEERING WIRE & CABLE
22.40 TWD+0.67%9.043M4.599.099B TWD11.511.95 TWD+787.50%1.86%Sản xuất Chế tạo
1609TA YA ELECTRONIC WIRE & CABLE
35.65 TWD−2.19%12.803M0.8926.454B TWD9.063.93 TWD+167.99%1.31%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
1611CHINA ELECTRIC MANUFACTURE
16.80 TWD−1.18%751.446K1.115.39B TWD40.420.42 TWD−56.31%1.80%Sản xuất Chế tạo
1612HONG TAI ELECTRONIC INDUSTRIAL
26.30 TWD−1.50%1.354M1.008.297B TWD14.231.85 TWD−76.11%5.71%Sản xuất Chế tạo
1615DAH SAN ELECTRIC WIRE & CABLE CO LD
48.50 TWD−0.10%124.359K0.377.826B TWD15.143.20 TWD+30.86%2.85%Sản xuất Chế tạo
1616EVERTOP WIRE CABLE CORP
14.20 TWD−4.38%1.94M0.812.767B TWD14.930.95 TWD0.00%Sản xuất Chế tạo
1617JUNG SHING WIRE CO
16.85 TWD+1.20%248.257K5.602.612B TWD54.990.31 TWD−53.54%1.81%Sản xuất Chế tạo
1618HOLD-KEY ELECTRIC WIRE & CABLE CO
33.60 TWD+2.75%12.991M2.806.253B TWD20.871.61 TWD+62.58%1.85%Sản xuất Chế tạo
2245NWW MANUFACTURING CO LTD
40.00 TWD−1.60%1K0.20540M TWD8.914.49 TWD+18.55%6.25%Sản xuất Chế tạo
2252CUBTEK INC
42.05 TWD−0.24%134.993K0.854.179B TWD−3.98 TWD−534.25%0.00%Sản xuất Chế tạo
2383ELITE MATERIAL CO
504 TWD−3.82%6.018M0.80174.222B TWD36.1913.93 TWD−9.90%1.65%Sản xuất Chế tạo
Mua
2440SPACE SHUTTLE HI-TECH CO
14.40 TWD−2.37%1.199M1.241.92B TWD−0.61 TWD−4303.60%0.00%Sản xuất Chế tạo
2462TAIWAN LINE TEK ELECTRONIC
38.45 TWD+0.13%1.483M1.235.568B TWD15.902.42 TWD+258.06%0.76%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
2496SUCCESS PRIME CORPORATION
61.3 TWD−0.81%19.257K0.611.171B TWD13.004.72 TWD+29.72%5.33%Sản xuất Chế tạo
3043POWERCOM CO
35.20 TWD−3.69%233.485K1.301.335B TWD17.152.05 TWD−58.03%0.00%Sản xuất Chế tạo
3051OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION
35.45 TWD−0.98%2.369M0.646.163B TWD61.590.58 TWD−78.98%3.31%Sản xuất Chế tạo
3092HOTRON PRECISION ELECTRONIC INDUSTR
33.40 TWD−1.47%186.712K0.823.591B TWD−1.29 TWD−189.88%1.44%Sản xuất Chế tạo
3211DYNAPACK INTERNATIONAL TECHNOLOGY
82.1 TWD−1.56%1.303M1.5712.519B TWD17.384.72 TWD−78.01%7.27%Sản xuất Chế tạo
3296POWERTECH INDUSTRIAL CO
23.15 TWD+3.35%3.092M1.702.331B TWD−1.26 TWD−14.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
3308BESTEC POWER ELECTRONICS CO
35.05 TWD−3.18%250.692K0.432.514B TWD4.887.18 TWD0.00%Sản xuất Chế tạo
3363FOCI FIBER OPTIC COMMUNICATIONS INC
121.5 TWD+9.95%47.68M2.109.913B TWD986.200.12 TWD−76.11%0.48%Sản xuất Chế tạo
3484SOLTEAM INCORPORATION
43.05 TWD−0.58%215.787K1.343.259B TWD41.161.05 TWD−81.13%5.79%Sản xuất Chế tạo
3501WELL SHIN TECHNOLOGY CO LTD
53.7 TWD−0.92%285.604K1.186.362B TWD12.054.46 TWD−22.02%7.43%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
3516ADO OPTRONICS CORPROATION
26.40 TWD+10.00%2.413M2.011.357B TWD34.190.77 TWD−5.10%0.75%Sản xuất Chế tạo
3617CYBERPOWER SYSTEMS INC.
208.0 TWD+0.97%748.607K0.7618.566B TWD14.1614.69 TWD+96.22%2.33%Sản xuất Chế tạo
3625C-TECH UNITED CORP.
15.65 TWD+0.64%218.018K1.251.693B TWD−3.54 TWD−76.80%0.00%Sản xuất Chế tạo
3628ABLEREX ELECTRONICS CO LTD
41.90 TWD−0.12%39.64K0.401.897B TWD14.602.87 TWD+52.43%4.74%Sản xuất Chế tạo
3646ANT PRECISION INDUSTRY CO LTD
30.60 TWD0.00%101.333K0.741.208B TWD23.461.30 TWD−47.15%6.73%Sản xuất Chế tạo
4529ELECTRIC POWER TECHNOLOGY LTD
16.00 TWD−4.19%1.717M1.191.248B TWD−0.76 TWD+78.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
4540TBI MOTION TECHNOLOGY CO LTD
34.90 TWD+0.29%440.493K1.503.221B TWD67.620.52 TWD−83.97%4.39%Sản xuất Chế tạo
4589MOTION TECH ELEC & MACH CO
47.55 TWD−2.96%3000.03Sản xuất Chế tạo
4903UNITED FIBER OPTIC COMMUNICATION
17.65 TWD−2.22%350.903K0.591.831B TWD0.00%Sản xuất Chế tạo
4931STL TECHNOLOGY CO LTD
31.10 TWD−2.05%365.666K0.732.097B TWD33.750.92 TWD−62.19%6.86%Sản xuất Chế tạo
4933UBRIGHT OPTRONICS CORPORATION
62.4 TWD−0.64%687.911K0.494.936B TWD18.013.47 TWD−21.58%4.74%Sản xuất Chế tạo
4939ASIA ELECTRONIC MATERIAL CO LTD
24.35 TWD−1.81%3.908M1.432.318B TWD91.680.27 TWD−67.17%2.03%Sản xuất Chế tạo
4949WIN WIN PRECISION TECHNOLOGY CO. LT
36.70 TWD+1.38%51.337K0.502.222B TWD4.887.52 TWD5.65%Sản xuất Chế tạo
4960CHENG MEI MATERIALS TECHNOLOGY CORP
13.75 TWD−2.83%9.319M0.677.784B TWD−1.03 TWD−226.67%15.20%Sản xuất Chế tạo
4972TONS LIGHTOLOGY INC
29.00 TWD0.00%56.836K0.841.627B TWD55.390.52 TWD−72.76%5.63%Sản xuất Chế tạo
5209ADVANCED CONTROL & SYSTEMS
181.0 TWD+0.28%154.027K1.244.991B TWD14.4612.51 TWD+18.81%4.22%Sản xuất Chế tạo
5233AMITA TECHNOLOGIES INC
32.10 TWD−1.98%121.53K0.509.385B TWD−2.97 TWD−64.24%0.00%Sản xuất Chế tạo
6115I-SHENG ELECTRIC WIRE & CABLE CO
49.75 TWD−1.49%311.873K0.769.496B TWD15.553.20 TWD−25.38%6.32%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
6121SIMPLO TECHNOLOGY
427.0 TWD−1.84%813.978K0.8380.365B TWD13.3232.07 TWD−16.13%5.83%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
6190WONDERFUL HI-TECH
31.50 TWD−0.63%581.126K0.934.805B TWD28.221.12 TWD−63.43%6.35%Sản xuất Chế tạo
6203SEA SONIC ELECTRONICS CO
94.8 TWD−1.56%432.749K1.347.783B TWD13.137.22 TWD+26.91%5.22%Sản xuất Chế tạo
6215AUROTEK CORP
29.85 TWD+1.02%614.662K1.192.417B TWD24.451.22 TWD−53.10%6.16%Sản xuất Chế tạo
6220YFC-BONEAGLE ELECTRIC CO
25.20 TWD0.00%185.255K0.723.727B TWD−4.04 TWD−147.87%11.79%Sản xuất Chế tạo
6222SOARING TECHNOLOGY CO
37.75 TWD−1.44%59.034K0.521.563B TWD−0.30 TWD−676.20%0.00%Sản xuất Chế tạo
6224POLYTRONICS TECHNOLOGY CORP
57.2 TWD−1.04%164.043K0.994.882B TWD46.721.22 TWD−35.62%1.75%Sản xuất Chế tạo
6276ANTEC INC
73.9 TWD−2.12%450.229K0.521.664B TWD15.514.76 TWD1.32%Sản xuất Chế tạo
6290LONGWELL CO
90.4 TWD+1.57%20.406M1.0213.655B TWD17.925.05 TWD+18.52%2.38%Sản xuất Chế tạo
6409VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP
1540 TWD−1.60%165.076K0.72134.086B TWD35.0743.92 TWD−2.04%2.83%Sản xuất Chế tạo
Mua
6558SYNERGY SCIENTECH CORP
25.55 TWD−2.11%687.166K1.412.337B TWD−0.35 TWD+43.34%0.00%Sản xuất Chế tạo
6597ECOCERA OPTRONICS CO LTD
52.5 TWD−0.19%24K1.431.37B TWD44.031.19 TWD+66.64%0.77%Sản xuất Chế tạo
6618UHT UNITECH COMPANY LTD
19.85 TWD−0.75%346.038K0.871.705B TWD−2.03 TWD+53.26%0.00%Sản xuất Chế tạo
6715LINTES TECHNOLOGY CO LTD
187.5 TWD+4.46%2.035M2.6711.025B TWD26.277.14 TWD−10.17%2.54%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
6781ADVANCED ENERGY SOLUTION HOLDING CO
675 TWD−1.89%224.214K0.5557.829B TWD26.0025.96 TWD−28.60%2.81%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
6793TIEN LI OFFSHORE WIND TECHNOLOGY CO
51.9 TWD−1.14%389.154K0.923.689B TWD−1.48 TWD+55.15%0.00%Sản xuất Chế tạo
6799M3 TECHNOLOGY INC
197.5 TWD−1.25%10.974M2.707.386B TWD39.365.02 TWD−38.13%1.65%Sản xuất Chế tạo
Mua
6821LINKCOM MANUFACTURING CO LTD
47.50 TWD+1.06%150.008K1.081.466B TWD4.25%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
6826TAIWAN PURITIC CORP
230.0 TWD+2.00%193.603K0.5814.197B TWD10.7921.31 TWD+658.40%2.14%Sản xuất Chế tạo
6877HYE TECHNOLOGY CO LTD
35.35 TWD0.00%42.003K0.411.21B TWD56.290.63 TWD−69.46%1.97%Sản xuất Chế tạo
6913VSO ELECTRONICS CO LTD
75.8 TWD−0.66%17.6K0.442.893B TWD9.697.82 TWD4.82%Sản xuất Chế tạo
6940GUS TECHNOLOGY CO LTD
45.70 TWD−1.19%582.359K0.30Sản xuất Chế tạo
8011TAITUNG COMMUNICATION CO
23.70 TWD+0.85%6.334M0.803.607B TWD−0.29 TWD+81.58%0.00%Sản xuất Chế tạo
8038CHANGS ASCENDING ENTERPRISE CO LTD
32.65 TWD−2.54%103.018K0.692.049B TWD104.480.31 TWD0.00%Sản xuất Chế tạo
8171FORMOSA ELECTRONIC INDUSTRIES INC
40.65 TWD−0.49%409.724K1.213.09B TWD171.230.24 TWD−85.97%1.63%Sản xuất Chế tạo
8499TOP BRIGHT HOLDING
124.5 TWD−0.40%8.459K0.355.165B TWD9.3913.26 TWD−25.53%3.61%Sản xuất Chế tạo
911868NEO-NEON HOLDINGS LTD
Chứng chỉ lưu ký
1.18 TWD0.00%84K0.403.514B TWD24.280.05 TWD0.00%Sản xuất Chế tạo