Các công ty của Các công ty Đài Loan hoạt động trong một ngành: Industrial Machinery

Danh sách sau có Các công ty Đài Loan hoạt động trong cùng ngành, Industrial Machinery. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1336TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD
23.10 TWD−1.28%219.557K1.291.821B TWD18.841.23 TWD−47.72%1.77%Sản xuất Chế tạo
1528ANDERSON INDUSTRIAL CORP
14.15 TWD−1.74%3.546M0.232.594B TWD42.590.33 TWD−51.58%0.71%Sản xuất Chế tạo
1530AWEA MECHANTRONIC CO
33.20 TWD+3.75%408.691K14.113.207B TWD14.382.31 TWD−37.93%4.82%Sản xuất Chế tạo
1531KAULIN MANUFACTURING
13.50 TWD−0.74%186.118K1.022.458B TWD114.800.12 TWD−90.87%5.93%Sản xuất Chế tạo
1539CHIU TING MACHINERY CO
24.00 TWD−2.04%222.289K1.511.569B TWD37.010.65 TWD−90.03%10.42%Sản xuất Chế tạo
1540ROUNDTOP MACHINERY INDUSTRY
17.95 TWD0.00%307.435K1.341.534B TWD17.251.04 TWD−14.56%3.34%Sản xuất Chế tạo
1541CHANG TYPE INDUSTRIAL CO
32.30 TWD−0.31%17.004K0.742.545B TWD−0.35 TWD−105.81%3.10%Sản xuất Chế tạo
1569BIN CHUAN ENTERPRISE CO
24.05 TWD+0.42%543.291K2.102.921B TWD−0.53 TWD−112.06%8.32%Sản xuất Chế tạo
1580SINMAG EQUIPMENT CORPORATION
152.0 TWD+1.33%254.33K2.697.635B TWD14.2310.68 TWD+16.20%3.95%Sản xuất Chế tạo
1583GOODWAY MACHINE CORP.
70.2 TWD−0.99%6.178K0.627.75B TWD12.275.72 TWD−5.66%4.27%Sản xuất Chế tạo
1585TOPGREEN TECHNOLOGY CO. LTD.
9.78 TWD+6.89%199.357K2.36527.631M TWD57.500.17 TWD0.00%Sản xuất Chế tạo
1586CHINA FINEBLANKING TECHNOLOGY CO L
32.45 TWD0.00%59.47K0.362.724B TWD−1.12 TWD−242.78%0.61%Sản xuất Chế tạo
1590AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
1060 TWD−2.30%631.085K0.59212B TWD1.27%Sản xuất Chế tạo
Mua
1595CHIME BALL TECHNOLOGY CO LTD
36.70 TWD−0.41%31.073K1.171.737B TWD27.531.33 TWD−77.65%5.52%Sản xuất Chế tạo
2236PATEC PRECISION INDUSTRY CO LTD
68.4 TWD+0.44%763.992K1.333.409B TWD28.842.37 TWD+88.96%0.39%Sản xuất Chế tạo
2249YOUNG SHINE ELECTRIC CO LTD
88.7 TWD+4.97%411.579K2.801.784B TWD9.789.07 TWD+86.74%3.37%Sản xuất Chế tạo
2351SDI CORP
104.0 TWD−0.48%476.923K0.7218.943B TWD24.174.30 TWD−21.10%3.08%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
2421SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE IND CO
125.0 TWD−5.66%27.248M1.0434.18B TWD23.355.35 TWD+36.92%2.08%Sản xuất Chế tạo
Mua
2474CATCHER TECHNOLOGY
196.5 TWD−2.00%2.189M1.74133.692B TWD14.6713.39 TWD−11.49%7.63%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
3013CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP
46.35 TWD−3.03%11.508M1.719.082B TWD39.741.17 TWD+72.92%0.65%Sản xuất Chế tạo
3030TEST RESEARCH INC
69.9 TWD+0.29%744.587K0.7316.511B TWD6.44%Sản xuất Chế tạo
3059ALTEK CORP
34.90 TWD−1.97%2.693M1.579.32B TWD25.641.36 TWD−1.26%2.87%Sản xuất Chế tạo
3064ASTRO CORPATION
37.15 TWD−0.80%4.254K0.39483.375M TWD−2.57 TWD+74.65%0.00%Sản xuất Chế tạo
3081LAND MARK OPTOELECTRONICS CORP
154.5 TWD−0.96%15.52M1.7414.159B TWD−0.70 TWD−129.28%2.27%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
3093TAIWAN KONG KING CO LTD
30.70 TWD0.00%74.077K0.734.456B TWD13.212.32 TWD−25.99%9.77%Sản xuất Chế tạo
3167TALIANG TECHNOLOGY CO
67.1 TWD−0.45%596.802K0.615.536B TWD−0.24 TWD−105.13%2.89%Sản xuất Chế tạo
3284TOP HIGH IMAGE CORP
21.80 TWD−0.23%482.722K0.801.937B TWD34.560.63 TWD0.45%Sản xuất Chế tạo
3305SHENMAO TECHNOLOGY INC
71.7 TWD−1.51%2.157M0.809.471B TWD57.511.25 TWD−77.40%2.78%Sản xuất Chế tạo
3310CHIALIN PRECISION INDUSTRIAL CO
106.5 TWD−0.47%40.36K0.696.383B TWD42.862.49 TWD+51.21%2.84%Sản xuất Chế tạo
3376SHIN ZU SHING CO
166.0 TWD−2.06%3.991M0.1831.166B TWD39.824.17 TWD−55.46%3.61%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
3379TAIWAN BENEFIT CO
15.25 TWD−0.97%71.998K1.07580.137M TWD−1.01 TWD−556.85%1.64%Sản xuất Chế tạo
3426TAI SHING ELECTRONICS COMPONENTS CO
40.20 TWD+2.03%13.3K4.541.061B TWD17.792.26 TWD−25.24%5.72%Sản xuất Chế tạo
3485ECLAT FOREVER MACHINERY
55.0 TWD+1.29%88.6K1.241.725B TWD7.227.62 TWD+105.38%9.22%Sản xuất Chế tạo
3490SINGLE WELL INDUSTRIAL CORPORATION
26.10 TWD−1.88%470.787K0.591.436B TWD22.271.17 TWD−45.22%3.83%Sản xuất Chế tạo
3498USUN TECHNOLOGY CO LTD
30.75 TWD0.00%78.861K0.641.866B TWD67.040.46 TWD6.50%Sản xuất Chế tạo
3532FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP
160.5 TWD+0.31%1.198M1.3362.25B TWD16.329.83 TWD−9.34%4.55%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
3563MACHVISION INC.
315.0 TWD+2.11%2.255M1.1318.316B TWD35.648.84 TWD−33.39%2.86%Sản xuất Chế tạo
3580UVAT TECHNOLOGY CO LTD.
58.0 TWD−2.03%2.117M1.852.231B TWD17.633.29 TWD−38.99%7.76%Sản xuất Chế tạo
Mua
3631CHERNAN METAL INDUSTRIAL CO LTD
31.55 TWD−1.25%86K1.322.581B TWD−0.76 TWD−256.31%0.00%Sản xuất Chế tạo
3680GUDENG PRECISION INDUSTRIAL CO
470.0 TWD+9.56%7.596M3.9444.109B TWD47.219.95 TWD−5.71%1.68%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
4431MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES INC
28.70 TWD−0.35%55.659K0.671.204B TWD−2.76 TWD−136.49%0.00%Sản xuất Chế tạo
4503GOLD RAIN ENTERPRISE CORP
61.9 TWD+0.98%1.681M0.943.733B TWD−0.93 TWD+9.15%0.00%Sản xuất Chế tạo
4506GOLDEN FRIENDS CO
84.4 TWD−0.24%36.587K0.4714.94B TWD16.845.01 TWD+0.61%4.03%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
4510KAO FONG MACHINERY CO
15.90 TWD−1.24%245.531K0.951.717B TWD19.240.83 TWD+74.55%2.52%Sản xuất Chế tạo
4513FALCON MACHINE TOOLS
19.30 TWD−0.26%192.526K0.612.063B TWD14.131.37 TWD+126.94%0.00%Sản xuất Chế tạo
4523EVERBRITE TECH CO LTD
39.80 TWD+2.84%78.573K2.382.547B TWD71.190.56 TWD0.00%Sản xuất Chế tạo
4526TONG-TAI MACHINE TOOL CO
22.80 TWD+9.88%5.997M4.575.81B TWD−0.12 TWD−122.58%0.88%Sản xuất Chế tạo
4527KLUEN LING MACHINERY REFRIGERATING
37.45 TWD−0.27%30.874K0.322.852B TWD12.293.05 TWD+47.40%5.34%Sản xuất Chế tạo
4532RECHI PRECISION
23.15 TWD−1.07%1.517M0.8311.688B TWD16.631.39 TWD+19.00%3.89%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
4533SHIEH YIH MACHINERY INDUSTRY CO
24.25 TWD−2.02%1.273M1.393.842B TWD19.371.25 TWD+89.96%1.32%Sản xuất Chế tạo
4534TRINITY PRECISION TECHNOLOGY CO.
13.10 TWD−5.07%1.457M0.891.105B TWD−2.12 TWD−70.87%0.00%Sản xuất Chế tạo
4537SHUZ TUNG MACHINERY INDUSTRIAL
25.20 TWD+0.60%80.025K1.141.987B TWD8.253.05 TWD+73.55%5.95%Sản xuất Chế tạo
4542ASIA NEO TECH INDUSTRIAL CO. LTD.
65.1 TWD+9.97%2.313M4.422.102B TWD24.752.63 TWD+331.43%0.77%Sản xuất Chế tạo
4544CHUN ZU MACHINERY INDUSTRY CO LTD
18.65 TWD0.00%30.001.124B TWD11.701.59 TWD+69.04%8.04%Sản xuất Chế tạo
4552LIDA HOLDINGS LIMITED
31.30 TWD−0.32%187.624K0.553.631B TWD8.983.48 TWD−4.67%4.15%Sản xuất Chế tạo
4555TAIWAN CHELIC CORP LTD
63.1 TWD+0.16%22.539K0.454.374B TWD408.940.15 TWD−93.58%2.41%Sản xuất Chế tạo
4556BRIGHT SHELAND INTERNATIONAL CO LTD
39.55 TWD−5.50%1.931M3.891.657B TWD91.320.43 TWD−29.77%1.31%Sản xuất Chế tạo
4561KENTURN NANOTECH CO LTD
35.20 TWD−2.36%451.081K0.702.06B TWD15.842.22 TWD+6.98%1.99%Sản xuất Chế tạo
4562YING HAN TECHNOLOGY CO LTD
15.95 TWD−0.62%146K1.491.396B TWD−0.24 TWD+73.52%0.00%Sản xuất Chế tạo
4563QUASER MACHINE TOOLS INC
52.4 TWD−2.24%905.308K1.692.879B TWD31.001.69 TWD+102.41%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
4568KOGE MICRO TECH CO LTD
56.5 TWD+0.89%4.562K0.571.782B TWD86.680.65 TWD−89.61%6.73%Sản xuất Chế tạo
4571KHGEARS INTERNATIONAL LTD
100.0 TWD−0.60%95.348K0.405.227B TWD21.034.75 TWD−29.24%3.60%Sản xuất Chế tạo
4573GMT GLOBAL INC
14.65 TWD−1.68%149.831K2.31537.605M TWD−2.83 TWD−597.18%0.00%Sản xuất Chế tạo
4575CHUMPOWER MACHINERY CORP
22.00 TWD0.00%6.429K0.03839.432M TWD46.230.48 TWD9.09%Sản xuất Chế tạo
4578SOGOTEC PRECISION CO LTD
23.40 TWD−2.90%2.001K0.24475.02M TWD−2.01 TWD−94.66%0.00%Sản xuất Chế tạo
4580VALUE VALVES CO LTD
92.0 TWD−0.22%41.917K0.933.968B TWD13.336.90 TWD−18.25%5.71%Sản xuất Chế tạo
4584JUFAN INDUSTRIAL CO LTD
54.3 TWD0.00%24.031K0.441.508B TWD22.712.39 TWD−51.87%3.68%Sản xuất Chế tạo
4744CVC TECHNOLOGIES INC
26.90 TWD−0.37%394.274K1.231.405B TWD−0.55 TWD−129.57%3.47%Sản xuất Chế tạo
4912LEMTECH HOLDINGS CO LIMITED
101.0 TWD−2.42%407.179K0.856.281B TWD39.612.55 TWD−58.34%1.38%Sản xuất Chế tạo
5243ESON PRECISION IND CO LTD
55.5 TWD−0.54%905.067K1.529.353B TWD12.864.32 TWD+6.55%2.88%Sản xuất Chế tạo
5267LUNG PIEN INDUSTRIAL CO LTD
36.45 TWD−1.09%7.063K1.12914.895M TWD25.051.45 TWD−13.89%7.13%Sản xuất Chế tạo
5284JPP HOLDING COMPANY LIMITED
179.5 TWD−5.03%1.432M0.248.603B TWD18.729.59 TWD+148.60%1.56%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
5292DESICCANT TECHNOLOGY CORPORATION
133.5 TWD−1.11%248.269K0.914.646B TWD2.25%Sản xuất Chế tạo
5381UNIPLUS ELECTRONICS
38.15 TWD0.00%17.864M1.938.017B TWD130.610.29 TWD+186.94%0.00%Sản xuất Chế tạo
5438TECO IMAGE
20.15 TWD+4.13%1.798M9.482.268B TWD89.200.23 TWD−72.82%2.53%Sản xuất Chế tạo
5475GLOTECH INDUSTRIAL CORP
12.75 TWD−1.92%729.876K2.021.621B TWD−1.94 TWD−17.48%0.00%Sản xuất Chế tạo
5498KEY WARE ELECTRONICS
12.80 TWD−1.54%3.81M1.282.462B TWD13.510.95 TWD0.77%Sản xuất Chế tạo
6187ALL RING TECH CO
247.0 TWD+0.41%1.41M0.2720.119B TWD222.141.11 TWD−82.70%1.24%Sản xuất Chế tạo
Mua
6208HIGHLIGHT TECH CORP
52.4 TWD−1.69%305.187K1.786.194B TWD16.463.18 TWD−12.01%5.15%Sản xuất Chế tạo
6234TERA AUTOTECH CORP
26.50 TWD−1.49%244.312K0.342.66B TWD18.861.40 TWD−23.05%3.40%Sản xuất Chế tạo
6425EASY FIELD CORPORATION
64.0 TWD−6.84%2.662M0.412.791B TWD−0.98 TWD−492.56%1.56%Sản xuất Chế tạo
6438SYMTEK AUTOMATION ASIA CO LTD
112.0 TWD+2.75%3.956M4.208.432B TWD7.86%Sản xuất Chế tạo
6488GLOBALWAFERS CO LTD
568 TWD−1.22%997.742K0.73246.569B TWD12.2146.51 TWD+84.20%3.08%Sản xuất Chế tạo
Mua
6517BASO PRECISION OPTICS LTD
81.9 TWD−1.68%247.041K0.792.504B TWD20.204.05 TWD+86.55%1.47%Sản xuất Chế tạo
6548CHANG WAH TECHNOLOGY CO LTD
34.40 TWD−0.43%914.617K0.6732.405B TWD19.241.79 TWD−44.73%4.67%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
6591SUN MAX TECH LIMITED
50.1 TWD−0.79%194.994K1.001.786B TWD15.123.31 TWD−53.40%7.86%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
6603FU CHUN SHIN MACHINERY MANUFACTURE
16.40 TWD−1.80%347.605K0.832.531B TWD81.920.20 TWD−78.66%1.78%Sản xuất Chế tạo
6606KENT INDUSTRIAL CO LTD
24.10 TWD−0.41%129.228K1.492.658B TWD21.831.10 TWD+6.81%8.30%Sản xuất Chế tạo
6613NOVA TECHNOLOGY CORP
166.0 TWD+2.79%1.14M2.4211.915B TWD12.2813.52 TWD+17.14%5.98%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
6640GALLANT MICRO MACHINING CO LTD
266.0 TWD+9.92%156.488K0.546.99B TWD2.26%Sản xuất Chế tạo
6641GSD TECHNOLOGIES CO LTD
43.65 TWD−1.13%47K2.181.593B TWD26.791.63 TWD−68.20%8.02%Sản xuất Chế tạo
6654TIAN ZHENG INTL PRECISION MACHINERY
44.00 TWD0.00%27.289K0.781.464B TWD−1.13 TWD−143.34%2.27%Sản xuất Chế tạo
6658SYNPOWER CO LTD
42.85 TWD−1.15%78.543K1.561.287B TWD43.360.99 TWD−36.09%4.67%Sản xuất Chế tạo
6667TRUSVAL TECHNOLOGY CO LTD
149.5 TWD+1.70%5.12M0.946.694B TWD22.166.75 TWD+43.06%2.84%Sản xuất Chế tạo
6723JG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO LTD
37.90 TWD+0.66%203.552K3.70854.645M TWD11.743.23 TWD+943.49%2.64%Sản xuất Chế tạo
6725CICA-HUNTEK CHEMICAL TECHNOLOGY TAI
171.0 TWD+1.18%563.468K1.07Sản xuất Chế tạo
6727ASIA METAL INDUSTRIES INC
56.2 TWD+0.18%47.144K0.911.352B TWD16.783.35 TWD−57.64%7.07%Sản xuất Chế tạo
6843JDV CONTROL VALVES CO LTD
57.6 TWD−0.86%20.502K1.251.918B TWD13.304.33 TWD+79.16%4.34%Sản xuất Chế tạo
6933AMAX HOLDING CO LTD
217.5 TWD−1.36%236.529K1.03Sản xuất Chế tạo
6953GUDENG EQUIPMENT CO LTD
335.0 TWD+8.24%575.607K4.06Sản xuất Chế tạo