Các công ty của Các công ty Đài Loan hoạt động trong một ngành: Industrial Specialties

Danh sách sau có Các công ty Đài Loan hoạt động trong cùng ngành, Industrial Specialties. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1304USI CORPORATION
18.20 TWD−1.09%761.486K0.9519.73B TWD29.920.61 TWD−75.36%3.80%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1308ASIA POLYMER
21.85 TWD−1.35%971.087K1.5513.151B TWD22.780.96 TWD−72.66%5.42%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1309TAITA CHEMICAL
16.75 TWD−2.05%586.585K0.736.799B TWD−0.51 TWD−122.46%2.92%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1324GLOBE INDUSTRIES CORPORATION
16.70 TWD−1.18%259.469K0.331.27B TWD29.140.57 TWD+1532.76%1.18%Công nghiệp Chế biến
1560KINIK CO
268.0 TWD−1.83%7.824M1.1739.501B TWD44.206.06 TWD−31.34%1.46%Công nghiệp Chế biến
Mua
1726YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG CO
76.4 TWD−0.39%15.603K0.5312.425B TWD14.795.17 TWD+8.98%4.56%Công nghiệp Chế biến
1776HEADWAY ADVANCED MATERIALS INC
18.25 TWD−1.08%1.999M18.411.095B TWD125.430.15 TWD+21.66%12.44%Công nghiệp Chế biến
1785SOLAR APPLIED MATERIALS TECHNOLOGY
43.40 TWD−2.47%5.507M0.7526.542B TWD22.421.94 TWD−27.42%3.37%Công nghiệp Chế biến
Mua
1802TAIWAN GLASS INDUSTRIAL CORPORATION
18.05 TWD−0.82%2.781M1.0552.927B TWD−0.53 TWD−145.59%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1809CHINA GLAZE CO
32.00 TWD+3.06%7.842M0.685.187B TWD−0.21 TWD−134.51%0.81%Công nghiệp Chế biến
1813POLYLITE TAIWAN CO. LTD.
19.95 TWD−0.50%46.779K1.51935.042M TWD−0.17 TWD−127.47%2.49%Công nghiệp Chế biến
2461K LASER TECHNOLOGY INC
22.85 TWD−2.35%1.723M1.763.749B TWD22.351.02 TWD−17.04%7.60%Công nghiệp Chế biến
3508WAYS TECHNICAL CORP
26.30 TWD−0.57%165.325K0.972.688B TWD−1.60 TWD−5.43%0.00%Công nghiệp Chế biến
3615AIMCORE TECHNOLOGY CO LTD
28.00 TWD−1.58%1.94M0.401.948B TWD35.730.78 TWD+30.14%0.00%Công nghiệp Chế biến
4303HSIN LI CHEMICAL
42.05 TWD+7.27%23.049M3.552.646B TWD79.930.53 TWD+57.94%2.81%Công nghiệp Chế biến
4716DAILY POLYMER CORP
13.35 TWD+0.38%1.425M4.971.069B TWD−0.45 TWD−158.66%3.18%Công nghiệp Chế biến
4720TEX YEAR INDUSTRIES
17.25 TWD−3.63%1.645M0.861.857B TWD25.150.69 TWD+112.45%1.12%Công nghiệp Chế biến
4738TATUNG FINE CHEMICALS CO
7.00 TWD−1.82%171.094K0.96553.259M TWD101.740.07 TWD+30.30%0.00%Công nghiệp Chế biến
4741JETBEST CORPORATION
36.60 TWD+0.41%14.001K0.701.197B TWD21.121.73 TWD+12.82%3.84%Công nghiệp Chế biến
4767CHERNG TAY TECHNOLOGY CO LTD
30.40 TWD−0.49%10.036K0.16959.728M TWD13.492.25 TWD−14.72%4.26%Công nghiệp Chế biến
5356SIRTEC INTERNATIONAL CO
33.20 TWD+0.30%231.2K0.683.411B TWD222.520.15 TWD4.53%Công nghiệp Chế biến
6506SHUANG-BANG INDUSTRIAL CORP
17.20 TWD0.00%12.096K0.581.417B TWD−0.31 TWD−109.16%6.98%Công nghiệp Chế biến
6894WASTE RECOVERY TECHNOLOGY INC
205.5 TWD−2.84%148.014K0.92Công nghiệp Chế biến
7419MORTECH CORPORATION
9.15 TWD+0.22%69K1.67365.2M TWD−0.34 TWD+58.15%0.00%Công nghiệp Chế biến
8354KOAN HAO TECHNOLOGY CO LTD
16.50 TWD−0.60%150.972K0.541.304B TWD30.950.53 TWD−88.17%1.81%Công nghiệp Chế biến
9938TAIWAN PAIHO
56.7 TWD−0.87%940.274K0.9117.044B TWD30.231.88 TWD−70.00%4.37%Công nghiệp Chế biến
Mua