Các công ty của Các công ty Đài Loan hoạt động trong một ngành: Metal Fabrication

Danh sách sau có Các công ty Đài Loan hoạt động trong cùng ngành, Metal Fabrication. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1582SYNCMOLD ENTERPRISE CORP
78.1 TWD−1.14%936.902K0.419.774B TWD22.553.46 TWD+28.69%3.80%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
1591INMAX HOLDING CO LTD
59.1 TWD+0.68%669.844K0.621.996B TWD−0.61 TWD−125.87%0.86%Sản xuất Chế tạo
2012CHUN YU WORKS & CO
23.05 TWD−0.43%65.96K1.496.506B TWD32.360.71 TWD−64.88%6.45%Sản xuất Chế tạo
2017QUINTAIN STEEL CO LTD
14.35 TWD−1.71%1.031M0.866.265B TWD−0.55 TWD−155.86%2.37%Sản xuất Chế tạo
2022TYCOONS GROUP ENTERPRISE
11.30 TWD−0.88%495.227K0.733.861B TWD−0.06 TWD+82.33%0.00%Sản xuất Chế tạo
2024CHIH LIEN INDUSTRIAL CO
21.00 TWD+1.45%48.289K2.162.033B TWD−0.47 TWD−155.49%1.68%Sản xuất Chế tạo
2032SINKANG INDUSTRIES CO
16.80 TWD−1.75%133.354K0.912.238B TWD−0.04 TWD−117.50%1.17%Sản xuất Chế tạo
2033CHIA TA WORLD
16.70 TWD−1.76%215.348K1.441.372B TWD−0.19 TWD−2088.64%0.00%Sản xuất Chế tạo
2059KING SLIDE WORKS CO
1290 TWD−1.90%1.858M0.59129.128B TWD45.8028.17 TWD−33.17%1.48%Sản xuất Chế tạo
Mua
2063SHEH KAI PRECISION CO LTD
54.3 TWD+0.93%146.503K2.022.663B TWD10.974.95 TWD+16.62%8.38%Sản xuất Chế tạo
2065SHEH FUNG SCREWS CO LTD
65.1 TWD−0.15%524.636K1.453.424B TWD8.39%Sản xuất Chế tạo
2066SUMEEKO INDUSTRIES
92.0 TWD−0.54%271.169K0.963.766B TWD11.817.79 TWD+26.51%4.83%Sản xuất Chế tạo
2073SYONG SHUN METAL CO LTD
29.95 TWD+1.87%16.123K0.84826.375M TWD69.230.43 TWD−88.00%6.05%Sản xuất Chế tạo
2211EVERGREEN STEEL CORP
103.5 TWD0.00%890.771K0.6942.87B TWD11.459.04 TWD+58.84%4.83%Sản xuất Chế tạo
2233TURVO INTERNATIONAL CO LTD
140.5 TWD−1.75%329.428K0.578.229B TWD17.238.15 TWD−21.91%4.40%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
2415CX TECH CORPN
28.75 TWD−1.71%128.087K0.962.619B TWD−0.80 TWD−224.96%2.23%Sản xuất Chế tạo
2476G SHANK ENTERPRISE CO
82.2 TWD+1.11%7.57M1.2716.111B TWD23.443.51 TWD−18.96%2.85%Sản xuất Chế tạo
3095TAIWAN CHI CHENG ENTERPRISE CO LTD
28.95 TWD+1.40%8.103K0.89285.5M TWD−4.68 TWD−35.13%0.00%Sản xuất Chế tạo
3230JIIN MING INDUSTRY CO
11.35 TWD−4.22%854.543K0.75859.232M TWD−3.22 TWD−93.97%0.00%Sản xuất Chế tạo
3354MICROCOSM TECHNOLOGY CO
29.05 TWD−7.92%7.845M2.332.012B TWD−1.04 TWD−1128.62%0.70%Sản xuất Chế tạo
3543JOCHU TECHNOLOGY CO LTD
25.05 TWD−1.38%430.46K0.362.272B TWD28.540.88 TWD3.93%Sản xuất Chế tạo
4530HONYI INTERNATIONAL COMPANY LTD
7.47 TWD−1.06%36.071K0.91370.78M TWD−0.81 TWD−260.53%0.00%Sản xuất Chế tạo
4549FINETEK CO LTD(TW)
96.6 TWD−1.13%90.557K1.515.241B TWD19.325.00 TWD−14.47%3.74%Sản xuất Chế tạo
4553ALFOT TECHNOLOGIES CO LTD
24.00 TWD0.00%6.002K0.49818.859M TWD159.260.15 TWD−93.62%3.96%Sản xuất Chế tạo
4942CHIA CHANG CO LTD
43.45 TWD−0.80%240.473K0.926.236B TWD5.71%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
4989LCY TECHNOLOGY CORP
26.70 TWD−0.37%219.5K0.923.658B TWD−0.56 TWD−124.06%1.88%Sản xuất Chế tạo
5007SAN SHING FASTECH CORP
56.6 TWD0.00%72.503K0.6616.694B TWD16.753.38 TWD−3.14%5.30%Sản xuất Chế tạo
5011OFCO INDUSTRIAL CORPORATION
23.65 TWD−0.84%380.391K0.822.396B TWD24.330.97 TWD−67.27%8.32%Sản xuất Chế tạo
5013NEW BEST WIRE INDUSTRIAL CO
34.55 TWD+0.29%5.023K0.554.63B TWD14.982.31 TWD−47.81%4.61%Sản xuất Chế tạo
5015RODEX FASTENERS CORP
43.95 TWD+0.11%50.412K0.782.674B TWD16.372.68 TWD−73.79%12.70%Sản xuất Chế tạo
5223ANLI INTERNATIONAL CO LTD
41.85 TWD−1.41%93.378K0.491.862B TWD−0.34 TWD−106.10%4.78%Sản xuất Chế tạo
5285JIH LIN TECHNOLOGY CO LTD
65.6 TWD−1.06%143.464K1.016.745B TWD36.771.78 TWD−62.90%5.30%Sản xuất Chế tạo
5383KENLY PRECISION
37.20 TWD−1.06%321.802K0.572.862B TWD−1.01 TWD−335.44%0.00%Sản xuất Chế tạo
5392ABICO AVY CO LTD
24.25 TWD−1.22%544.683K0.794.049B TWD−0.14 TWD−244.90%1.24%Sản xuất Chế tạo
5426CHENG FWA INDUSTRIAL
37.05 TWD−5.12%7.905M0.475.644B TWD109.000.34 TWD−54.60%0.51%Sản xuất Chế tạo
5460MUSTANG INDUSTRIAL
14.30 TWD−1.38%137.419K1.45843.466M TWD−0.10 TWD+66.26%0.00%Sản xuất Chế tạo
5538TONG MING ENTERPRISE CO LTD
33.10 TWD−1.34%2.107K0.226.801B TWD15.002.21 TWD−61.50%5.92%Sản xuất Chế tạo
6133GOLDEN BRIDGE ELECTECH INC
15.30 TWD−0.33%461.22K0.951.796B TWD46.350.33 TWD−40.01%3.26%Sản xuất Chế tạo
6495NANOPLUS LTD
9.84 TWD−1.60%627.829K1.081.718B TWD−2.07 TWD−18.34%0.00%Sản xuất Chế tạo
6538BRAVE C&H SUPPLY CO LTD
144.5 TWD0.00%1.406M0.925.609B TWD20.726.97 TWD+50.75%2.25%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
6581TAIWAN STEEL UNION CO LTD
90.9 TWD−0.22%31.774K0.9910.014B TWD20.084.53 TWD−48.69%7.22%Sản xuất Chế tạo
6584NAN JUEN INTERNATIONAL CO LTD
175.5 TWD+2.33%375.937K0.1911.028B TWD−0.62 TWD−136.42%0.64%Sản xuất Chế tạo
6629THAI KIN CO LTD
69.0 TWD+0.73%5.015K0.092.454B TWD17.773.88 TWD−29.10%5.49%Sản xuất Chế tạo
6668ZHONG YANG TECHNOLOGY CO LTD
59.8 TWD+2.22%14.359M3.134.853B TWD−5.20 TWD−30.28%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
6705MARTAS PRECIDE SLIDE CO LTD
53.1 TWD+14.56%92.555K2.05948.125M TWD92.700.57 TWD+73.31%2.69%Sản xuất Chế tạo
7718SPEC PRODUCTS CORP
50.8 TWD−7.13%121.918KSản xuất Chế tạo
8083PRO-HAWK CORP
158.5 TWD+0.63%55.317K0.455.586B TWD23.376.78 TWD−34.05%6.42%Sản xuất Chế tạo
8349QST INTERNATIONAL CORP
60.6 TWD−0.16%150.771K0.799.129B TWD24.192.51 TWD−34.56%2.99%Sản xuất Chế tạo
9924TAIWAN FU HSING
52.1 TWD+0.19%671.155K0.699.837B TWD11.704.45 TWD−7.45%5.56%Sản xuất Chế tạo