Các công ty của Các công ty Đài Loan hoạt động trong một ngành: Textiles

Danh sách sau có Các công ty Đài Loan hoạt động trong cùng ngành, Textiles. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1307SAN FANG CHEMICAL
26.40 TWD−1.12%359.75K0.7610.502B TWD15.511.70 TWD+43.45%3.03%Công nghiệp Chế biến
1341FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD
61.4 TWD0.00%3.138K0.183.173B TWD12.754.82 TWD−12.88%9.97%Công nghiệp Chế biến
1413HUNG CHOU FIBER IND. CO. LTD
9.04 TWD−1.31%51.507K0.741.194B TWD−0.88 TWD−176.92%0.00%Công nghiệp Chế biến
1414TUNG HOTEXTILE CO. LTD.
19.25 TWD−3.99%950.449K0.484.235B TWD278.990.07 TWD−89.55%1.66%Công nghiệp Chế biến
1419SHINKONG TEXTILE CO. LTD.
45.30 TWD−0.98%38.502K0.9413.555B TWD20.972.16 TWD−67.99%3.31%Công nghiệp Chế biến
1423REWARD WOOL
31.15 TWD+0.32%141.539K3.983.104B TWD30.081.04 TWD+36.51%0.89%Công nghiệp Chế biến
1434FORMOSA TAFFETA CO
23.60 TWD−0.63%1.057M1.3739.706B TWD48.160.49 TWD−76.68%6.36%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1435CHUNG FU TEX-INTERNATIONAL CORPORA
51.2 TWD+0.99%5.601K0.147.157B TWD−2.31 TWD−373.46%0.00%Công nghiệp Chế biến
1439ASCENT DEVELOPMENT CO LTD
24.90 TWD+0.20%33.174K1.342.291B TWD20.311.23 TWD−31.52%1.20%Công nghiệp Chế biến
1440TAINAN SPINNING
15.25 TWD−1.29%828.148K1.0425.266B TWD−0.56 TWD−151.55%2.30%Công nghiệp Chế biến
1441TAH TONG TEXTILE
13.90 TWD−0.36%18.991K0.35879.804M TWD−5.62 TWD−83.10%0.00%Công nghiệp Chế biến
1444LEALEA ENTERPRISE
10.10 TWD−0.49%1.517M0.929.947B TWD−0.29 TWD−122.95%2.86%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1446HONG HO PRECISION TEXTILE CO
34.80 TWD−0.71%121.24K1.024.792B TWD−0.36 TWD−194.67%0.57%Công nghiệp Chế biến
1447LI PENG ENTERPRISE
8.31 TWD−1.66%2.837M0.556.969B TWD−0.53 TWD−288.80%0.00%Công nghiệp Chế biến
1449CHIA HER INDUSTRIAL CO
21.55 TWD0.00%802.35K0.421.831B TWD43.300.50 TWD−69.72%0.00%Công nghiệp Chế biến
1451NIEN HSING TEXTILE
19.00 TWD−0.52%110.514K0.993.921B TWD−1.44 TWD−152.72%10.53%Công nghiệp Chế biến
1452HONG YI FIBER IND
16.85 TWD−0.88%68.355K0.642.235B TWD121.050.14 TWD−90.61%4.75%Công nghiệp Chế biến
1454TAIWAN TAFFETA FABRIC
16.40 TWD+0.31%18.405K0.292.003B TWD102.500.16 TWD−39.23%1.52%Công nghiệp Chế biến
1457YI JINN INDUSTRIAL CO
18.45 TWD+0.27%154.506K0.964.118B TWD85.020.22 TWD−95.11%5.42%Công nghiệp Chế biến
1459LAN FA TEXTILE
9.75 TWD−1.02%52.283K0.383.095B TWD30.280.32 TWD0.00%Công nghiệp Chế biến
1460EVEREST TEXTILE
7.31 TWD−0.54%593.551K0.754.93B TWD−0.26 TWD+39.73%0.00%Công nghiệp Chế biến
1463CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO
18.50 TWD−0.54%95.414K0.423.041B TWD23.280.79 TWD+109.88%2.16%Công nghiệp Chế biến
1464DE LICACY INDUSTRIAL CO
13.50 TWD−1.46%343.377K1.065.503B TWD215.650.06 TWD−93.92%2.80%Công nghiệp Chế biến
1465WISHER INDUSTRIAL CO
14.55 TWD−1.02%82.629K0.901.507B TWD22.040.66 TWD−33.00%5.84%Công nghiệp Chế biến
1466ACELON CHEMICAL & FIBER CORPORATION
13.15 TWD−2.59%285.421K1.171.462B TWD−1.89 TWD−641.85%7.60%Công nghiệp Chế biến
1467TEX-RAY INDUSTRIAL CO LTD
10.95 TWD−0.90%234.915K1.272.558B TWD−0.99 TWD−429.76%0.00%Công nghiệp Chế biến
1468CHANG-HO FIBRE CORP
14.35 TWD0.00%38.004K0.612.302B TWD−0.32 TWD−134.02%0.00%Công nghiệp Chế biến
1470EVERTEX FABRINOLOGY LTD
20.30 TWD+0.50%8.002K0.541.741B TWD35.780.57 TWD−2.39%2.22%Công nghiệp Chế biến
1472TRIOCEAN INDUSTRIAL CORPORATION CO
68.3 TWD−1.16%72.136K0.672.902B TWD22.972.97 TWD0.00%Công nghiệp Chế biến
1474HONMYUE ENTERPRISE CO LTD
12.00 TWD+2.13%328.341K2.711.559B TWD−0.65 TWD−190.97%3.33%Công nghiệp Chế biến
1475BIG SUNSHINE CO LTD
50.8 TWD−0.78%37.28K0.273.354B TWD12.514.06 TWD−16.47%0.98%Công nghiệp Chế biến
1480TUNG MUNG DEVELOPMENT CO LTD
12.45 TWD0.00%1.011K0.03Công nghiệp Chế biến
2915RUENTEX INDUSTRIES
59.5 TWD−1.16%3.166M1.8563.53B TWD10.505.67 TWD−78.92%3.36%Công nghiệp Chế biến
2916MUNSIN GARMENT CORP
49.95 TWD0.00%32.414K0.242.729B TWD11.394.39 TWD+28.52%6.01%Công nghiệp Chế biến
4401TOUNG LOONG TEXTILE MFG CO
23.65 TWD+1.94%2.19M9.672.902B TWD−0.30 TWD−112.91%2.96%Công nghiệp Chế biến
4402FU TA MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD
17.90 TWD−1.65%965.463K0.901.217B TWD−0.41 TWD−1323.43%0.00%Công nghiệp Chế biến
4406HSIN SIN TEXTILE CO
10.05 TWD−0.99%36K0.75521.716M TWD−0.19 TWD−131.61%0.00%Công nghiệp Chế biến
4413EST GLOBAL APPAREL CO LTD
19.15 TWD−1.29%38.138K0.34599.676M TWD27.620.69 TWD−64.77%2.61%Công nghiệp Chế biến
4417KING CHOU MARINE TECHNOLOGY CO LTD
39.30 TWD−0.51%114.191K1.143.3B TWD8.944.40 TWD+28.00%7.38%Công nghiệp Chế biến
4420KWANG MING SILK MILL CO
52.0 TWD+0.58%114.183K0.352.104B TWD−1.62 TWD−952.11%3.85%Công nghiệp Chế biến
4426LI CHENG ENTERPRISE CO. LTD
19.00 TWD−1.81%174.737K1.273.281B TWD84.370.23 TWD0.00%Công nghiệp Chế biến
4430YAO I FABRIC CO. LTD.
22.40 TWD+0.45%27.894K0.911.261B TWD−2.71 TWD−416.90%2.23%Công nghiệp Chế biến
4433SINGTEX INDUSTRIAL CO LTD
30.05 TWD−1.15%37.782K0.631.842B TWD4.98%Công nghiệp Chế biến
4439TST GROUP HOLDING LTD
124.5 TWD−0.80%40.246K1.784.749B TWD10.4711.89 TWD+12.21%5.62%Công nghiệp Chế biến
Mua
4440YI SHIN TEXTILE INDUSTRIAL CO LTD
24.50 TWD−1.01%38.797K0.321.656B TWD25.960.94 TWD−72.08%12.24%Công nghiệp Chế biến
4442J&B INTERNATIONAL INC
24.40 TWD−1.21%8.029K0.46Công nghiệp Chế biến
5340BAOTEK INDUSTRIAL MATERIALS LTD
60.6 TWD−2.73%1.784M0.8911.811B TWD320.130.19 TWD−59.75%0.00%Công nghiệp Chế biến
6504NAN LIU ENTERPRISE CO LTD
72.7 TWD−0.95%39.808K0.345.278B TWD54.761.33 TWD+125.94%1.38%Công nghiệp Chế biến
9944SHINIH ENTERPRISE CO LTD
20.25 TWD−0.98%142.064K1.482.209B TWD6.123.31 TWD−29.87%5.19%Công nghiệp Chế biến