Vận chuyển (Khu vực)

23
Cổ phiếu
2285.796B
Giá trị vốn hóa thị trường
72.790M
Khối lượng
+2.84%
Thay đổi
−3.78%
Hiệu suất Tháng
+685.51%
Hiệu suất Năm
+218.89%
Hiệu suất YTD
          
2601 FIRST STEAMSHIP COMPANY LTD
15.25-1.61%-0.25Bán21.532M11.901B106.680.15
2603 EVERGREEN MARINE CORP(TAIWAN)
128.003.23%4.00Mua115.762M677.229B6.4119.51
2605 SINCERE NAVIGATION CORP
36.400.83%0.30Bán6.836M21.307B154.210.23
2606 U-MING MARINE TRANSPORT CORP
63.500.00%0.00Bán6.141M53.661B21.163.00
2607 EVERGREEN INTL STORAGE TRANSPORT CO
31.703.43%1.05Bán5.737M33.828B46.470.66
2608 KERRY TJ LOGISTICS COMPANY LTD
48.85-0.10%-0.05Bán1.500M22.813B15.343.19
2609 YANG MING MARINE TRANSPORT CORP
123.004.24%5.00Mua113.273M429.529B5.4622.72
2610 CHINA AIR LINES
15.951.27%0.20Bán25.058M86.432B894.890.02
2612 CHINESE MARITIME TRANSPORT LTD
69.20-0.29%-0.20Bán3.413M13.666B11.236.18
2613 CHINA CONTAINER TERMINAL
30.951.31%0.40Bán665.589K4.228B36.530.84
2614 EASTERN MEDIA INTERNATIONAL COR
37.900.40%0.15Mua27.296M20.047B29.091.30
2615 WAN HAI LINES
210.004.74%9.50Mua60.973M512.427B11.3317.72
2616 SHAN LOONG TRANSPORTATION CO
35.10-0.14%-0.05Bán36.644K4.771B12.352.86
2617 TAIWAN NAVIGATION CO
45.050.67%0.30Bán3.972M18.799B28.221.59
2618 EVA AIRWAYS
17.551.15%0.20Bán18.473M90.045B-0.74
2630 AIR ASIA CO LTD
17.850.56%0.10Bán78.971K2.579B28.450.73
2633 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
29.20-2.50%-0.75Sức bán mạnh9.084M164.346B27.441.09
2636 T3EX GLOBAL HOLDINGS CORP
155.501.63%2.50Bán10.121M20.494B8.2819.25
2637 WISDOM MARINE LINES CO LIMITED
80.000.88%0.70Bán9.119M59.713B19.754.02
2642 TAIWAN PELICAN EXPRESS CO LTD
80.80-1.10%-0.90Bán2.941M7.714B32.502.51
5607 FARGLORY FREE TRADE ZONE INVESTMENT
37.901.61%0.60Bán532.052K8.716B15.642.39507.00
5608 SHIH WEI NAVIGATION
58.001.22%0.70Mua21.518M16.197B52.311.10932.00
8367 CHIEN SHING HARBOUR SERVICE CO LTD
66.001.54%1.00Mua900.560K5.355B9.356.96
Tải thêm