Vận chuyển (Khu vực)

35
Cổ phiếu
1357.749B
Giá trị vốn hóa thị trường
17.528M
Khối lượng
+1.62%
Thay đổi
+7.46%
Hiệu suất Tháng
−6.86%
Hiệu suất Năm
−6.59%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1443LILY TEXTILE CO LTD
28.85 TWD+0.87%70.004K3.633.858B TWD21.241.36 TWD−52.54%0.00%Vận chuyển
2601FIRST STEAMSHIP COMPANY LTD
8.69 TWD+2.84%7.325M3.606.885B TWD−0.56 TWD−526.68%0.00%Vận chuyển
2603EVERGREEN MARINE CORP(TAIWAN)
114.5 TWD+2.23%15.087M1.43237.039B TWD3.9628.94 TWD−83.91%62.50%Vận chuyển
Mua
2605SINCERE NAVIGATION CORP
23.85 TWD+5.53%37.855M3.3713.229B TWD24.360.98 TWD+154.68%2.21%Vận chuyển
Mua
2606U-MING MARINE TRANSPORT CORP
51.80 TWD+7.14%48.492M3.9440.858B TWD18.572.79 TWD−58.15%6.20%Vận chuyển
Mua
2607EVERGREEN INTL STORAGE TRANSPORT CO
29.70 TWD+1.37%2.678M0.7931.267B TWD10.782.75 TWD−11.85%4.27%Vận chuyển
2608KERRY TJ LOGISTICS COMPANY LTD
38.00 TWD+0.40%183.225K0.9917.676B TWD10.423.65 TWD+26.86%4.36%Vận chuyển
2609YANG MING MARINE TRANSPORT CORP
43.30 TWD+3.10%33.779M3.00146.668B TWD7.335.91 TWD−90.63%47.62%Vận chuyển
Theo dõi
2610CHINA AIR LINES
21.15 TWD+0.24%12.938M0.36127.056B TWD21.221.00 TWD−46.60%2.18%Vận chuyển
Theo dõi
2612CHINESE MARITIME TRANSPORT LTD
51.70 TWD+9.88%10.454M5.009.292B TWD20.702.50 TWD−35.98%4.63%Vận chuyển
Theo dõi
2613CHINA CONTAINER TERMINAL
21.40 TWD+2.39%433.836K4.792.855B TWD40.230.53 TWD−67.61%5.02%Vận chuyển
2614EASTERN MEDIA INTERNATIONAL COR
23.75 TWD+2.15%1.069M0.706.981B TWD−5.61 TWD−916.99%0.00%Vận chuyển
2615WAN HAI LINES
48.65 TWD+4.18%14.19M3.01131.047B TWD−0.70 TWD−101.59%10.71%Vận chuyển
Bán
2617TAIWAN NAVIGATION CO
32.15 TWD+2.72%9.062M4.3013.061B TWD7.424.34 TWD−11.04%7.03%Vận chuyển
Sức mua mạnh
2618EVA AIRWAYS
31.10 TWD−0.64%44.644M0.52168.999B TWD8.473.67 TWD+41.75%2.55%Vận chuyển
Theo dõi
2630AIR ASIA CO LTD
36.80 TWD+1.10%2.582M0.427.584B TWD282.430.13 TWD0.00%0.92%Vận chuyển
Mua
2633TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
29.95 TWD−0.50%1.325M0.38169.412B TWD25.451.18 TWD+117.20%2.23%Vận chuyển
2636T3EX GLOBAL HOLDINGS CORP
78.1 TWD+1.43%972.977K1.2610.813B TWD7.4310.51 TWD−57.55%10.39%Vận chuyển
Mua
2637WISDOM MARINE LINES CO LIMITED
50.30 TWD+3.71%15.033M1.8036.201B TWD12.883.91 TWD−76.87%13.40%Vận chuyển
Mua
2640TAIWAN TAXI CO LTD
110.0 TWD0.00%70.876K2.066.519B TWD16.836.53 TWD+4.71%4.55%Vận chuyển
2641FRANBO LINES CORP
20.10 TWD+9.84%35.503M7.004.942B TWD7.162.81 TWD−39.76%8.08%Vận chuyển
2642TAIWAN PELICAN EXPRESS CO LTD
40.30 TWD+0.62%120.067K1.753.823B TWD33.921.19 TWD−38.01%3.75%Vận chuyển
2643SOONEST EXPRESS CO LTD
68.1 TWD+0.44%71.413K1.732.305B TWD9.447.21 TWD−57.37%10.15%Vận chuyển
Theo dõi
2645EVERGREEN AVIATION TECHNOLOGIES COR
108.5 TWD−0.46%892.231K0.7840.828B TWD3.67%Vận chuyển
Sức mua mạnh
2646STARLUX AIRLINES CO LTD
24.30 TWD−0.82%2.082M0.5151.174B TWD−1.17 TWD0.00%Vận chuyển
5601TAIWAN ALLIED CONTAINER TERMINAL CP
34.00 TWD+0.59%14K2.602.19B TWD70.800.48 TWD+7.62%1.42%Vận chuyển
5603SEA & LAND INTEGRATED CO
21.05 TWD−1.41%515.581K2.052.239B TWD11.461.84 TWD−12.79%4.68%Vận chuyển
5604CHUNG LIEN CO LTD
44.80 TWD+0.34%23.68K2.614.857B TWD53.920.83 TWD−19.98%4.48%Vận chuyển
5607FARGLORY FREE TRADE ZONE INVESTMENT
56.2 TWD+2.55%3.041M1.6618.05B TWD15.643.59 TWD+2.86%1.78%Vận chuyển
Mua
5608SHIH WEI NAVIGATION
21.25 TWD+6.52%24.777M3.607.686B TWD−0.97 TWD−113.43%7.40%Vận chuyển
5609DIMERCO EXPRESS CORPORATION
79.6 TWD+0.76%140.506K1.0111.288B TWD9.658.25 TWD−60.90%12.91%Vận chuyển
6757TIGERAIR TAIWAN CO LTD
31.60 TWD−0.63%702.375K0.6514.278B TWD14.182.23 TWD0.00%Vận chuyển
6911CHYUNN ENVIRONMENT CORPORATION
43.50 TWD−0.57%34.891K1.64Vận chuyển
7566ARGOYACHTS DEVELOPMENT CO LTD
30.20 TWD0.00%39.193K0.443.287B TWD−0.15 TWD−109.79%0.00%Vận chuyển
8367CHIEN SHING HARBOUR SERVICE CO LTD
40.15 TWD+0.63%13.093K0.443.501B TWD15.422.60 TWD−9.54%6.27%Vận chuyển