Vận chuyển (Khu vực)

31
Cổ phiếu
1877.023B
Giá trị vốn hóa thị trường
49.215M
Khối lượng
+0.90%
Thay đổi
−18.31%
Hiệu suất Tháng
+356.55%
Hiệu suất Năm
+130.94%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
12.962B0.82%694.967K3
197.098B3.46%48.469M3
1420.922B0.44%73.142M15
46.218B0.25%3.028M5
164.628B-0.17%2.758M1
35.195B0.17%216.932K4
Tải thêm