Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị (Công nghiệp)

14
Cổ phiếu
198.445B
Giá trị vốn hóa thị trường
29.268M
Khối lượng
−0.35%
Thay đổi
−4.58%
Hiệu suất Tháng
+1.42%
Hiệu suất Năm
−15.70%
Hiệu suất YTD
           
AQUA AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.57-1.72%-0.01Bán Mạnh22.295M12708222.393.429B17.630.03
AQUA.R AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.57-1.72%-0.01Bán Mạnh22.295M12708093.003.429B17.630.03
MACO MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED
0.640.00%0.00Bán7.133M4565108.485.196B-0.06
MACO.R MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.640.00%0.00Bán7.133M4564992.005.196B-0.06
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
5.85-4.88%-0.30Mua1.876M10976355.001.324B-0.12139.00
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.85-4.88%-0.30Mua1.876M10976355.001.324B-0.12139.00
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
6.80-2.16%-0.15Bán Mạnh13.050M88737327.6029.741B216.510.03
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.80-2.16%-0.15Bán Mạnh13.049M88735240.0029.741B216.510.03
PRAKIT PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.200.00%0.00Mua7007140.00616.593M27.170.38
PRAKIT.R PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.200.00%0.00Mua7007140.00616.593M27.160.38
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.16-2.52%-0.03Bán6.169M7156585.202.037B-0.301037.00
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.16-2.52%-0.03Bán6.169M7156504.002.037B-0.301037.00
VGI VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
5.00-0.99%-0.05Bán6.479M32397270.0056.532B-0.01
VGI.R VGI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.00-0.99%-0.05Bán6.479M32396500.0056.532B-0.01
Tải thêm