Sản xuất Năng lượng Thay thế (Công nghiệp)

26
Cổ phiếu
848.759B
Giá trị vốn hóa thị trường
50.678M
Khối lượng
−1.31%
Thay đổi
+3.15%
Hiệu suất Tháng
+55.57%
Hiệu suất Năm
+28.32%
Hiệu suất YTD
          
ACC ADVANCED CONNECTION CORPORATION
1.11-0.89%-0.01Mua10.374M1.504B-0.04
ACC.R ADVANCED CONNECTION CORPORATION NON-VOTING
1.11-0.89%-0.01Mua10.374M1.504B-0.04
ACE ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY
3.96-2.94%-0.12Bán156.663M41.518B29.850.14794.00
ACE.R ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.96-2.94%-0.12Bán156.663M41.518B29.850.14794.00
BCPG BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED
13.70-2.14%-0.30Sức bán mạnh16.867M37.972B16.710.86
BCPG.R BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.70-2.14%-0.30Sức bán mạnh16.867M37.972B16.710.86
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
63.25-1.94%-1.25Bán12.137M240.585B46.221.40
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
63.25-1.94%-1.25Bán12.137M240.585B46.221.40
EP EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.45-4.44%-0.30Mua6.066M6.221B5.941.14
EP.R EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.45-4.44%-0.30Mua6.066M6.221B5.941.14
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
4.800.42%0.02Sức mua mạnh297.440M42.458B10.970.44
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.800.42%0.02Sức mua mạnh297.440M42.458B10.970.44
PRIME PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.080.00%0.00Mua37.116M8.849B29.590.07
PRIME.R PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.080.00%0.00Mua37.116M8.849B29.590.07
SOLAR SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED
2.200.00%0.00Mua14.046M1.197B-0.98
SOLAR.R SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.200.00%0.00Mua14.046M1.197B-0.98
SPCG SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
17.400.00%0.00Bán1.357M16.947B6.562.65
SPCG.R SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.400.00%0.00Bán1.357M16.947B6.562.65
SSP SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY
12.400.00%0.00Bán2.045M12.576B15.870.78
SSP.R SERMSANG POWER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.400.00%0.00Bán2.045M12.576B15.870.78
TPCH TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
11.50-1.71%-0.20Theo dõi7.294M4.694B27.920.42
TPCH.R TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.50-1.71%-0.20Theo dõi7.294M4.694B27.920.42
TSE THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.760.00%0.00Bán72.736M5.845B10.490.26
TSE.R THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.760.00%0.00Bán72.736M5.845B10.490.26
UPA UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY
0.39-2.50%-0.01Mua103.676M4.052B-0.01
UPA.R UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.39-2.50%-0.01Mua103.676M4.052B-0.01
Tải thêm