Bán lẻ Trang phục/ Giày dép (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
1.541B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.249M
Khối lượng
−2.57%
Thay đổi
−6.13%
Hiệu suất Tháng
+5.90%
Hiệu suất Năm
−0.27%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BGTBGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.13 THB−1.74%−0.02 THB
Theo dõi
6.093M6.886M THB410.777M THB−0.03 THB
BGT.RBGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.13 THB−1.74%−0.02 THB
Theo dõi
6.093M6.886M THB410.777M THB−0.03 THB
BTNCBOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED
13.8 THB−4.17%−0.6 THB
Bán
4.8K66.24K THB165.6M THB8.251.75 THB
BTNC.RBOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.8 THB−4.17%−0.6 THB
Bán
4.8K66.24K THB165.6M THB8.251.75 THB
NCNEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED
13.0 THB−2.99%−0.4 THB
Bán
1.001K13.013K THB194.363M THB21.700.62 THB
NC.RNEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.0 THB−2.99%−0.4 THB
Bán
1K13K THB194.363M THB21.700.62 THB