Bán Lẻ (Khu vực)

51
Cổ phiếu
3168.693B
Giá trị vốn hóa thị trường
23.831M
Khối lượng
−0.86%
Thay đổi
−3.82%
Hiệu suất Tháng
+6.31%
Hiệu suất Năm
+9.03%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
7UP SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
2.80-10.83%-0.34Mua167.333M8.823B60.850.05Cửa hàng Đặc sản
7UP.R SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.80-10.83%-0.34Mua167.333M8.823B1847.060.00Cửa hàng Đặc sản
AF AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.803.90%0.03Sức mua mạnh1.975M1.280B25.670.03Cửa hàng Đặc sản
AF.R AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.803.90%0.03Sức mua mạnh1.975M1.280B25.670.03Cửa hàng Đặc sản
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.35-2.78%-0.01Mua70.876M1.484B-0.03Cửa hàng Đặc sản
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.35-2.78%-0.01Mua70.876M1.484B-0.03Cửa hàng Đặc sản
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.43-4.03%-0.06Sức bán mạnh27.048M4.282B-0.03Cửa hàng Đặc sản
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.43-4.03%-0.06Sức bán mạnh27.048M4.282B-0.03Cửa hàng Đặc sản
BGT BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.991.02%0.01Bán317.800K359.885M-0.05Bán lẻ Trang phục/ Giày dép
BGT.R BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.991.02%0.01Bán317.800K359.885M-0.05Bán lẻ Trang phục/ Giày dép
BTNC BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED
10.50-1.87%-0.20Sức bán mạnh100126.000M-1.52Bán lẻ Trang phục/ Giày dép
BTNC.R BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.50-1.87%-0.20Sức bán mạnh100126.000M-1.52Bán lẻ Trang phục/ Giày dép
COM7 COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED
62.25-3.86%-2.50Bán12.188M74.700B43.941.47Cửa hàng điện tử / Gia dụng
COM7.R COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
62.25-3.86%-2.50Bán12.188M74.700B43.941.47Cửa hàng điện tử / Gia dụng
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
57.50-2.54%-1.50Sức bán mạnh55.719M516.528B43.961.34Bán lẻ Thực phẩm
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
57.50-2.54%-1.50Sức bán mạnh55.719M516.528B43.961.34Bán lẻ Thực phẩm
CRC CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY
31.000.00%0.00Bán4.248M186.961BCửa hàng Bách hóa
CRC.R CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.000.00%0.00Bán4.248M186.961B-0.05Cửa hàng Bách hóa
FN FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED
2.340.86%0.02Bán2.485M2.340B-0.05Cửa hàng Đặc sản
FN.R FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.340.86%0.02Bán2.485M2.340B-0.05Cửa hàng Đặc sản
GLOBAL SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED
23.201.75%0.40Mua20.603M106.759B37.270.61Chuỗi Cải tạo Nhà Ở
GLOBAL.R SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.201.75%0.40Mua20.603M106.759B37.270.61Chuỗi Cải tạo Nhà Ở
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
13.400.75%0.10Bán11.472M176.226B30.460.44Chuỗi Cải tạo Nhà Ở
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.400.75%0.10Bán11.472M176.226B30.460.44Chuỗi Cải tạo Nhà Ở
ILM INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED
13.000.00%0.00Bán4.656M6.565B14.640.89Cửa hàng Đặc sản
ILM.R INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.000.00%0.00Bán4.656M6.565B14.640.89Cửa hàng Đặc sản
IT IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.86-0.41%-0.02Bán93.900K1.781B55.080.09Cửa hàng điện tử / Gia dụng
IT.R IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.86-0.41%-0.02Bán93.900K1.781B55.080.09Cửa hàng điện tử / Gia dụng
JUBILE JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
23.100.43%0.10Bán107.000K4.026B14.281.61Cửa hàng Đặc sản
JUBILE.R JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
23.100.43%0.10Bán107.000K4.026B14.281.61Cửa hàng Đặc sản
KK K&K SUPERSTORE SOUTHERN PUBLIC COMPANY
3.08-3.75%-0.12Bán630.400K708.400M36.040.09Cửa hàng Đặc sản
KK.R K&K SUPERSTORE SOUTHERN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.08-3.75%-0.12Sức bán mạnh630.400KCửa hàng Đặc sản
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
36.250.00%0.00Bán497.700K174.000B26.301.38Bán lẻ Thực phẩm
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
36.250.00%0.00Bán497.700K174.000B26.301.38Bán lẻ Thực phẩm
MITSIB MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.321.54%0.02Mua455.300K990.494M94.200.01Cửa hàng Đặc sản
MITSIB.R MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.321.54%0.02Mua455.300K990.494M94.200.01Cửa hàng Đặc sản
MORE MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.232.50%0.03Bán31.215M8.033B-0.01Cửa hàng Đặc sản
MORE.R MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.232.50%0.03Bán31.215M8.033B-0.01Cửa hàng Đặc sản
NC NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED
9.00-1.10%-0.10Bán400134.559M-3.00Bán lẻ Trang phục/ Giày dép
NC.R NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.00-1.10%-0.10Bán400134.559M-3.00Bán lẻ Trang phục/ Giày dép
SCM SUCCESSMORE BEING PUBLIC COMPANY LIMITED
6.70-0.74%-0.05Mua2.269M4.020B46.170.15Bán lẻ Thực phẩm
SCM.R SUCCESSMORE BEING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.70-0.74%-0.05Mua2.269M46.170.15Bán lẻ Thực phẩm
SINGER SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
40.00-0.62%-0.25Mua1.382M19.647B35.111.19Cửa hàng điện tử / Gia dụng
SINGER.R SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
40.00-0.62%-0.25Mua1.382M19.647B35.111.19Cửa hàng điện tử / Gia dụng
SPVI S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
5.65-6.61%-0.40Bán4.305M2.260B25.460.24Cửa hàng điện tử / Gia dụng
SPVI.R S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.65-6.61%-0.40Bán4.305M2.260B25.460.24Cửa hàng điện tử / Gia dụng
TAKUNI TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.10-4.35%-0.05Bán5.201M880.000M28.120.04Cửa hàng Đặc sản
TAKUNI.R TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.10-4.35%-0.05Bán5.201M880.000M28.120.04Cửa hàng Đặc sản
TNP THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED
5.00-2.91%-0.15Bán3.003M4.000B25.850.20Bán lẻ Thực phẩm
TNP.R THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.00-2.91%-0.15Bán3.003M4.000B25.870.20Bán lẻ Thực phẩm
Tải thêm