Bán Lẻ

Các công ty Thái Lan tham gia một lĩnh vực: bán lẻ

Những Các công ty Thái Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, bán lẻ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như ALIBABA GROUP HOLDING LTD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như NEX POINT PCL và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
BABA80ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Chứng chỉ lưu ký
6.157 T THB3.40 THB−1.16%4.32 M0.800.1719.79 THB+16.44%1.36%
UUNIQLO80UNIQLO80
Chứng chỉ lưu ký
2.934 T THB9.35 THB+0.54%19.743 K
CPALLCP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
489.579 B THB54.50 THB+0.46%47.5 M2.0124.222.25 THB+52.16%1.83%
Sức mua mạnh
CPALL.RCP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
489.579 B THB54.50 THB+0.46%47.495 M2.0124.222.25 THB+52.16%1.83%
Sức mua mạnh
CPAXTCP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED
290.959 B THB27.50 THB+2.80%9.894 M1.8732.490.85 THB+14.64%2.07%
Mua
CPAXT.RCP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
290.959 B THB27.50 THB+2.80%9.893 M1.8732.490.85 THB+14.64%2.07%
CRC.RCENTRAL RETAIL COR NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
177.915 B THB29.50 THB+3.51%17.152 M1.8622.191.33 THB−1.48%1.86%
CRCCENTRAL RETAIL COR
177.915 B THB29.50 THB+3.51%17.152 M1.8622.191.33 THB−1.48%1.86%
Sức mua mạnh
HMPROHOME PRODUCT CENTER PLC
115.073 B THB8.75 THB0.00%104.817 M3.2917.590.50 THB+3.56%4.57%
Sức mua mạnh
HMPRO.RHOME PRODUCT CENTER PLC NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
115.073 B THB8.75 THB0.00%104.814 M3.2917.580.50 THB+3.60%4.57%
GLOBALSIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LT
80.109 B THB15.4 THB+2.67%3.98 M0.5131.500.49 THB−20.84%1.05%
Theo dõi
GLOBAL.RSIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LT NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
80.109 B THB15.4 THB+2.67%3.979 M0.5131.500.49 THB−20.84%1.05%
BCPBANGCHAK CORPORATION PCL
50.535 B THB37.75 THB+0.67%15.061 M1.914.189.03 THB+17.38%5.30%
Sức mua mạnh
BCP.RBANGCHAK CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
50.535 B THB37.75 THB+0.67%15.061 M1.914.189.03 THB+17.37%5.30%
COM7.RCOM7 PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
41.52 B THB17.3 THB+4.85%14.038 M1.0314.751.17 THB−10.49%4.05%
COM7COM7 PUBLIC CO LTD
41.52 B THB17.3 THB+4.85%14.039 M1.0314.761.17 THB−10.49%4.05%
Mua
PTG.RPTG ENERGY PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.945 B THB8.35 THB+3.09%3.955 M0.5415.090.55 THB−12.13%4.19%
PTGPTG ENERGY PUBLIC COMPANY LTD
13.945 B THB8.35 THB+3.09%3.955 M0.5415.090.55 THB−12.12%4.19%
Theo dõi
IILMINDEX LIVING MALL PCL
9.696 B THB19.2 THB+2.67%683.622 K3.1512.751.51 THB+13.03%5.21%
Sức mua mạnh
IILM.RINDEX LIVING MALL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.696 B THB19.2 THB+2.67%683.6 K3.1512.751.51 THB+13.03%5.21%
AUCT.RUNION AUCTION PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.472 B THB9.95 THB+0.51%1.274 M0.9714.710.68 THB+23.30%6.33%
AUCTUNION AUCTION PUBLIC CO LTD
5.472 B THB9.95 THB+0.51%1.274 M0.9714.710.68 THB+23.30%6.33%
MMGCMILLENNIUM GROUP CORPORATION (ASIA)
4.368 B THB3.90 THB−1.52%1.895 M4.120.00%
SSUSCOSUSCO PCL
4.026 B THB3.66 THB+2.81%2.803 M1.313.091.19 THB+190.71%7.65%
Theo dõi
SSUSCO.RSUSCO PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.026 B THB3.66 THB+2.81%2.803 M1.313.091.19 THB+190.71%7.65%
NEX.RNEX POINT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.349 B THB2.00 THB+20.48%565.518 M2.176.360.31 THB+37.92%0.00%
NEXNEX POINT PCL
3.349 B THB2.00 THB+20.48%565.521 M2.176.360.31 THB+37.86%0.00%
Mua
TTNP.RTHANAPIRIYA PLC NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.768 B THB3.46 THB0.00%192.6 K0.5416.860.21 THB+9.79%2.46%
TTNPTHANAPIRIYA PLC
2.768 B THB3.46 THB0.00%192.6 K0.5416.860.21 THB+9.79%2.46%
Sức mua mạnh
AADVICEADVICE IT INFINITE PUBLIC COMPANY L
2.666 B THB4.30 THB+1.42%5.427 M0.511.63%
JJUBILE.RJUBILEE ENTERPRISE PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.388 B THB13.7 THB−2.14%63.4 K1.4613.661.00 THB−40.32%3.65%
JJUBILEJUBILEE ENTERPRISE PUBLIC CO LTD
2.388 B THB13.7 THB−2.14%63.406 K1.4613.661.00 THB−40.32%3.65%
SSCM.RSUCCESSMORE BEING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.079 B THB3.44 THB−3.37%53.3 K0.2629.010.12 THB−53.01%4.36%
SSCMSUCCESSMORE BEING PCL
2.079 B THB3.44 THB−3.37%53.3 K0.2629.010.12 THB−53.01%4.36%
BEAUTY.RBEAUTY COMMUNITY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.431 B THB0.48 THB+2.13%3.858 M0.53−0.01 THB+42.19%0.00%
BEAUTYBEAUTY COMMUNITY PUBLIC CO LTD
1.431 B THB0.48 THB+2.13%3.858 M0.53−0.01 THB+41.77%0.00%
AE.RALL ENERGY & UTILITIES PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.337 B THB0.26 THB+8.33%11.114 M1.55−0.03 THB−47.41%0.00%
AEALL ENERGY & UTILITIES PUBLIC CO
1.337 B THB0.26 THB+8.33%11.114 M1.55−0.03 THB−47.41%0.00%
ITIT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.29 B THB3.52 THB+2.33%97.301 K0.6919.510.18 THB2.84%
IT.RIT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.29 B THB3.52 THB+2.33%97.3 K0.6919.510.18 THB2.84%
MMITSIBMITSIB LEASING PCL
1.245 B THB0.79 THB+2.60%806.645 K1.3520.260.04 THB−14.66%0.32%
MMITSIB.RMITSIB LEASING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.245 B THB0.79 THB+2.60%806.6 K1.3520.260.04 THB−14.66%0.32%
AJAAJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC CO
1.126 B THB0.21 THB+5.00%17.381 M1.48−0.01 THB+70.29%0.00%
AJA.RAJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.126 B THB0.21 THB+5.00%17.381 M1.48−0.01 THB+70.29%0.00%
FFNFN FACTORY OUTLET PCL
870 M THB0.87 THB+1.16%11.901 K0.06−0.22 THB−138.52%0.00%
FFN.RFN FACTORY OUTLET PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
870 M THB0.87 THB+1.16%11.9 K0.06−0.22 THB−138.52%0.00%
IITTHIITTHIRIT NICE CORPORATION PCL
610.2 M THB2.26 THB+3.67%1.761 M0.3221.750.10 THB0.00%
KKK&K SUPERSTORE SOUTHERN PCL
425.04 M THB1.76 THB0.00%14.3 K0.518800.000.00 THB−99.07%0.85%
KK.RK&K SUPERSTORE SOUTHERN PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
425.04 M THB1.76 THB0.00%14.3 K0.51
BB52.RB-52 CAPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
398.168 M THB0.54 THB+1.89%2.3 K0.05−0.05 THB+76.47%0.00%
BB52B-52 CAPITAL PCL
398.168 M THB0.54 THB+1.89%2.3 K0.05−0.05 THB+76.47%0.00%
NNCNEW CITY(BANGKOK)CO
340.883 M THB2.28 THB+2.70%18.1 K0.286.600.35 THB+189.36%0.88%
NNC.RNEW CITY(BANGKOK)CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
340.883 M THB2.28 THB+2.70%18.1 K0.286.600.35 THB+189.45%0.88%
BBGTBGT CORP PUBLIC CO LTD
239.923 M THB0.66 THB0.00%104.57 K1.70−0.15 THB−413.18%0.00%
BBGT.RBGT CORP PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
239.923 M THB0.66 THB0.00%104.5 K1.70−0.15 THB−413.18%0.00%
BBTNC.RBOUTIQUE NEWCITY CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
192 M THB16.0 THB−3.03%2.1 K1.0614.271.12 THB−72.23%0.00%
BBTNCBOUTIQUE NEWCITY CO
192 M THB16.0 THB−3.03%2.1 K1.0514.271.12 THB−72.23%0.00%
TTAN.RTANACHIRA RETAIL CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
15.8 THB−1.25%232.5 K0.63
MMGC.RMILLENNIUM GROUP CORPORATION (ASIA) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.90 THB−1.52%1.895 M4.120.00%
TTANTANACHIRA RETAIL CORPORATION PCL
15.8 THB−1.25%232.501 K0.63
Sức mua mạnh
AADVICE.RADVICE IT INFINITE PUBLIC COMPANY L NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.30 THB+1.42%5.427 M0.511.63%
IITTHI.RITTHIRIT NICE CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.26 THB+3.67%1.761 M0.3221.750.10 THB0.00%