Bán Lẻ (Khu vực)

58
Cổ phiếu
3092.667B
Giá trị vốn hóa thị trường
17.500M
Khối lượng
+1.17%
Thay đổi
−7.27%
Hiệu suất Tháng
+1.69%
Hiệu suất Năm
−5.19%
Hiệu suất YTD
           
7UP SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
1.011.00%0.01Bán837.800K846178.005.143B31.450.03
7UP.R SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.011.00%0.01Bán837.800K846178.005.143B31.550.03
AF AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.030.00%0.00Bán Mạnh56.000K57680.001.728B34.730.03
AF.R AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.030.00%0.00Bán Mạnh56.000K57680.001.728B34.620.03
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.320.00%0.00Bán1.786M571654.721.708B-0.03
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.320.00%0.00Bán1.786M571648.001.708B-0.03
AUCT UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
7.650.00%0.00Bán78.812K602911.804.180B16.320.47
AUCT.R UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.650.00%0.00Bán78.800K602820.004.180B16.320.47
B52 B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.34-0.85%-0.02Bán Mạnh8.400K19656.001.675B-0.17
B52.R B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.34-0.85%-0.02Bán Mạnh8.400K19656.001.675B-0.17
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.30-0.76%-0.01Bán499.808K649750.403.846B-0.02
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.30-0.76%-0.01Bán499.800K649740.003.846B-0.02
BGT BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.281.86%0.06Mua536.000K1758080.001.141B-0.05357.00
BGT.R BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.281.86%0.06Mua536.000K1758080.001.141B-0.05357.00
BTNC BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED
11.000.92%0.10Bán10.600K116600.00130.800M-1.12
BTNC.R BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.000.92%0.10Bán10.600K116600.00130.800M-1.12
COM7 COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED
32.00-1.54%-0.50Bán2.721M87058912.0076.800B26.971.19
COM7.R COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.00-1.54%-0.50Bán2.720M87049600.0076.800B26.971.19
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
60.25-0.82%-0.50Bán3.952M238099926.50534.494B41.601.43
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
60.25-0.82%-0.50Bán3.951M238041725.00534.494B41.601.43
CRC CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY
34.50-0.72%-0.25Bán Mạnh2.115M72957495.00208.070B241.430.14
CRC.R CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
34.50-0.72%-0.25Bán Mạnh2.115M72957150.00208.070B241.430.14
FN FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED
2.340.86%0.02Bán19.100K44694.002.340B-0.07355.00
FN.R FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.340.86%0.02Bán19.100K44694.002.340B-0.07355.00
GLOBAL SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED
18.500.00%0.00Bán2.946M54508714.5088.833B24.300.75
GLOBAL.R SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.500.00%0.00Bán2.946M54508400.0088.833B24.780.75
GLORY GLORY FOREVER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.842.67%0.10Mua1.841M7071087.36999.000M
GLORY.R GLORY FOREVER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.842.67%0.10Mua1.841M7070976.00
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
13.00-0.76%-0.10Bán5.892M76601499.00170.966B30.580.4310601.00
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.00-0.76%-0.10Bán5.892M76596000.00170.966B30.580.4310601.00
ILM INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED
16.40-1.20%-0.20Bán Mạnh178.900K2933960.008.282B17.680.93
ILM.R INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.40-1.20%-0.20Bán Mạnh178.900K2933960.008.282B17.680.93
IT IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
7.95-0.62%-0.05Bán290.500K2309475.002.840B13.790.56
IT.R IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.95-0.62%-0.05Bán290.500K2309475.002.840B13.790.56
JUBILE JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
26.250.00%0.00Mua1.000K26250.004.575B17.981.46
JUBILE.R JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.250.00%0.00Mua1.000K26250.004.575B17.981.46
KK K&K SUPERSTORE SOUTHERN PUBLIC COMPANY
2.700.00%0.00Bán100270.00652.050M25.760.10
KK.R K&K SUPERSTORE SOUTHERN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.700.00%0.00Bán100270.00
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
34.750.00%0.00Bán1.821M63271027.75365.021B16.082.15
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.750.00%0.00Bán1.821M63265850.00365.021B16.082.15
MITSIB MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.04-0.95%-0.01Bán Mạnh58.200K60528.00787.893M55.850.02
MITSIB.R MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.04-0.95%-0.01Bán Mạnh58.200K60528.00787.893M55.850.02
NC NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED
10.90-3.54%-0.40Bán8.500K92650.00159.976M-3.58
NC.R NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.90-3.54%-0.40Bán8.500K92650.00159.976M-3.58
NEX NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
17.700.57%0.10Mua207.306K3669316.2029.638B-0.12
NEX.R NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.700.57%0.10Mua207.300K3669210.0029.638B-0.12
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
13.800.00%0.00Bán647.100K8929980.0022.879B36.020.38
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.800.00%0.00Bán647.100K8929980.0022.879B36.020.38
SCM SUCCESSMORE BEING PUBLIC COMPANY LIMITED
5.55-1.77%-0.10Bán31.700K175935.003.300B15.000.37
SCM.R SUCCESSMORE BEING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.55-1.77%-0.10Bán31.700K175935.0015.000.37
SPVI S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
4.780.42%0.02Bán35.900K171602.001.880B17.610.27
SPVI.R S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.780.42%0.02Bán35.900K171602.001.880B17.610.27
SUSCO SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED
3.621.69%0.06Mua591.201K2140147.624.070B13.960.27
SUSCO.R SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.621.69%0.06Mua591.200K2140144.004.070B13.960.27
TAKUNI TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.81-0.55%-0.01Bán636.300K1151703.001.448B16.620.11
TAKUNI.R TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.81-0.55%-0.01Bán636.300K1151703.001.448B16.620.11
TNP THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.101.49%0.06Bán305.900K1254190.003.216B18.820.21
TNP.R THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.101.49%0.06Bán305.900K1254190.003.216B18.820.21
Tải thêm