Bán Lẻ (Khu vực)

63
Cổ phiếu
10561.689B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.571M
Khối lượng
+2.93%
Thay đổi
+2.00%
Hiệu suất Tháng
−6.89%
Hiệu suất Năm
−7.62%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
7UPSEVEN UTILITIES AND POWER PCL
0.57 THB1.79%0.01 THB
Theo dõi
628.1K358.017K THB2.88B THB−0.02 THB
7UP.RSEVEN UTILITIES AND POWER PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.57 THB1.79%0.01 THB
Theo dõi
628.1K358.017K THB2.88B THB−0.02 THB
AFAIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LTD
1.16 THB0.00%0.00 THB
Mua
15K17.4K THB1.792B THB40.990.03 THB
AF.RAIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.16 THB0.00%0.00 THB
Mua
15K17.4K THB1.792B THB40.990.03 THB
AJAAJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC CO
0.20 THB0.00%0.00 THB
Bán
719K143.8K THB1.035B THB−0.03 THB
AJA.RAJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.20 THB0.00%0.00 THB
Bán
719K143.8K THB1.035B THB−0.03 THB
AUCTUNION AUCTION PUBLIC CO LTD
10.4 THB0.00%0.0 THB
Mua
13.4K139.36K THB5.61B THB18.960.55 THB
AUCT.RUNION AUCTION PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10.4 THB0.00%0.0 THB
Mua
13.4K139.36K THB5.61B THB18.960.55 THB
B52B-52 CAPITAL PCL
1.89 THB−5.50%−0.11 THB
Bán
7001.323K THB1.475B THB−0.19 THB
B52.RB-52 CAPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.89 THB−5.50%−0.11 THB
Bán
7001.323K THB1.475B THB−0.19 THB
BABA80ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Chứng chỉ lưu ký
3.60 THB3.45%0.12 THB
Theo dõi
3.405M12.257M THB7.322T THB
BEAUTYBEAUTY COMMUNITY PUBLIC CO LTD
0.72 THB1.41%0.01 THB
Bán
838.2K603.504K THB2.206B THB−0.02 THB
BEAUTY.RBEAUTY COMMUNITY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.72 THB1.41%0.01 THB
Bán
863.5K621.72K THB2.206B THB−0.02 THB
BGTBGT CORP PUBLIC CO LTD
1.05 THB0.96%0.01 THB
Bán
73.4K77.07K THB403.507M THB−0.03 THB
BGT.RBGT CORP PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.05 THB0.96%0.01 THB
Bán
73.4K77.07K THB403.507M THB−0.03 THB
BTNCBOUTIQUE NEWCITY CO
57.25 THB−1.29%−0.75 THB
Mua
69.751K3.993M THB573M THB32.791.75 THB
BTNC.RBOUTIQUE NEWCITY CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
57.25 THB−1.29%−0.75 THB
Mua
69.4K3.973M THB573M THB32.791.75 THB
COM7COM7 PUBLIC CO LTD
29.25 THB0.86%0.25 THB
Mua
409.552K11.979M THB69.6B THB22.331.31 THB
COM7.RCOM7 PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
29.25 THB0.86%0.25 THB
Mua
409.5K11.978M THB69.6B THB22.331.31 THB
CPALLCP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
63.25 THB0.00%0.00 THB
Bán
1.541M97.48M THB572.673B THB42.761.48 THB
CPALL.RCP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
63.25 THB0.00%0.00 THB
Bán
1.541M97.475M THB572.673B THB42.761.48 THB
CRCCENTRAL RETAIL COR
40.25 THB−0.62%−0.25 THB
Bán
846.808K34.084M THB253.302B THB29.821.35 THB
CRC.RCENTRAL RETAIL COR NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
40.25 THB−0.62%−0.25 THB
Bán
846.7K34.08M THB253.302B THB29.821.35 THB
FNFN FACTORY OUTLET PCL
1.61 THB−1.83%−0.03 THB
Bán Mạnh
1K1.61K THB1.64B THB−0.09 THB
FN.RFN FACTORY OUTLET PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.61 THB−1.83%−0.03 THB
Bán Mạnh
1K1.61K THB1.64B THB−0.09 THB
GLOBALSIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LT
18.5 THB0.54%0.1 THB
Theo dõi
41.801K773.319K THB93.534B THB28.320.64 THB
GLOBAL.RSIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LT NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
18.5 THB0.54%0.1 THB
Theo dõi
41.8K773.3K THB93.534B THB28.800.64 THB
GLORYGLORY FOREVER PCL
3.24 THB3.85%0.12 THB
Bán
2.24M7.258M THB864M THB49.690.09 THB
GLORY.RGLORY FOREVER PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.24 THB3.85%0.12 THB
Bán
2.24M7.258M THB864M THB
HMPROHOME PRODUCT CENTER PLC
13.9 THB0.00%0.0 THB
Bán
1.645M22.86M THB181.487B THB28.930.48 THB11.359K
HMPRO.RHOME PRODUCT CENTER PLC NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.9 THB0.00%0.0 THB
Bán
1.645M22.86M THB181.487B THB28.940.48 THB11.359K
ILMINDEX LIVING MALL PCL
22.7 THB1.34%0.3 THB
Mua
87.6K1.989M THB11.261B THB17.041.33 THB
ILM.RINDEX LIVING MALL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
22.7 THB1.34%0.3 THB
Mua
87.6K1.989M THB11.261B THB17.041.33 THB
ITIT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.62 THB0.56%0.02 THB
Mua
100362 THB1.319B THB−0.02 THB
IT.RIT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.62 THB0.56%0.02 THB
Mua
100362 THB1.319B THB−0.02 THB
ITTHIITTHIRIT NICE CORPORATION PCL
2.50 THB0.81%0.02 THB
Mua
338.5K846.25K THB653.4M THB
ITTHI.RITTHIRIT NICE CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.50 THB0.81%0.02 THB
Mua
338.5K846.25K THB
JUBILEJUBILEE ENTERPRISE PUBLIC CO LTD
24.5 THB0.41%0.1 THB
Theo dõi
42.021K1.03M THB4.252B THB14.581.68 THB
JUBILE.RJUBILEE ENTERPRISE PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
24.5 THB0.41%0.1 THB
Theo dõi
42K1.029M THB4.252B THB14.581.68 THB
KKK&K SUPERSTORE SOUTHERN PCL
2.28 THB−0.87%−0.02 THB
Bán Mạnh
17.219K39.259K THB555.45M THB61.620.04 THB
KK.RK&K SUPERSTORE SOUTHERN PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.28 THB−0.87%−0.02 THB
Bán Mạnh
17.2K39.216K THB555.45M THB
MAKROSIAM MAKRO
38.50 THB0.65%0.25 THB
Bán
224.853K8.657M THB428.503B THB52.920.73 THB
MAKRO.RSIAM MAKRO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
38.50 THB0.65%0.25 THB
Bán
224.8K8.655M THB428.503B THB52.920.73 THB
MGCMILLENNIUM GROUP CORPORATION (ASIA)
9.75 THB1.56%0.15 THB
Mua
263.3K2.567M THB11.088B THB
MGC.RMILLENNIUM GROUP CORPORATION (ASIA) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.75 THB1.56%0.15 THB
Mua
263.3K2.567M THB
MITSIBMITSIB LEASING PCL
1.00 THB2.04%0.02 THB
Mua
75.05K75.05K THB787.892M THB36.630.03 THB
MITSIB.RMITSIB LEASING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.00 THB2.04%0.02 THB
Mua
75K75K THB787.892M THB36.630.03 THB
NCNEW CITY(BANGKOK)CO
10.8 THB−4.42%−0.5 THB
Mua
891.93K9.633M THB1.57B THB174.760.06 THB
NC.RNEW CITY(BANGKOK)CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10.8 THB−4.42%−0.5 THB
Mua
891.9K9.633M THB1.57B THB175.040.06 THB
NEXNEX POINT PCL
12.8 THB0.79%0.1 THB
Bán
555.5K7.11M THB22.103B THB56.090.25 THB
NEX.RNEX POINT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
12.8 THB0.79%0.1 THB
Bán
555.5K7.11M THB22.103B THB56.120.25 THB
PTGPTG ENERGY PUBLIC COMPANY LTD
12.1 THB1.68%0.2 THB
Bán
1.051M12.711M THB20.04B THB19.220.63 THB
PTG.RPTG ENERGY PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
12.1 THB1.68%0.2 THB
Bán
1.051M12.711M THB20.04B THB19.210.63 THB
SCMSUCCESSMORE BEING PCL
5.00 THB0.40%0.02 THB
Bán
8K40K THB3.06B THB19.810.25 THB
SCM.RSUCCESSMORE BEING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.00 THB0.40%0.02 THB
Bán
8K40K THB3.06B THB19.810.25 THB
SPVIS P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
4.68 THB0.00%0.00 THB
Bán Mạnh
10.306K48.232K THB1.896B THB14.020.33 THB
SPVI.RS P V I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.68 THB0.00%0.00 THB
Bán Mạnh
10.3K48.204K THB1.896B THB14.020.33 THB
SUSCOSUSCO PCL
3.66 THB−0.54%−0.02 THB
Mua
145.3K531.798K THB4.18B THB8.970.41 THB
SUSCO.RSUSCO PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.66 THB−0.54%−0.02 THB
Mua
145.3K531.798K THB4.18B THB8.970.41 THB
TAKUNITAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.04 THB2.00%0.04 THB
Theo dõi
1.363M2.78M THB1.68B THB12.770.16 THB
TAKUNI.RTAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.04 THB2.00%0.04 THB
Theo dõi
1.363M2.78M THB1.68B THB12.770.16 THB
TNPTHANAPIRIYA PLC
3.62 THB0.56%0.02 THB
Mua
21.2K76.744K THB2.848B THB19.430.19 THB
TNP.RTHANAPIRIYA PLC NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.62 THB0.56%0.02 THB
Mua
21.2K76.744K THB2.848B THB19.430.19 THB