Bộ phận tự động hóa: OEM (Công nghiệp)

20
Cổ phiếu
75.573B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.278M
Khối lượng
−0.02%
Thay đổi
−10.42%
Hiệu suất Tháng
−4.70%
Hiệu suất Năm
−12.86%
Hiệu suất YTD
           
AH AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
20.301.50%0.30Bán271.307K5507532.107.097B6.992.86
AH.R AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.301.50%0.30Bán271.300K5507390.007.097B6.992.86
APCS ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.803.57%0.20Mua4.127M23935527.003.696B21.620.26
APCS.R ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.803.57%0.20Mua4.127M23935440.003.696B21.620.26
FPI FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
2.802.94%0.08Bán3.219M9014068.004.007B12.180.22
FPI.R FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.802.94%0.08Bán3.219M9014040.004.007B12.180.22
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED
3.520.57%0.02Bán30.800K108416.002.075B14.740.24
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.520.57%0.02Bán30.800K108416.002.075B14.740.24
INGRS INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND)
0.609.09%0.05Bán3.431M2058543.60795.819M-0.14
INGRS.R INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND) NON-VOTING
0.609.09%0.05Bán3.431M2058540.00795.819M-0.14
PCSGH P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING
5.001.21%0.06Bán11.700K58500.007.534B12.660.39
PCSGH.R P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING NON-VOTING
5.001.21%0.06Bán11.700K58500.007.534B12.660.39
SAT SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
17.301.17%0.20Bán372.964K6452277.207.271B8.162.09
SAT.R SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING
17.301.17%0.20Bán372.900K6451170.007.271B8.162.09
TCC THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.823.80%0.03Bán2.319M1901275.781.100B13.740.06
TCC.R THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.823.80%0.03Bán2.319M1901252.001.100B13.740.06
TKT T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.913.80%0.07Bán587.500K1122125.00437.515M32.170.06
TKT.R T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.913.80%0.07Bán587.500K1122125.00437.515M32.170.06
TSC THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
13.90-4.14%-0.60Mua11.804K164075.603.767B20.060.72
TSC.R THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.90-4.14%-0.60Mua11.800K164020.003.767B20.060.72
Tải thêm