Cửa hàng Giảm giá (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
4.360B
Giá trị vốn hóa thị trường
834.400K
Khối lượng
0%
Thay đổi
+6.86%
Hiệu suất Tháng
+5.83%
Hiệu suất Năm
+4.81%
Hiệu suất YTD
           
FN FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED
2.180.00%0.00Mua834.400K1818992.002.180B-0.07355.00
FN.R FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.180.00%0.00Mua834.400K1818992.002.180B-0.07355.00
Tải thêm