Thiết bị/ Công cụ điện (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
1095.860B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.913M
Khối lượng
−3.40%
Thay đổi
−6.68%
Hiệu suất Tháng
−24.69%
Hiệu suất Năm
−3.71%
Hiệu suất YTD
           
CCET CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND)
2.98-3.87%-0.12Bán13.185M39291002.0015.296B29.580.11
CCET.R CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
2.98-3.87%-0.12Bán13.185M39291002.0015.296B29.580.11
DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
398.000.25%1.00Bán Mạnh1.003M399233800.00495.210B80.074.96
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
398.000.25%1.00Bán Mạnh1.003M399233800.00495.210B80.074.96
FORTH FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
19.50-2.99%-0.60Bán1.063M20724600.0018.801B25.920.78
FORTH.R FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.50-2.99%-0.60Bán1.063M20724600.0018.801B25.930.78
Tải thêm