Công nghệ Điện tử

Các công ty Thái Lan tham gia một lĩnh vực: công nghệ điện tử

Những Các công ty Thái Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghệ điện tử. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như FORTH CORPORATION PUBLIC CO LTD NON-VOTING và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ASML01BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO
Chứng chỉ lưu ký
13.923 T THB30.00 THB−0.83%63.649 K0.520.04748.58 THB+43.50%0.00%
XIAOMI80XIAOMI CORPORATION
Chứng chỉ lưu ký
1.928 T THB7.50 THB+1.35%808.212 K0.330.00%
DELTA.RDELTA ELECTRONICS NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
951.129 B THB76.25 THB−4.39%11.336 M1.1451.631.48 THB+20.06%0.59%
DELTADELTA ELECTRONICS
951.129 B THB76.25 THB−4.39%11.34 M1.1451.631.48 THB+20.06%0.59%
Bán
SSTEG19YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO LTD
Chứng chỉ lưu ký
334.636 B THB10.8 THB0.00%1950.06
INTUCHINTOUCH HOLDINGS PCL
220.46 B THB68.75 THB0.00%2.516 M1.3216.784.10 THB+22.24%4.61%
Mua
INTUCH.RINTOUCH HOLDINGS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
220.46 B THB68.75 THB0.00%2.515 M1.3216.784.10 THB+22.24%4.61%
VVENTURE19YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO LTD
Chứng chỉ lưu ký
113.669 B THB3.94 THB−1.99%10.741 K0.15
KCE.RKCE ELECTRONICS NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
48.158 B THB40.75 THB−1.21%5.423 M0.9628.011.45 THB−25.77%3.19%
KCEKCE ELECTRONICS
48.158 B THB40.75 THB−1.21%5.424 M0.9628.011.45 THB−25.77%3.19%
Mua
HANA.RHANA MICROELECTRONICS CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
31.591 B THB39.25 THB−2.48%11.24 M1.3618.062.17 THB−16.78%2.55%
HANAHANA MICROELECTRONICS CO
31.591 B THB39.25 THB−2.48%11.242 M1.3618.062.17 THB−16.79%2.55%
Mua
CCET.RCAL-COMP ELECTRONICS(THAILAND) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
25.289 B THB2.42 THB−1.63%6.967 M0.8113.290.18 THB+32.73%4.74%
CCETCAL-COMP ELECTRONICS(THAILAND)
25.289 B THB2.42 THB−1.63%6.968 M0.8113.290.18 THB+32.73%4.74%
FORTH.RFORTH CORPORATION PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
16.463 B THB17.6 THB+10.00%7.107 M4.1428.750.61 THB−26.12%2.67%
FORTHFORTH CORPORATION PUBLIC CO LTD
16.463 B THB17.6 THB+10.00%7.107 M4.1428.750.61 THB−26.11%2.67%
Theo dõi
SVISVI PUBLIC COMPANY LIMITED
14.534 B THB6.75 THB+0.75%305.653 K0.5315.720.43 THB−47.82%3.85%
Theo dõi
SVI.RSVI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.534 B THB6.75 THB+0.75%305.6 K0.5315.720.43 THB−47.82%3.85%
KKYE.RKANG YONG ELECTRIC PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.296 B THB318 THB+0.32%2.5 K3.858.8036.13 THB+999.44%1.29%
KKYEKANG YONG ELECTRIC PUBLIC CO
6.296 B THB318 THB+0.32%2.5 K3.808.8036.13 THB+999.44%1.29%
PPCCPRECISE CORPORATION PCL
3.729 B THB3.04 THB0.00%298.4 K0.9111.520.26 THB+14.09%6.58%
TEAM.RTEAM PRECISION NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.51 B THB3.94 THB−0.51%337.3 K0.658.800.45 THB−7.35%5.84%
TEAMTEAM PRECISION
2.51 B THB3.94 THB−0.51%337.3 K0.658.810.45 THB−7.35%5.84%
SMT.RSTARS MICROELECTRONICS (THAILAND) P NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.474 B THB2.94 THB−1.34%407.6 K0.2210.890.27 THB−21.88%2.04%
SMTSTARS MICROELECTRONICS (THAILAND) P
2.474 B THB2.94 THB−1.34%407.811 K0.2210.890.27 THB−21.88%2.04%
SICTSILICON CRAFT TECHNOLOGY PCL
2.4 B THB5.00 THB−0.99%111.608 K0.2417.100.29 THB+3.91%0.19%
Mua
SICT.RSILICON CRAFT TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.4 B THB5.00 THB−0.99%111.6 K0.2417.100.29 THB+3.91%0.19%
DDV8.RDV8 PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
615.079 M THB0.43 THB+2.38%15.3 K0.24−0.05 THB−155.50%0.00%
DDV8DV8 PCL
615.079 M THB0.43 THB+2.38%15.3 K0.24−0.05 THB−155.50%0.00%
CCPT.RCPT DRIVES AND POWER PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
612 M THB0.68 THB0.00%525.1 K0.227.930.09 THB3.68%
CCPTCPT DRIVES AND POWER PCL
612 M THB0.68 THB0.00%525.101 K0.227.930.09 THB3.68%
PPCC.RPRECISE CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.04 THB0.00%298.4 K0.9111.520.26 THB+14.09%6.58%