Công nghệ Điện tử (Khu vực)

38
Cổ phiếu
2436.230B
Giá trị vốn hóa thị trường
16.073M
Khối lượng
+1.72%
Thay đổi
+5.23%
Hiệu suất Tháng
+202.75%
Hiệu suất Năm
+40.30%
Hiệu suất YTD
          
ALT ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
2.72-0.73%-0.02Bán1.575M3.080B516.980.01
ALT.R ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.72-0.73%-0.02Bán1.575M3.080B516.980.01
CCET CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND)
2.904.32%0.12Mua38.281M14.309B64.350.04
CCET.R CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
2.904.32%0.12Mua38.281M14.309B64.350.04
CPT CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.97-1.02%-0.01Mua14.124M873.000M-0.01
CPT.R CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.97-1.02%-0.01Mua14.124M873.000M-0.01
DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
566.000.71%4.00Bán4.938M706.018B91.816.12
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
566.000.71%4.00Bán4.938M706.018B91.816.12
DV8 DV8 PUBLIC COMPANY LIMITED
0.69-2.82%-0.02Mua11.089M986.987M-0.02
DV8.R DV8 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.69-2.82%-0.02Mua11.089M986.987M-0.02
FORTH FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
19.001.06%0.20Mua3.424M17.772B24.940.75
FORTH.R FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.001.06%0.20Mua3.424M17.772B24.940.75
HANA HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY
81.759.36%7.00Sức mua mạnh42.418M65.799B29.212.56
HANA.R HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
81.759.36%7.00Sức mua mạnh42.418M65.799B29.212.56
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
83.001.53%1.25Mua19.851M266.133B24.273.3761.00
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
83.001.53%1.25Mua19.851M266.133B24.273.3761.00
KCE KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
82.505.10%4.00Sức mua mạnh71.759M96.755B52.851.49
KCE.R KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
82.505.10%4.00Sức mua mạnh71.759M96.755B52.851.49
KYE KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY
377.00-0.26%-1.00Bán4.000K7.465B7.1652.80
KYE.R KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
377.00-0.26%-1.00Bán4.000K7.465B7.1652.80
NEX NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
8.70-0.57%-0.05Bán5.653M5.259B-0.15
NEX.R NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.70-0.57%-0.05Bán5.653M5.259B-0.15
SICT SILICON CRAFT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
4.980.81%0.04Mua5.349M1.992B39.140.13
SICT.R SILICON CRAFT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.980.81%0.04Mua5.349M39.140.13
SIMAT SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
5.600.90%0.05Bán8.074M3.363B54.950.11
SIMAT.R SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.600.90%0.05Bán8.074M3.363B54.950.11
SMT STARS MICROELECTRONICS (THAILAND)
6.201.64%0.10Mua16.495M5.186B28.210.22
SMT.R STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
6.201.64%0.10Mua16.495M5.186B28.210.22
SVI SVI PUBLIC COMPANY LIMITED
4.820.42%0.02Mua10.720M10.842B15.540.31
SVI.R SVI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.820.42%0.02Mua10.720M10.842B15.550.31
TAPAC TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED
4.78-6.27%-0.32Mua10.447M1.969B33.640.15
TAPAC.R TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.78-6.27%-0.32Mua10.447M1.969B33.640.15
TEAM TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.10-0.97%-0.05Mua40.957M3.249B20.670.25
TEAM.R TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.10-0.97%-0.05Mua40.957M3.249B20.670.25
TOG THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY
9.100.00%0.00Mua346.600K4.316B16.180.56
TOG.R THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.100.00%0.00Mua346.600K4.316B16.180.56
W WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
4.602.22%0.10Mua5.202M3.744B-0.39
W.R WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.602.22%0.10Mua5.202M3.744B-0.39
Tải thêm