Công nghệ Điện tử (Khu vực)

31
Cổ phiếu
4745.261B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.357M
Khối lượng
+1.37%
Thay đổi
+14.65%
Hiệu suất Tháng
+64.18%
Hiệu suất Năm
+12.31%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CCETCAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND)
2.48 THB−2.36%−0.06 THB
Mua
6.614M16.403M13.677B THB37.130.07 THB
CCET.RCAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.48 THB−2.36%−0.06 THB
Mua
6.614M16.403M13.677B THB37.130.07 THB
CPTCPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.76 THB0.00%0.00 THB
Bán
222.201K168.873K684M THB−0.05 THB
CPT.RCPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.76 THB0.00%0.00 THB
Bán
222.2K168.872K684M THB−0.05 THB
DELTADELTA ELECTRONICS (THAILAND)
950 THB0.00%0 THB
Mua
2.696M2.561B1.185T THB89.4410.62 THB
DELTA.RDELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
950 THB0.00%0 THB
Mua
2.685M2.55B1.185T THB89.4410.62 THB
DV8DV8 PUBLIC COMPANY LIMITED
0.44 THB0.00%0.00 THB
Mua
235.1K103.444K629.383M THB−0.02 THB
DV8.RDV8 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.44 THB0.00%0.00 THB
Mua
235.1K103.444K629.383M THB−0.02 THB
FORTHFORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
42.50 THB−3.41%−1.50 THB
Mua
4.526M192.373M41.156B THB51.160.86 THB
FORTH.RFORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
42.50 THB−3.41%−1.50 THB
Mua
4.526M192.334M41.156B THB51.160.86 THB
HANAHANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY
63.25 THB−2.32%−1.50 THB
Mua
9.503M601.072M52.116B THB53.721.21 THB
HANA.RHANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
63.25 THB−2.32%−1.50 THB
Mua
9.502M601.002M52.116B THB53.721.21 THB
INTUCHINTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
72.75 THB−1.36%−1.00 THB
Bán
2.075M150.987M236.473B THB23.043.20 THB55
INTUCH.RINTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
72.75 THB−1.36%−1.00 THB
Bán
2.075M150.934M236.473B THB23.043.20 THB55
KCEKCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
56.50 THB−2.59%−1.50 THB
Mua
25.252M1.427B68.543B THB27.232.13 THB
KCE.RKCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
56.50 THB−2.59%−1.50 THB
Mua
25.251M1.427B68.543B THB27.232.13 THB
KYEKANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY
321 THB0.31%1 THB
Mua
402129.042K6.336B THB39.398.12 THB
KYE.RKANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
321 THB0.31%1 THB
Mua
400128.4K6.336B THB39.398.12 THB
PCCPRECISE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.30 THB0.00%0.00 THB
Bán
1.227M4.05M4.048B THB
PCC.RPRECISE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.30 THB0.00%0.00 THB
Bán
1.227M4.05M
SICTSILICON CRAFT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
8.90 THB−1.11%−0.10 THB
Mua
795.901K7.084M3.6B THB40.230.22 THB
SICT.RSILICON CRAFT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.90 THB−1.11%−0.10 THB
Mua
795.9K7.084M3.6B THB40.230.22 THB
SMTSTARS MICROELECTRONICS (THAILAND)
5.55 THB−0.89%−0.05 THB
Mua
5.434M30.157M4.713B THB17.890.33 THB
SMT.RSTARS MICROELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.55 THB−0.89%−0.05 THB
Mua
5.434M30.156M4.713B THB17.890.33 THB
SVISVI PUBLIC COMPANY LIMITED
9.70 THB−3.00%−0.30 THB
Bán
11.619M112.705M21.532B THB11.600.86 THB
SVI.RSVI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.70 THB−3.00%−0.30 THB
Bán
11.619M112.7M21.532B THB11.600.86 THB
TEAMTEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
9.8 THB−2.97%−0.3 THB
Mua
25.683M251.694M6.434B THB26.520.38 THB916
TEAM.RTEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.8 THB−2.97%−0.3 THB
Mua
25.682M251.68M6.434B THB26.520.38 THB916
TOGTHAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY
9.10 THB0.00%0.00 THB
Bán
97.362K885.994K4.316B THB11.450.79 THB
TOG.RTHAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.10 THB0.00%0.00 THB
Bán
97.3K885.43K4.316B THB11.450.79 THB
XIAOMI80DR ON XIAOMI ISSUED BY KTB
Chứng chỉ lưu ký
5.35 THB−3.60%−0.20 THB
Mua
1.344M7.192M1.434T THB