Tài chính/Cho thuê (Công nghiệp)

50
Cổ phiếu
1045.408B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.542M
Khối lượng
−0.94%
Thay đổi
−8.95%
Hiệu suất Tháng
−18.09%
Hiệu suất Năm
−12.91%
Hiệu suất YTD
           
AEONTS AEON THANA SINSAP (THAILAND)
172.500.00%0.00Bán Mạnh172.618K29776605.0043.125B12.1414.21
AEONTS.R AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-VOTING
172.500.00%0.00Bán Mạnh172.600K29773500.0043.125B12.1414.21
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
4.56-0.87%-0.04Bán1.050M4789368.004.766B15.740.29
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.56-0.87%-0.04Bán1.050M4789368.004.766B15.740.29
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
3.64-3.19%-0.12Mua1.263M4595864.002.730B-0.38
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING
3.64-3.19%-0.12Mua1.263M4595864.002.730B-0.38
ASK ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY
33.25-0.75%-0.25Bán574.012K19085899.0017.683B13.162.55
ASK.R ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
33.25-0.75%-0.25Bán573.800K19078850.0017.683B13.162.55
CRANE CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.16-1.69%-0.02Bán Mạnh1.024M1188072.00894.662M-0.25
CRANE.R CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.16-1.69%-0.02Bán Mạnh1.024M1188072.00894.662M-0.25
ECL EASTERN COMMERCIAL LEASING
2.56-2.29%-0.06Bán7.060M18073856.002.905B15.420.17
ECL.R EASTERN COMMERCIAL LEASING NON-VOTING
2.56-2.29%-0.06Bán7.060M18073856.002.905B15.420.17
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.200.00%0.00Bán6.423M7707639.60377.258M-0.12
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.200.00%0.00Bán6.423M7707600.00377.258M-0.12
HENG HENG LEASING AND CAPITAL PUBLIC COMPANY
3.18-1.85%-0.06Bán2.695M8569155.5412.344B
HENG.R HENG LEASING AND CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.18-1.85%-0.06Bán2.695M8568828.00
IFS IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
2.980.00%0.00Bán39.005K116234.901.471B10.250.29
IFS.R IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.980.00%0.00Bán39.000K116220.001.471B10.250.29
KCAR KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
9.45-0.53%-0.05Mua182.049K1720363.052.375B10.180.93
KCAR.R KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE NON-VOTING
9.45-0.53%-0.05Mua182.000K1719900.002.375B10.180.93
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
58.25-0.85%-0.50Bán2.159M125779574.50151.477B25.282.32
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
58.25-0.85%-0.50Bán2.159M125773400.00151.477B25.282.32
LIT LEASE IT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.08-1.89%-0.04Bán Mạnh155.602K323652.16938.946M34.470.06
LIT.R LEASE IT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.08-1.89%-0.04Bán Mạnh155.600K323648.00938.946M34.470.06
MICRO MICRO LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
5.75-1.71%-0.10Bán424.310K2439782.505.470B29.100.20
MICRO.R MICRO LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.75-1.71%-0.10Bán424.300K2439725.0029.100.20
MIDA MIDA ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.47-2.08%-0.01Bán40.200K18894.001.202B-0.10
MIDA.R MIDA ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.47-2.08%-0.01Bán40.200K18894.001.202B-0.10
ML MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.19-0.83%-0.01Bán253.627K301816.131.278B12.880.09
ML.R MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.19-0.83%-0.01Bán253.500K301665.001.278B12.880.09
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
43.75-0.57%-0.25Bán3.657M159998693.7593.280B18.862.33
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
43.75-0.57%-0.25Bán3.657M159993750.0093.280B18.862.33
NCAP NEXT CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
5.00-0.99%-0.05Bán4.257M21282880.006.818B18.660.27
NCAP.R NEXT CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.00-0.99%-0.05Bán4.256M21282000.0018.660.27
PL PHATRA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.66-1.48%-0.04Bán Mạnh399.700K1063202.001.611B13.230.20
PL.R PHATRA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.66-1.48%-0.04Bán Mạnh399.700K1063202.001.611B13.230.20
SAK SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
7.60-1.94%-0.15Bán Mạnh1.377M10468536.4016.244B24.850.31
SAK.R SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.60-1.94%-0.15Bán Mạnh1.377M10466720.0024.850.31
SAWAD SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY
49.50-1.98%-1.00Bán5.529M273675105.0069.344B15.773.20
SAWAD.R SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
49.50-1.98%-1.00Bán5.528M273645900.0069.344B15.773.20
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.860.00%0.00Bán Mạnh3.251M2795602.001.127B19.770.04
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.860.00%0.00Bán Mạnh3.251M2795602.001.127B19.770.04
SQ SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.99-2.45%-0.05Bán2.224M4425362.002.343B7.310.28
SQ.R SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.99-2.45%-0.05Bán2.224M4425362.002.343B7.310.28
THANI RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY
4.06-0.98%-0.04Bán Mạnh12.220M49613959.2223.218B13.360.31
THANI.R RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.06-0.98%-0.04Bán Mạnh12.220M49613200.0023.218B13.360.31
TIDLOR NGERN TID LOR PUBLIC COMPANY LIMITED
29.75-0.83%-0.25Bán5.482M163084829.2574.921B21.951.37
TIDLOR.R NGERN TID LOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
29.75-0.83%-0.25Bán5.481M163047850.0074.921B21.951.37
TK THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
10.30-0.96%-0.10Bán298.210K3071563.005.200B10.211.02
TK.R THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.30-0.96%-0.10Bán298.200K3071460.005.200B10.211.02
Tải thêm