Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

15
Cổ phiếu
213.585B
Giá trị vốn hóa thị trường
26.728M
Khối lượng
+1.62%
Thay đổi
−3.04%
Hiệu suất Tháng
+3.08%
Hiệu suất Năm
−16.82%
Hiệu suất YTD
           
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
2.96-0.67%-0.02Bán120.900K357864.002.221B52.370.06
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
2.96-0.67%-0.02Bán120.900K357864.002.221B52.460.06
FNS FNS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
3.500.57%0.02Bán359.810K1259335.001.204B77.160.05
FNS.R FNS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.500.57%0.02Bán359.800K1259300.001.204B76.990.05
HL HEALTHLEAD PUBLIC COMPANY LIMITED
23.800.85%0.20Bán751.397K17883247.856.419B63.960.37
HL.R HEALTHLEAD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.800.85%0.20Bán751.100K17876179.2563.960.37
STARK STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.083.03%0.12Theo dõi59.376M242252835.6047.149B15.300.26
STARK.R STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.083.03%0.12Theo dõi59.376M242252448.0047.149B15.310.26
SUPEREIF SUPER ENERGY POWER PLANT INFRASTRUCTURE
11.200.00%0.00Bán317.700K3558240.005.768B101.170.11
TGH THAI GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
20.400.49%0.10Mua4.500K91800.0015.268B-2.78
TGH.R THAI GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.400.49%0.10Mua4.500K91800.0015.268B-2.78
TIPH DHIPAYA GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
56.000.45%0.25Bán1.515M84850584.0033.132B36.971.51
TIPH.R DHIPAYA GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
56.000.45%0.25Bán1.515M84840000.0033.132B36.971.51
TNITY TRINITY WATTHANA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.303.11%0.25Bán316.956K2630734.801.726B7.681.05
TNITY.R TRINITY WATTHANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.303.11%0.25Bán316.900K2630270.001.726B7.681.05
Tải thêm