Các công ty của Các công ty Thái Lan hoạt động trong một ngành: lâm sản

Danh sách sau có Các công ty Thái Lan hoạt động trong cùng ngành, lâm sản. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như S.KIJCHAI ENTERPRISE PCL hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như S.KIJCHAI ENTERPRISE PCL, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SSKNS.KIJCHAI ENTERPRISE PCL
4.72 B THB5.90 THB0.00%191.011 K0.158.800.67 THB+5.39%3.56%Khoáng sản phi năng lượng
SSKN.RS.KIJCHAI ENTERPRISE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.72 B THB5.90 THB0.00%191 K0.158.800.67 THB+5.39%3.56%Khoáng sản phi năng lượng