Xây dựng nhà (Công nghiệp)

18
Cổ phiếu
175.936B
Giá trị vốn hóa thị trường
16.330M
Khối lượng
−0.32%
Thay đổi
+0.40%
Hiệu suất Tháng
+0.97%
Hiệu suất Năm
−0.80%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
APAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
11.8 THB−0.84%−0.1 THB
Mua
33.325M393.233M37.436B THB6.551.82 THB
AP.RAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.8 THB−0.84%−0.1 THB
Mua
33.325M393.23M37.436B THB6.551.82 THB
CRDCHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.83 THB0.00%0.00 THB
Mua
130.5K108.315K415M THB−0.03 THB
CRD.RCHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.83 THB0.00%0.00 THB
Mua
130.5K108.315K415M THB−0.03 THB
NEPNEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.28 THB3.70%0.01 THB
Mua
47K13.16K627.853M THB−0.03 THB
NEP.RNEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.28 THB3.70%0.01 THB
Mua
47K13.16K627.853M THB−0.03 THB
NOBLENOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
5.60 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
1.886M10.559M7.669B THB67.960.08 THB
NOBLE.RNOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.60 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
1.885M10.558M7.669B THB67.960.08 THB
ORIORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
11.7 THB0.00%0.0 THB
Theo dõi
5.918M69.241M28.713B THB8.091.45 THB
ORI.RORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.7 THB0.00%0.0 THB
Theo dõi
5.918M69.238M28.713B THB8.091.45 THB
PREBPRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED
9.10 THB−0.55%−0.05 THB
Mua
333.5K3.035M2.824B THB6.841.34 THB
PREB.RPRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.10 THB−0.55%−0.05 THB
Mua
333.5K3.035M2.824B THB6.841.34 THB
PRINPRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
3.00 THB0.00%0.00 THB
Mua
29.2K87.6K3.66B THB9.260.32 THB
PRIN.RPRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.00 THB0.00%0.00 THB
Mua
29.2K87.6K3.66B THB9.250.32 THB
SAMCOSAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.49 THB0.00%0.00 THB
Mua
298.8K445.212K956.283M THB30.280.05 THB
SAMCO.RSAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.49 THB0.00%0.00 THB
Mua
298.8K445.212K956.283M THB30.280.05 THB
SENASENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.96 THB0.51%0.02 THB
Theo dõi
560.24K2.219M5.666B THB4.230.93 THB
SENA.RSENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.96 THB0.51%0.02 THB
Theo dõi
560.2K2.218M5.666B THB4.230.93 THB