Quản lý Bệnh viện (Công nghiệp)

43
Cổ phiếu
1816.604B
Giá trị vốn hóa thị trường
20.252M
Khối lượng
−0.59%
Thay đổi
+2.24%
Hiệu suất Tháng
+19.72%
Hiệu suất Năm
+24.11%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
AHC AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
15.002.04%0.30Sức mua mạnh218.600K2.204B32.640.45
AHC.R AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.002.04%0.30Sức mua mạnh218.600K2.204B32.640.45
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
26.250.96%0.25Mua12.018M64.837B50.160.52
BCH.R BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.250.96%0.25Mua12.018M64.837B50.160.52
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
22.50-1.32%-0.30Bán20.950M362.338B60.540.38
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
22.50-1.32%-0.30Bán20.950M362.338B60.540.38
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
120.00-1.64%-2.00Sức bán mạnh816.300K96.977B199.640.67
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
120.00-1.64%-2.00Sức bán mạnh816.300K96.977B199.640.67
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.22-1.40%-0.06Mua171.327M47.080B50.000.09
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.22-1.40%-0.06Mua171.327M47.080B50.000.09
CMR CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS
3.50-3.31%-0.12Mua9.734M14.564B80.270.05
CMR.R CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS NON-VOTING
3.50-3.31%-0.12Mua9.734M14.564B80.270.05
EKH EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
8.00-0.62%-0.05Mua3.214M4.786B50.790.16
EKH.R EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.00-0.62%-0.05Mua3.214M4.786B50.790.16
IMH INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL
9.05-4.74%-0.45Mua7.854M2.042B-0.11
IMH.R INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL NON-VOTING
9.05-4.74%-0.45Mua7.854M2.042B-0.11
LDC LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.311.55%0.02Bán866.400K774.000M-0.03
LDC.R LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.311.55%0.02Bán866.400K774.000M-0.03
LPH LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY
6.452.38%0.15Mua4.322M4.536B32.310.20
LPH.R LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.452.38%0.15Mua4.322M4.536B32.290.20
M-CHAI MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
180.500.28%0.50Bán1002.880B-0.22
M-CHAI.R MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
180.500.28%0.50Bán1002.880B-0.22
NTV NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY
39.50-0.63%-0.25Sức bán mạnh15.600K6.360B32.171.24
NTV.R NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
39.50-0.63%-0.25Sức bán mạnh15.600K6.360B991.270.04
PR9 PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
11.00-2.65%-0.30Mua558.600K8.885B43.710.26
PR9.R PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.00-2.65%-0.30Mua558.600K8.885B43.710.26
RJH RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY
37.00-0.67%-0.25Mua1.128M11.175B25.611.45
RJH.R RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
37.00-0.67%-0.25Mua1.128M11.175B25.611.45
RPH RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY
6.851.48%0.10Mua5.276M3.686B44.410.15
RPH.R RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.851.48%0.10Mua5.276M3.686B44.410.15
SKR SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED
10.100.00%0.00Mua187.400K20.193B54.330.192558.00
SKR.R SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.100.00%0.00Mua187.400K20.193B54.330.192558.00
THG THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY
30.75-0.81%-0.25Mua1.566M26.158B-0.28
THG.R THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.75-0.81%-0.25Mua1.566M26.158B-0.28
TNH THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
31.50-0.79%-0.25Bán12.400K5.715B24.911.27
TNH.R THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.50-0.79%-0.25Bán12.400K5.715B24.911.27
VIBHA VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY
2.40-3.23%-0.08Bán47.967M32.896B76.070.04
VIBHA.R VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.40-3.23%-0.08Bán47.967M32.896B76.070.04
VIH SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED
13.30-1.48%-0.20Mua2.475M7.704B38.040.35
VIH.R SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.30-1.48%-0.20Mua2.475M7.704B38.040.35
WPH WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY
2.20-1.79%-0.04Mua466.500K1.344B-0.07
WPH.R WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.20-1.79%-0.04Mua466.500K1.344B-0.07
Tải thêm