Quản lý Bệnh viện (Công nghiệp)

46
Cổ phiếu
1684.560B
Giá trị vốn hóa thị trường
18.894M
Khối lượng
+0.50%
Thay đổi
−2.03%
Hiệu suất Tháng
+19.91%
Hiệu suất Năm
+13.79%
Hiệu suất YTD
           
AHC AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
17.802.30%0.40Mua23.800K423639.982.608B7.612.29
AHC.R AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.802.30%0.40Mua23.800K423639.982.608B7.612.29
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
18.800.53%0.10Bán7.718M145094312.6846.633B5.453.43
BCH.R BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.800.53%0.10Bán7.717M145081472.2846.633B5.453.43
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
25.000.00%0.00Mua31.882M797047075.00397.300B39.570.63
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
25.000.00%0.00Mua31.880M797002500.00397.300B39.570.63
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
180.000.56%1.00Mua2.001M360262800.00142.263B83.952.333455.00
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
180.000.56%1.00Mua2.001M360234000.00142.263B83.952.333455.00
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.720.54%0.02Mua23.478M87336731.5240.700B7.670.48
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.720.54%0.02Mua23.477M87335184.0040.700B7.670.48
CMR CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS
2.72-4.23%-0.12Bán2.843M7733506.7211.426B35.110.08
CMR.R CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS NON-VOTING
2.72-4.23%-0.12Bán2.843M7733504.0011.426B35.110.08
EKH EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
7.952.58%0.20Sức mua mạnh6.165M49014468.904.836B0.61
EKH.R EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.952.58%0.20Sức mua mạnh6.164M49005390.004.836B0.61
IMH INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL
13.80-10.39%-1.60Bán Mạnh2.361M32588065.203.302B6.072.54
IMH.R INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL NON-VOTING
13.80-10.39%-1.60Bán Mạnh2.361M32584560.003.302B6.072.54
LDC LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.40-2.78%-0.04Bán7.134M9987460.00864.000M
LDC.R LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.40-2.78%-0.04Bán7.134M9987460.00864.000M
LPH LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY
5.751.77%0.10Mua667.710K3839332.504.238B7.070.80
LPH.R LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.751.77%0.10Mua667.700K3839275.004.238B7.070.80
M-CHAI MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
302.00-0.33%-1.00Bán2.100K634200.004.848B7.8438.65
M-CHAI.R MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
302.00-0.33%-1.00Bán2.100K634200.004.848B7.8438.65
NEW WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
60.005.26%3.00Mua1388280.00600.000M15.643.65
NEW.R WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
60.005.26%3.00Mua1006000.00600.000M15.643.65
NTV NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY
35.751.42%0.50Mua25.546K913269.505.640B34.231.03
NTV.R NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.751.42%0.50Mua25.500K911625.005.640B34.231.03
PR9 PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
15.903.25%0.50Sức mua mạnh6.209M98729269.2012.109B32.930.47
PR9.R PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.903.25%0.50Sức mua mạnh6.209M98726280.0012.109B32.930.47
PRINC PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
6.708.94%0.55Sức mua mạnh24.380M163344077.1023.423B35.860.17
PRINC.R PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.708.94%0.55Sức mua mạnh24.380M163343990.0023.423B35.880.17
RJH RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY
37.002.07%0.75Mua2.427M89809027.0010.875B7.894.59
RJH.R RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
37.002.07%0.75Mua2.427M89787900.0010.875B7.894.59
RPH RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY
6.600.00%0.00Bán602.501K3976506.603.604B6.371.04
RPH.R RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.600.00%0.00Bán602.500K3976500.003.604B6.371.04
SKR SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED
12.900.00%0.00Bán167.401K2159472.9026.572B15.470.832544.00
SKR.R SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.900.00%0.00Bán167.400K2159460.0026.572B15.470.832544.00
THG THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY
62.251.22%0.75Mua5.157M321001711.5051.794B24.982.46
THG.R THONBURI HEALTHCARE GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
62.251.22%0.75Mua5.157M320998350.0051.794B24.982.46
TNH THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
36.000.70%0.25Mua2.200K79200.006.435B14.832.411169.00
TNH.R THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
36.000.70%0.25Mua2.200K79200.006.435B14.832.411169.00
VIBHA VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY
2.42-0.82%-0.02Bán1.554M3759673.2833.125B20.130.13
VIBHA.R VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.42-0.82%-0.02Bán1.553M3759228.0033.125B20.120.13
VIH SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED
11.605.45%0.60Sức mua mạnh5.686M65962205.206.277B5.002.20
VIH.R SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.605.45%0.60Sức mua mạnh5.686M65959920.006.277B5.002.20
WPH WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY
4.66-0.43%-0.02Mua190.459M887537914.802.808B12.090.39
WPH.R WATTANAPAT HOSPITAL TRANG PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.66-0.43%-0.02Mua190.458M887533348.002.808B12.090.39
Tải thêm