Quản lý Bệnh viện (Công nghiệp)

46
Cổ phiếu
1846.068B
Giá trị vốn hóa thị trường
42.131M
Khối lượng
−0.09%
Thay đổi
−2.27%
Hiệu suất Tháng
−2.37%
Hiệu suất Năm
−0.82%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AHCAIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD
18.6 THB−0.53%90.911K2.803B THB13.651.36 THB−43.27%6.31%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AHC.RAIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
18.6 THB−0.53%90.9K2.803B THB13.651.36 THB−43.27%6.31%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BCHBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO
19.1 THB−1.04%11.381M48.129B THB117.680.16 THB−95.27%2.59%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
BCH.RBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
19.1 THB−1.04%11.381M48.129B THB117.680.16 THB−95.27%2.59%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BDMSBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
26.50 THB0.95%129.166M417.165B THB32.310.82 THB15.82%2.29%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
BDMS.RBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
26.50 THB0.95%129.162M417.165B THB32.310.82 THB15.82%2.29%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BHBUMRUNGRAD HOSPITAL CO
257 THB−1.53%2.358M207.42B THB34.957.35 THB127.88%1.42%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
BH.RBUMRUNGRAD HOSPITAL CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
257 THB−1.53%2.358M207.42B THB34.957.35 THB127.88%1.42%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
CHGCHULARAT HOSPITAL
3.22 THB−1.23%24.815M35.86B THB35.780.09 THB−82.36%2.91%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
CHG.RCHULARAT HOSPITAL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.22 THB−1.23%24.815M35.86B THB35.780.09 THB−82.36%2.91%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CMRCHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PCL
2.32 THB−1.69%44.801K9.495B THB55.900.04 THB−70.40%2.80%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CMR.RCHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.32 THB−1.69%44.8K9.495B THB55.900.04 THB−70.38%2.80%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
EKHEKACHAI MEDICAL CARE PCL
7.85 THB−1.88%2.542M5.117B THB10.420.75 THB3.90%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
EKH.REKACHAI MEDICAL CARE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.85 THB−1.88%2.542M5.117B THB10.420.75 THB3.90%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
IMHINTERMEDICAL CARE&LAB HOSPITAL PCL
8.95 THB−1.10%140.215K1.94B THB35.800.25 THB−89.79%1.55%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
IMH.RINTERMEDICAL CARE&LAB HOSPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.95 THB−1.10%140.2K1.94B THB35.800.25 THB−89.79%1.55%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LPHLADPRAO GENERAL HOSPITAL PCL
5.00 THB0.00%99.201K3.75B THB29.070.17 THB−77.93%3.60%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LPH.RLADPRAO GENERAL HOSPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.00 THB0.00%99.2K3.75B THB29.070.17 THB−77.93%3.60%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
M-CHAIMAHACHAI HOSPITAL
72.50 THB0.69%39.552K11.52B THB53.901.35 THB−70.25%1.11%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
M-CHAI.RMAHACHAI HOSPITAL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
72.50 THB0.69%39.4K11.52B THB53.901.35 THB−70.25%1.11%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
NEWWATTANA KARNPAET
100.00 THB7.53%1001B THB13.627.34 THB26.91%4.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
NEW.RWATTANA KARNPAET NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
100.00 THB7.53%1001B THB13.627.34 THB26.91%4.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
NTVNONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC CO
39.50 THB−0.63%44.819K6.36B THB16.902.34 THB96.14%2.84%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
NTV.RNONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
39.50 THB−0.63%44.8K6.36B THB16.902.34 THB96.14%2.84%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PHGPATRANGSIT HEALTHCARE GROUP PCL
12.6 THB−3.08%1.024M3.9B THB22.340.56 THB−61.56%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PHG.RPATRANGSIT HEALTHCARE GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
12.6 THB−3.08%1.024M22.340.56 THB−61.56%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PR9PRARAM 9 HOSPITAL PCL
17.1 THB0.00%565.064K13.446B THB26.080.66 THB7.26%1.70%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
PR9.RPRARAM 9 HOSPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
17.1 THB0.00%564.9K13.446B THB26.080.66 THB7.26%1.70%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PRINCPRINCIPAL CAPITAL PUBLIC CO LTD
4.98 THB−0.40%2.883M19.043B THB−0.22 THB−187.34%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PRINC.RPRINCIPAL CAPITAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.98 THB−0.40%2.883M19.043B THB−0.22 THB−187.30%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RJHRAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC CO LTD
28.50 THB0.00%126.253K8.55B THB8.303.43 THB1.82%4.21%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
RJH.RRAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
28.50 THB0.00%126K8.55B THB8.303.43 THB1.82%4.21%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RPHRATCHAPHRUEK HOSPITAL PCL
6.55 THB−0.76%640.219K3.604B THB12.480.52 THB−28.91%3.94%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RPH.RRATCHAPHRUEK HOSPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.55 THB−0.76%640.2K3.604B THB12.480.52 THB−28.91%3.94%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SKRSIKARIN PUBLIC CO
11.5 THB0.00%448.107K23.688B THB26.350.44 THB−48.27%1.48%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SKR.RSIKARIN PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.5 THB0.00%448.1K23.688B THB26.340.44 THB−48.26%1.48%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
THGTHONBURI HEALTHCARE GROUP PCL
66.75 THB−0.74%500.52K56.637B THB55.671.20 THB−57.65%1.34%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Bán Mạnh
THG.RTHONBURI HEALTHCARE GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
66.75 THB−0.74%500.4K56.637B THB55.671.20 THB−57.65%1.34%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TNHTHAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC
36.25 THB0.00%1K6.525B THB22.431.62 THB−40.94%1.66%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TNH.RTHAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
36.25 THB0.00%1K6.525B THB22.431.62 THB−40.94%1.66%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
VIBHAVIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO
2.24 THB−1.75%5.235M30.953B THB35.390.06 THB−57.37%2.41%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
VIBHA.RVIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.24 THB−1.75%5.235M30.953B THB35.390.06 THB−57.37%2.41%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
VIHSRIVICHAI VEJVIVAT PUBLIC CO LTD
7.85 THB0.00%115.4K4.48B THB17.790.44 THB−82.77%5.73%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
VIH.RSRIVICHAI VEJVIVAT PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.85 THB0.00%115.4K4.48B THB17.790.44 THB−82.77%5.73%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
WPHWATTANAPAT HOSPITAL TRANG PCL
6.00 THB0.00%422.412K3.6B THB63.630.09 THB−83.30%1.83%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
WPH.RWATTANAPAT HOSPITAL TRANG PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.00 THB0.00%422.4K3.6B THB63.690.09 THB−83.32%1.83%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe