Các công ty của Các công ty Thái Lan hoạt động trong một ngành: quản lý bệnh viện

Danh sách sau có Các công ty Thái Lan hoạt động trong cùng ngành, quản lý bệnh viện. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như BUMRUNGRAD HOSPITAL CO hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như PRARAM 9 HOSPITAL PCL NON-VOTING, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BDMSBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
413.192 B THB25.75 THB−0.96%60.226 M1.4427.320.94 THB+18.55%2.69%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
BDMS.RBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
413.192 B THB25.75 THB−0.96%60.222 M1.4427.320.94 THB+18.57%2.69%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BHBUMRUNGRAD HOSPITAL CO
186.756 B THB233 THB−0.85%4.064 M2.1627.288.54 THB+27.80%1.91%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
BH.RBUMRUNGRAD HOSPITAL CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
186.756 B THB233 THB−0.85%4.063 M2.1627.288.54 THB+27.80%1.91%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
BCHBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO
44.139 B THB17.9 THB+1.13%20.391 M3.2830.340.59 THB+16.37%1.98%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
BCH.RBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
44.139 B THB17.9 THB+1.13%20.391 M3.2830.340.59 THB+16.35%1.98%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
THGTHONBURI HEALTHCARE GROUP PCL
30.529 B THB35.50 THB−2.07%648.827 K1.99332.090.11 THB−92.96%1.24%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Bán Mạnh
THG.RTHONBURI HEALTHCARE GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
30.529 B THB35.50 THB−2.07%648.8 K1.99332.400.11 THB−92.96%1.24%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CHG.RCHULARAT HOSPITAL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
29.7 B THB2.70 THB0.00%53.631 M2.6127.780.10 THB−35.67%2.59%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CHGCHULARAT HOSPITAL
29.7 B THB2.70 THB0.00%53.632 M2.6127.780.10 THB−35.67%2.59%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
VIBHAVIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO
28.51 B THB2.12 THB+0.95%871.068 K0.5129.000.07 THB−2.40%2.38%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
VIBHA.RVIBHAVADI MEDICAL CENTRE CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
28.51 B THB2.12 THB+0.95%871 K0.5129.000.07 THB−2.40%2.38%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SKR.RSIKARIN PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
21.01 B THB10.1 THB−0.98%48.3 K0.4622.700.45 THB+8.67%1.76%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SKRSIKARIN PUBLIC CO
21.01 B THB10.1 THB−0.98%48.301 K0.4622.700.45 THB+8.67%1.76%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PRINCPRINCIPAL CAPITAL PUBLIC CO LTD
14.016 B THB3.70 THB+0.54%555.013 K0.92−0.15 THB−82.82%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PRINC.RPRINCIPAL CAPITAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.016 B THB3.70 THB+0.54%555 K0.92−0.15 THB−83.04%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PPR9PRARAM 9 HOSPITAL PCL
13.367 B THB17.3 THB+1.76%2.031 M0.8722.370.77 THB+17.08%1.76%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
PPR9.RPRARAM 9 HOSPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.367 B THB17.3 THB+1.76%2.031 M0.8722.370.77 THB+17.06%1.76%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
WPHWATTANAPAT HOSPITAL TRANG PCL
8.28 B THB12.5 THB+1.63%1.97 M0.8443.250.29 THB+122.65%0.80%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
WPH.RWATTANAPAT HOSPITAL TRANG PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.28 B THB12.5 THB+1.63%1.97 M0.8443.250.29 THB+122.65%0.80%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RRJH.RRAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.41 B THB24.8 THB+0.40%7.1 K0.0317.311.43 THB−35.31%4.86%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RRJHRAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC CO LTD
7.41 B THB24.8 THB+0.40%7.154 K0.0417.311.43 THB−35.31%4.86%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
MM-CHAI.RMAHACHAI HOSPITAL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.28 B THB46.00 THB+1.10%5.9 K0.3627.301.68 THB−2.03%1.54%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MM-CHAIMAHACHAI HOSPITAL
7.28 B THB46.00 THB+1.10%5.925 K0.3627.301.68 THB−2.03%1.54%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CCMRCHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PCL
7.04 B THB1.77 THB+1.14%266.444 K1.6729.700.06 THB−44.61%3.14%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CCMR.RCHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.04 B THB1.77 THB+1.14%266.4 K1.6729.700.06 THB−44.61%3.14%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TTNHTHAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC
6.255 B THB34.75 THB0.00%5.601 K0.0714.242.44 THB+51.02%1.73%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TTNH.RTHAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.255 B THB34.75 THB0.00%5.6 K0.0714.242.44 THB+51.02%1.73%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
NNTV.RNONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.32 B THB33.50 THB+0.75%3.5 K0.0813.702.44 THB+17.07%4.39%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
NNTVNONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC CO
5.32 B THB33.50 THB+0.75%3.511 K0.0813.702.44 THB+17.08%4.39%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
VIH.RSRIVICHAI VEJVIVAT PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.809 B THB7.90 THB0.00%278.1 K0.4014.210.56 THB−12.62%2.53%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
VIHSRIVICHAI VEJVIVAT PUBLIC CO LTD
4.809 B THB7.90 THB0.00%278.271 K0.4014.200.56 THB−12.60%2.53%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
EEKH.REKACHAI MEDICAL CARE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.458 B THB6.90 THB+1.47%3.596 M1.9118.950.36 THB−52.63%4.30%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
EEKHEKACHAI MEDICAL CARE PCL
4.458 B THB6.90 THB+1.47%3.597 M1.9118.950.36 THB−52.63%4.30%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
PPHGPATRANGSIT HEALTHCARE GROUP PCL
4.23 B THB14.2 THB+0.71%89.109 K0.3215.140.94 THB+18.15%3.69%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LLPH.RLADPRAO GENERAL HOSPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.48 B THB4.66 THB+0.43%43.6 K0.8058.470.08 THB−69.55%3.23%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LLPHLADPRAO GENERAL HOSPITAL PCL
3.48 B THB4.66 THB+0.43%43.6 K0.8058.400.08 THB−69.51%3.23%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RRPHRATCHAPHRUEK HOSPITAL PCL
3.167 B THB5.80 THB0.00%191.7 K0.4317.000.34 THB+31.13%5.17%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RRPH.RRATCHAPHRUEK HOSPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.167 B THB5.80 THB0.00%191.7 K0.4317.000.34 THB+31.13%5.17%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AAHCAIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD
2.578 B THB17.1 THB−0.58%1.807 K0.2214.691.16 THB−20.20%3.66%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AAHC.RAIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.578 B THB17.1 THB−0.58%1.8 K0.2214.691.16 THB−20.20%3.66%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
IIMHINTERMEDICAL CARE&LAB HOSPITAL PCL
1.308 B THB6.10 THB0.00%14.5 K0.42−0.03 THB−107.72%2.30%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
IIMH.RINTERMEDICAL CARE&LAB HOSPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.308 B THB6.10 THB0.00%14.5 K0.42−0.03 THB−107.72%2.30%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
NNEW.RWATTANA KARNPAET NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
790 M THB79.00 THB0.00%7001.5914.765.35 THB−35.49%2.91%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
NNEWWATTANA KARNPAET
790 M THB79.00 THB0.00%7001.5914.765.35 THB−35.49%2.91%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PPHG.RPATRANGSIT HEALTHCARE GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.2 THB+0.71%89.1 K0.3215.140.94 THB+18.15%3.69%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe