Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền (Công nghiệp)

30
Cổ phiếu
584.150B
Giá trị vốn hóa thị trường
15.943M
Khối lượng
−0.87%
Thay đổi
−3.85%
Hiệu suất Tháng
+4.82%
Hiệu suất Năm
+13.72%
Hiệu suất YTD
           
BC BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.512.03%0.03Bán155.520K234835.20841.990M-0.28
BC.R BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.512.03%0.03Bán155.500K234805.00841.990M-0.28
BEYOND BOUND AND BEYOND PUBLIC COMPANY LIMITED
11.401.79%0.20Bán94.600K1078440.003.235B5.671.97
BEYOND.R BOUND AND BEYOND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.401.79%0.20Bán94.600K1078440.003.235B5.671.97
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
48.50-0.51%-0.25Mua4.944M239786619.0065.812B-0.50
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
48.50-0.51%-0.25Mua4.944M239779150.0065.812B-0.50
DUSIT DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED
12.102.54%0.30Mua205.300K2484130.009.974B-1.22
DUSIT.R DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.102.54%0.30Mua205.300K2484130.009.974B-1.22
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.403.29%0.14Sức mua mạnh23.847M104924657.2019.304B-0.29
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.403.29%0.14Sức mua mạnh23.846M104923280.0019.304B-0.29
GRAND GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY
0.21-4.55%-0.01Bán Mạnh97.624M20501040.632.043B-0.22
GRAND.R GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY NON-VOTING
0.21-4.55%-0.01Bán Mạnh97.624M20501040.002.043B-0.22
LRH LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY
30.50-1.61%-0.50Bán60018300.005.167B-3.87
LRH.R LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.50-1.61%-0.50Bán60018300.005.167B-3.87
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
23.50-1.67%-0.40Bán2004700.00643.043M-1.94
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
23.50-1.67%-0.40Bán2004700.00643.043M-1.94
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
27.25-1.80%-0.50Bán Mạnh18.264M497693700.25145.894B-1.10
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.25-1.80%-0.50Bán Mạnh18.262M497644950.00145.894B-1.10
OHTL OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
410.00-0.97%-4.00Bán20082000.006.250B-30.99
OHTL.R OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
410.00-0.97%-4.00Bán20082000.006.250B-30.99
ROH ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND)
3.48-1.69%-0.06Bán Mạnh204.400K711312.003.324B-0.18
ROH.R ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) NON-VOTING
3.48-1.69%-0.06Bán Mạnh204.400K711312.003.324B-0.18
SHANG SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
54.00-1.37%-0.75Bán2.805K151470.007.117B-3.27
SHANG.R SHANGRI-LA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
54.00-1.37%-0.75Bán2.800K151200.007.117B-3.27
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
3.32-0.60%-0.02Bán Mạnh7.745M25711786.4812.003B-0.18
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.32-0.60%-0.02Bán Mạnh7.744M25711408.0012.003B-0.18
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.40-1.41%-0.02Bán113.481M158874035.607.971B-3.36
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.40-1.41%-0.02Bán113.481M158873120.007.971B-3.36
VRANDA VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED
7.951.92%0.15Mua2.435M19358766.752.494B-0.18
VRANDA.R VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.951.92%0.15Mua2.435M19358250.002.494B-0.18
Tải thêm