Các công ty của Các công ty Thái Lan hoạt động trong một ngành: Hotels/Resorts/Cruise lines

Danh sách sau có Các công ty Thái Lan hoạt động trong cùng ngành, Hotels/Resorts/Cruise lines. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BCBOUTIQUE CORPORATION PCL
1.38 THB0.00%160.3K0.36787.27M THB−0.08 THB+66.03%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BC.RBOUTIQUE CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.38 THB0.00%160.3K0.36787.27M THB−0.08 THB+66.03%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BEYONDBOUND AND BEYOND PCL
13.1 THB−0.76%102.776K1.753.813B THB15.470.85 THB+77.15%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
BEYOND.RBOUND AND BEYOND PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.1 THB−0.76%102.7K1.753.813B THB15.470.85 THB+77.15%0.00%Dịch vụ Khách hàng
DUSITDUSIT THANI PUBLIC COMPANY
8.90 THB0.00%113.658K0.297.523B THB−0.48 THB+54.11%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
DUSIT.RDUSIT THANI PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.90 THB0.00%113.6K0.297.523B THB−0.48 THB+54.11%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ERWERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LTD
4.74 THB−1.25%7.428M0.4321.751B THB28.380.17 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ERW.RERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.74 THB−1.25%7.428M0.4321.751B THB28.380.17 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
GRANDGRANDE ASSET HOTEL & PROPERTY PCL
0.14 THB−6.67%2.256M1.531.393B THB−0.08 THB+58.37%0.00%Dịch vụ Khách hàng
GRAND.RGRANDE ASSET HOTEL & PROPERTY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.14 THB−6.67%2.256M1.531.393B THB−0.08 THB+58.37%0.00%Dịch vụ Khách hàng
LRHLAGUNA RESORTS & HOTELS
41.25 THB+1.23%9.301K1.096.876B THB18.702.21 THB+5077.46%0.00%Dịch vụ Khách hàng
LRH.RLAGUNA RESORTS & HOTELS NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
41.25 THB+1.23%9.3K1.096.876B THB18.702.21 THB+5077.46%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MANRINMANDARIN HOTEL CO
31.50 THB+6.78%54.8K6.69793.715M THB27.911.13 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
MANRIN.RMANDARIN HOTEL CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
31.50 THB+6.78%54.8K6.69793.715M THB27.911.13 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
MINTMINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
31.75 THB+2.42%27.566M1.76162.98B THB49.740.64 THB+24.21%1.61%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
MINT.RMINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
31.75 THB+2.42%27.565M1.76162.98B THB49.740.64 THB+24.21%1.61%Dịch vụ Khách hàng
OHTLOHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
440 THB−3.93%4000.716.915B THB23.9418.38 THB+214.54%0.00%Dịch vụ Khách hàng
OHTL.ROHTL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
440 THB−3.93%4000.716.915B THB14.9329.47 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
RABBITRABBIT HOLDINGS PCL
0.43 THB+2.38%9.244M0.492.888B THB−0.65 THB+21.74%0.00%Dịch vụ Khách hàng
RABBIT.RRABBIT HOLDINGS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.43 THB+2.38%9.244M0.492.888B THB−0.65 THB+21.74%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ROHROYAL ORCHID(THAI)
2.54 THB−1.55%61.105K6.282.422B THB−0.10 THB+24.62%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ROH.RROYAL ORCHID(THAI) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.54 THB−1.55%61.1K6.292.422B THB−0.10 THB+24.62%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SHANGSHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
49.25 THB+0.51%5000.316.403B THB46.401.06 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
SHANG.RSHANGRI-LA HOTEL BANGKOK NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
49.25 THB+0.51%5000.316.403B THB46.401.06 THB0.00%Dịch vụ Khách hàng
SHRS HOTELS AND RESORTS PCL
2.52 THB+0.80%11.353M1.488.984B THB105.000.02 THB+500.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
SHR.RS HOTELS AND RESORTS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.52 THB+0.80%11.353M1.488.984B THB104.560.02 THB+502.50%0.00%Dịch vụ Khách hàng
VRANDAVERANDA RESORT PCL
5.05 THB−0.98%20K0.411.63B THB−0.03 THB−85.99%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
VRANDA.RVERANDA RESORT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.05 THB−0.98%20K0.411.63B THB−0.03 THB−85.99%0.00%Dịch vụ Khách hàng