Chăm sóc cá nhân/Gia đình (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
26.892B
Giá trị vốn hóa thị trường
573.540K
Khối lượng
+0.82%
Thay đổi
+9.46%
Hiệu suất Tháng
+23.58%
Hiệu suất Năm
+17.98%
Hiệu suất YTD
          
APCO ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY
5.85-2.50%-0.15Mua769.300K3.600B58.310.10
APCO.R ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.85-2.50%-0.15Mua769.300K3.600B58.310.10
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
17.802.30%0.40Bán640.800K5.531B23.090.75
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.802.30%0.40Bán640.800K5.531B23.090.75
PRAPAT PEERAPAT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
1.78-0.56%-0.01Bán4.585M608.600M-0.01
PRAPAT.R PEERAPAT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.78-0.56%-0.01Bán4.585M-0.01
SJ S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES
27.251.87%0.50Sức mua mạnh7004.011B13.761.94
SJ.R S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES NON-VOTING
27.251.87%0.50Sức mua mạnh7004.011B13.761.94
Tải thêm