Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

32
Cổ phiếu
179.508B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.516M
Khối lượng
+0.05%
Thay đổi
−5.84%
Hiệu suất Tháng
−3.01%
Hiệu suất Năm
+12.49%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ADDADDTECH HUB PUBLIC COMPANY LIMITED
7.70 THB0.00%0.00 THB
Bán
85.626K659.32K THB1.232B THB26.950.29 THB
ADD.RADDTECH HUB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.70 THB0.00%0.00 THB
Bán
85.6K659.12K THB1.232B THB26.950.29 THB
AITADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
6.00 THB3.45%0.20 THB
Mua
7.469M44.816M THB7.721B THB14.960.50 THB578
AIT.RADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.00 THB3.45%0.20 THB
Mua
7.469M44.815M THB7.721B THB14.960.50 THB578
AMRAMR ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.74 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
103.2K385.968K THB2.226B THB505.410.01 THB
AMR.RAMR ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.74 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
103.2K385.968K THB505.410.01 THB
BE8BERYL 8 PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED
58.25 THB1.30%0.75 THB
Bán
274.028K15.962M THB11.5B THB88.890.65 THB
BE8.RBERYL 8 PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
58.25 THB1.30%0.75 THB
Bán
273.9K15.955M THB11.5B THB88.890.65 THB
COMANCOMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
5.50 THB1.85%0.10 THB
Theo dõi
3.7K20.35K THB723.6M THB−0.32 THB
COMAN.RCOMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.50 THB1.85%0.10 THB
Theo dõi
3.7K20.35K THB723.6M THB−0.32 THB
INETINTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
5.15 THB−0.96%−0.05 THB
Bán
182.601K940.395K THB2.6B THB12.920.40 THB
INET.RINTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.15 THB−0.96%−0.05 THB
Bán
182.6K940.39K THB2.6B THB12.920.40 THB
IRCPINTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
1.02 THB0.00%0.00 THB
Bán
1.621M1.653M THB430.503M THB10.010.11 THB
IRCP.RINTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.02 THB0.00%0.00 THB
Bán
1.621M1.653M THB430.503M THB10.000.11 THB
ITELINTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
3.30 THB1.23%0.04 THB
Bán
2.009M6.628M THB4.284B THB17.580.19 THB
ITEL.RINTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.30 THB1.23%0.04 THB
Bán
2.009M6.628M THB4.284B THB17.580.19 THB
ITNSINTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PUBLIC COMPANY
4.22 THB−0.94%−0.04 THB
Bán
217K915.74K THB
ITNS.RINTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.22 THB−0.94%−0.04 THB
Bán
217K915.74K THB
JTSJASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PUBLIC COMPANY
40.25 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
272.599K10.972M THB28.435B THB−0.15 THB
JTS.RJASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
40.25 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
272.4K10.964M THB28.435B THB−0.15 THB
MFECMFEC PUBLIC COMPANY LIMITED
8.00 THB0.63%0.05 THB
Mua
123.738K989.904K THB3.51B THB14.940.53 THB
MFEC.RMFEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.00 THB0.63%0.05 THB
Mua
123.6K988.8K THB3.51B THB14.940.53 THB
MSCMETRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC COMPANY
8.50 THB−1.16%−0.10 THB
Bán
8.011K68.094K THB3.096B THB12.640.68 THB
MSC.RMETRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.50 THB−1.16%−0.10 THB
Bán
8K68K THB3.096B THB12.640.68 THB
NEWSNEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.03 THB−25.00%−0.01 THB
Bán
13.759M412.764K THB4.226B THB−0.00 THB
NEWS.RNEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.03 THB−25.00%−0.01 THB
Bán
13.759M412.764K THB4.226B THB−0.00 THB
SAMTELSAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED
4.90 THB−0.81%−0.04 THB
Bán
264.21K1.295M THB3.053B THB11.720.42 THB
SAMTEL.RSAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.90 THB−0.81%−0.04 THB
Bán
264.2K1.295M THB3.053B THB11.720.42 THB
SECURENFORCE SECURE PUBLIC COMPANY LIMITED
16.3 THB1.24%0.2 THB
Mua
386.468K6.299M THB1.654B THB30.150.54 THB
SECURE.RNFORCE SECURE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
16.3 THB1.24%0.2 THB
Mua
386.4K6.298M THB1.654B THB
SKYSKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED
26.00 THB−0.95%−0.25 THB
Theo dõi
1.351M35.124M THB16.177B THB75.930.35 THB
SKY.RSKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
26.00 THB−0.95%−0.25 THB
Theo dõi
1.351M35.123M THB16.177B THB75.930.35 THB