Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

30
Cổ phiếu
345.859B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.178M
Khối lượng
−1.21%
Thay đổi
+28.03%
Hiệu suất Tháng
+6658.71%
Hiệu suất Năm
+28.37%
Hiệu suất YTD
           
ADD ADDTECH HUB PUBLIC COMPANY LIMITED
29.001.75%0.50Bán1.423M41272800.004.560B
ADD.R ADDTECH HUB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
29.001.75%0.50Bán1.423M41272800.00
AIT ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
6.15-0.81%-0.05Bán8.095M49786095.006.396B12.240.51
AIT.R ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY NON-VOTING
6.15-0.81%-0.05Bán8.095M49786095.006.396B12.240.51
AMR AMR ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
6.050.83%0.05Bán4.722M28567495.00
AMR.R AMR ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.050.83%0.05Bán4.722M28567495.00
BE8 BERYL 8 PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED
37.50-0.66%-0.25Bán3.273M122733750.00
BE8.R BERYL 8 PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
37.50-0.66%-0.25Bán3.273M122733750.00
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
6.950.00%0.00Bán391.100K2718145.00931.300M-0.09
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.950.00%0.00Bán391.100K2718145.00931.300M-0.09
INET INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
9.205.75%0.50Sức mua mạnh12.519M115175720.004.350B26.910.32
INET.R INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.205.75%0.50Sức mua mạnh12.519M115175720.004.350B26.910.32
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
2.22-0.89%-0.02Sức mua mạnh11.541M25621686.00925.796M15.520.14
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
2.22-0.89%-0.02Sức mua mạnh11.541M25621686.00925.796M15.520.14
ITEL INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
5.65-5.83%-0.35Mua151.888M858167765.007.483B33.370.18
ITEL.R INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.65-5.83%-0.35Mua151.888M858167765.007.483B33.350.18
JTS JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PUBLIC COMPANY
178.00-0.28%-0.50Mua187.500K33375000.00126.103B757.640.24
JTS.R JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
178.00-0.28%-0.50Mua187.500K33375000.00126.103B757.320.24
MFEC MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED
10.50-1.87%-0.20Bán7.666M80497200.004.724B17.320.62
MFEC.R MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.50-1.87%-0.20Bán7.666M80497200.004.724B17.320.62
MSC METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC COMPANY
6.50-5.80%-0.40Bán1.517M9858550.002.484B15.290.45
MSC.R METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.50-5.80%-0.40Bán1.517M9858550.002.484B15.290.45
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.060.00%0.00Mua138.488M8309262.004.539B
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.060.00%0.00Mua138.488M8309262.004.539B
SAMTEL SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.15-0.81%-0.05Bán130.800K804420.003.832B-0.01
SAMTEL.R SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.15-0.81%-0.05Bán130.800K804420.003.832B-0.01
SECURE NFORCE SECURE PUBLIC COMPANY LIMITED
33.25-1.48%-0.50Bán1.215M40388775.003.468B
SECURE.R NFORCE SECURE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.25-1.48%-0.50Bán1.215M40388775.00
SKY SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED
11.600.00%0.00Bán755.900K8768440.007.149B61.250.19
SKY.R SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.600.00%0.00Bán755.900K8768440.007.149B61.250.19
Tải thêm