Các công ty của Các công ty Thái Lan hoạt động trong một ngành: dịch vụ công nghệ thông tin

Danh sách sau có Các công ty Thái Lan hoạt động trong cùng ngành, dịch vụ công nghệ thông tin. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PCL NON-VOTING hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như NEWS NETWORK CORPORATION PCL, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
JTS.RJASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
49.805 B THB70.50 THB−3.75%1.939 M0.90353.380.20 THB0.00%Dịch vụ Công nghệ
JTSJASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PCL
49.805 B THB70.50 THB−3.75%1.94 M0.90353.380.20 THB0.00%Dịch vụ Công nghệ
SSKY.RSKY ICT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
16.501 B THB25.5 THB+2.00%982.5 K0.6630.820.83 THB+358.85%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SSKYSKY ICT PCL
16.501 B THB25.5 THB+2.00%982.506 K0.6630.820.83 THB+358.85%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AAIT.RADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.413 B THB4.48 THB−0.88%625.5 K0.5412.480.36 THB+8.89%7.14%Dịch vụ Công nghệ
AAITADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY PCL
6.413 B THB4.48 THB−0.88%625.564 K0.5412.480.36 THB+8.89%7.14%Dịch vụ Công nghệ
BE8BERYL 8 PLUS PCL
5.003 B THB18.9 THB+0.53%1.018 M0.3823.510.80 THB+12.79%0.02%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BE8.RBERYL 8 PLUS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.003 B THB18.9 THB+0.53%1.018 M0.3823.510.80 THB+12.79%0.02%Dịch vụ Công nghệ
ITEL.RINTERLINK TELECOM PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.338 B THB2.54 THB+0.79%2.898 M0.3610.680.24 THB+28.53%2.50%Dịch vụ Công nghệ
ITELINTERLINK TELECOM PCL
3.338 B THB2.54 THB+0.79%2.898 M0.3610.670.24 THB+28.58%2.50%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
GGABLEG-ABLE PCL
3.052 B THB4.36 THB−0.46%1.054 M0.3212.630.35 THB−12.32%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MMSCMETRO SYSTEMS CORPN
2.826 B THB7.85 THB−0.63%14.804 K0.4111.420.69 THB−22.76%6.37%Dịch vụ Công nghệ
MMSC.RMETRO SYSTEMS CORPN NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.826 B THB7.85 THB−0.63%14.8 K0.419.910.79 THB+16.41%6.37%Dịch vụ Công nghệ
MFECMFEC PUBLIC CO LTD
2.781 B THB6.30 THB−0.79%109.088 K0.7333.780.19 THB−90.06%6.35%Dịch vụ Công nghệ
MFEC.RMFEC PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.781 B THB6.30 THB−0.79%109 K0.7333.780.19 THB−90.06%6.35%Dịch vụ Công nghệ
IINET.RINTERNET THAILAND NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.55 B THB5.10 THB+2.00%1.106 M0.759.860.52 THB+48.84%2.08%Dịch vụ Công nghệ
IINETINTERNET THAILAND
2.55 B THB5.10 THB+2.00%1.106 M0.759.860.52 THB+48.84%2.08%Dịch vụ Công nghệ
SSAMTEL.RSAMART TELCOMS NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.373 B THB3.84 THB+3.78%1.43 M0.6137.570.10 THB−76.10%1.56%Dịch vụ Công nghệ
SSAMTELSAMART TELCOMS
2.373 B THB3.84 THB+3.78%1.43 M0.6137.570.10 THB−76.10%1.56%Dịch vụ Công nghệ
NNEWSNEWS NETWORK CORPORATION PCL
2.113 B THB0.02 THB+100.00%101.029 M1.16−0.01 THB−492.31%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NNEWS.RNEWS NETWORK CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.113 B THB0.02 THB+100.00%101.028 M1.16−0.01 THB−484.62%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NNATNAT ABSOLUTE TECHNOLOGIES PUBLIC CO
2.001 B THB6.10 THB+0.83%5.383 M0.960.41%Dịch vụ Công nghệ
SSECURENFORCE SECURE PCL
1.849 B THB18.0 THB+11.80%3.273 M6.3519.340.93 THB+21.72%2.50%Dịch vụ Công nghệ
SSECURE.RNFORCE SECURE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.849 B THB18.0 THB+11.80%3.273 M6.3519.340.93 THB+21.72%2.50%Dịch vụ Công nghệ
SSRSSIRISOFT PUBLIC COMPANY LIMITED
928 M THB5.80 THB+2.65%483.707 K1.3513.660.42 THB0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
II2I2 ENTERPRISE PCL
898.8 M THB2.14 THB+1.90%522.3 K0.169.390.23 THB4.67%Dịch vụ Công nghệ
AADDADDTECH HUB PCL
790.4 M THB4.94 THB−0.40%82.605 K1.1425.360.19 THB−31.82%3.44%Dịch vụ Công nghệ
AADD.RADDTECH HUB PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
790.4 M THB4.94 THB−0.40%82.6 K1.1425.360.19 THB−31.82%3.44%Dịch vụ Công nghệ
AAMR.RAMR ASIA PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
720.666 M THB1.22 THB+3.39%328.3 K0.26−0.49 THB−143.93%4.10%Dịch vụ Công nghệ
AAMRAMR ASIA PCL
720.666 M THB1.22 THB+3.39%328.307 K0.26−0.49 THB−143.93%4.10%Dịch vụ Công nghệ
CCOMAN.RCOMANCHE INTERNATIONAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
509.2 M THB3.80 THB+0.53%1.5 K0.0045.400.08 THB0.00%Dịch vụ Công nghệ
CCOMANCOMANCHE INTERNATIONAL PCL
509.2 M THB3.80 THB+0.53%1.5 K0.0045.400.08 THB0.00%Dịch vụ Công nghệ
IITNSINTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PCL
415.91 M THB2.00 THB−1.49%242.9 K0.486.700.30 THB+20.50%6.23%Dịch vụ Công nghệ
IRCPINTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
270.119 M THB0.64 THB−1.54%310.205 K0.8313.650.05 THB−53.97%3.91%Dịch vụ Công nghệ
IRCP.RINTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
270.119 M THB0.64 THB−1.54%310.2 K0.8313.650.05 THB−54.02%3.91%Dịch vụ Công nghệ
GGABLE.RG-ABLE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.36 THB−0.46%1.054 M0.3212.630.35 THB−12.32%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SSRS.RSIRISOFT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.80 THB+2.65%483.7 K1.3513.660.42 THB0.00%Dịch vụ Công nghệ
NNAT.RNAT ABSOLUTE TECHNOLOGIES PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.10 THB+0.83%5.383 M0.960.41%Dịch vụ Công nghệ
II2.RI2 ENTERPRISE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.14 THB+1.90%522.3 K0.169.390.23 THB4.67%Dịch vụ Công nghệ
IITNS.RINTERNATIONAL NETWORK SYSTEM PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.00 THB−1.49%242.9 K0.486.700.30 THB+20.50%6.23%Dịch vụ Công nghệ