Dầu (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
897.217B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.696M
Khối lượng
0%
Thay đổi
+8.65%
Hiệu suất Tháng
+28.77%
Hiệu suất Năm
+15.01%
Hiệu suất YTD
          
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
113.000.00%0.00Mua11.696M448.608B15.947.09
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
113.000.00%0.00Mua11.696M448.608B15.947.09
Tải thêm