Ngân hàng / Môi giới đầu tư (Công nghiệp)

20
Cổ phiếu
194.852B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.537M
Khối lượng
−0.82%
Thay đổi
+5.51%
Hiệu suất Tháng
+75.75%
Hiệu suất Năm
−0.65%
Hiệu suất YTD
           
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.98-1.98%-0.04Bán8.700K17226.0012.756B100.000.02
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.98-1.98%-0.04Bán8.700K17226.0012.756B100.000.02
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
3.000.00%0.00Bán3.024M9071697.006.317B10.910.27
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.000.00%0.00Bán3.023M9070500.006.317B10.920.27
BYD BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
13.50-1.46%-0.20Bán18.610M251236593.0039.447B-0.0776.00
BYD.R BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.50-1.46%-0.20Bán18.610M251230950.0039.447B-0.0776.00
CGH COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
0.701.45%0.01Bán6.931M4851568.402.764B4.860.14
CGH.R COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.701.45%0.01Bán6.931M4851560.002.764B4.860.14
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
3.52-1.12%-0.04Bán234.701K826147.522.070B8.400.42
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.52-1.12%-0.04Bán234.700K826144.002.070B8.400.42
GBX GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT
0.98-1.01%-0.01Bán285.401K279692.981.078B
GBX.R GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT NON-VOTING
0.98-1.01%-0.01Bán285.400K279692.001.078B
KGI KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
4.80-0.83%-0.04Bán2.089M10029508.809.640B7.370.66
KGI.R KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.80-0.83%-0.04Bán2.089M10028160.009.640B7.370.66
MST MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
11.30-1.74%-0.20Bán Mạnh58.056K656032.806.564B9.571.20
MST.R MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.30-1.74%-0.20Bán Mạnh58.000K655400.006.564B9.571.20
UOBKH UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND)
5.15-2.83%-0.15Bán Mạnh36.901K190040.152.663B8.390.63
UOBKH.R UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) NON-VOTING
5.15-2.83%-0.15Bán Mạnh36.900K190035.002.663B8.390.63
XPG XSPRING CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.49-1.32%-0.02Bán6.286M9365633.4014.127B-0.02
XPG.R XSPRING CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.49-1.32%-0.02Bán6.286M9365544.0014.127B-0.02
Tải thêm