Ngân hàng / Môi giới đầu tư (Công nghiệp)

16
Cổ phiếu
178.364B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.019M
Khối lượng
+0.24%
Thay đổi
−0.52%
Hiệu suất Tháng
+849.36%
Hiệu suất Năm
+502.41%
Hiệu suất YTD
          
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.080.97%0.02Mua75.900K13.009B980.950.00
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.080.97%0.02Mua75.900K13.009B980.950.00
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
3.400.59%0.02Bán5.571M7.117B8.690.39
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.400.59%0.02Bán5.571M7.117B8.690.39
BYD BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
8.40-1.18%-0.10Mua10.071M12.207B-0.30
BYD.R BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.40-1.18%-0.10Mua10.071M12.207B-0.30
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
4.56-3.39%-0.16Bán4.510M2.744B12.810.37
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.56-3.39%-0.16Bán4.510M2.744B12.810.37
KGI KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
6.40-0.78%-0.05Bán9.709M12.847B6.371.01
KGI.R KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.40-0.78%-0.05Bán9.709M12.847B6.371.01
MBKET MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND)
11.90-0.83%-0.10Bán153.500K6.850B9.921.21
MBKET.R MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) NON-VOTING
11.90-0.83%-0.10Bán153.500K6.850B9.921.21
UOBKH UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND)
4.940.41%0.02Bán106.600K2.472B8.090.61
UOBKH.R UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) NON-VOTING
4.940.41%0.02Bán106.600K2.472B8.090.61
XPG XSPRING CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.72-0.53%-0.02Bán116.310M32.153B402.150.01
XPG.R XSPRING CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.72-0.53%-0.02Bán116.310M32.153B406.520.01
Tải thêm