Các Ngân hàng lớn (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
227.237B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.254M
Khối lượng
+0.84%
Thay đổi
−3.16%
Hiệu suất Tháng
+16.54%
Hiệu suất Năm
+8.56%
Hiệu suất YTD
           
KKP KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY
69.250.73%0.50Mua2.865M198413230.2558.214B7.678.96
KKP.R KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
69.250.73%0.50Mua2.865M198401250.0058.214B7.678.96
SCAP SRISAWAD CAPITAL 1969 PUBLIC COMPANY
27.251.87%0.50Bán322.921K8799597.2514.746B26.431.01
SCAP.R SRISAWAD CAPITAL 1969 PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.251.87%0.50Bán322.900K8799025.0014.746B26.431.01
TCAP THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY
39.750.63%0.25Mua4.873M193714629.0040.658B7.015.64
TCAP.R THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
39.750.63%0.25Mua4.872M193673925.0040.658B7.015.64
Tải thêm