Sản xuất hỗn hợp (Công nghiệp)

28
Cổ phiếu
153.115B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.441M
Khối lượng
−0.52%
Thay đổi
−1.11%
Hiệu suất Tháng
−38.63%
Hiệu suất Năm
−30.40%
Hiệu suất YTD
           
NER NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.80-2.52%-0.15Bán Mạnh10.694M62027711.4010.994B5.391.16
NER.R NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.80-2.52%-0.15Bán Mạnh10.694M62024620.0010.994B5.391.16
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.603.45%0.12Sức mua mạnh766.490K2759364.001.040B23.720.15
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.603.45%0.12Sức mua mạnh766.400K2759040.001.040B23.720.15
SALEE SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.160.00%0.00Mua603.600K700176.001.733B351.520.00
SALEE.R SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.160.00%0.00Mua603.600K700176.001.733B351.520.00
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.300.00%0.00Mua287.901K374271.303.496B18.650.07
SITHAI.R SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.300.00%0.00Mua287.900K374270.003.496B18.680.07
STGT SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
16.000.00%0.00Bán1.706M27291024.0046.416B3.115.14
STGT.R SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.000.00%0.00Bán1.705M27284800.0046.416B3.115.14
TNPC THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.22-0.62%-0.02Mua19.358M62331916.361.077B9.950.33
TNPC.R THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.22-0.62%-0.02Mua19.358M62331794.001.077B9.950.33
TNR THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY
8.500.00%0.00Mua3.445K29282.502.535B-1.55
TNR.R THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY NON-VOTING
8.500.00%0.00Mua3.400K28900.002.535B-1.55
TRV T.R.V. RUBBER PRODUCTS PUBLIC COMPANY
3.50-0.57%-0.02Sức mua mạnh8.145M28506873.50672.000M
TRV.R T.R.V. RUBBER PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.50-0.57%-0.02Sức mua mạnh8.145M28506800.00672.000M
UP UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
23.500.43%0.10Mua80018800.00585.000M23.341.00
UP.R UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.500.43%0.10Mua80018800.00585.000M23.341.00
UPF UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED
55.001.85%1.00Bán30116555.00405.000M14.243.79
UPF.R UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
55.001.85%1.00Bán30016500.00405.000M14.243.79
WFX WORLD FLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
7.250.69%0.05Mua287.597K2085078.253.389B7.770.93
WFX.R WORLD FLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.250.69%0.05Mua287.500K2084375.003.389B7.770.93
Tải thêm