Thiết bị / Vật tư văn phòng (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
3.537B
Giá trị vốn hóa thị trường
533.576K
Khối lượng
−0.19%
Thay đổi
+6.38%
Hiệu suất Tháng
+37.81%
Hiệu suất Năm
+39.47%
Hiệu suất YTD
          
DTCI D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
28.00-2.61%-0.75Bán400280.000M11.112.59
DTCI.R D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
28.00-2.61%-0.75Bán400280.000M11.112.59
ROCK ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED
16.201.25%0.20Sức mua mạnh5.000K324.000M-3.11
ROCK.R ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.201.25%0.20Sức mua mạnh5.000K324.000M-3.11
SIAM SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.970.00%0.00Mua806.100K1.168B9.900.20
SIAM.R SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.970.00%0.00Mua806.100K1.168B9.900.20
Tải thêm