Giao thông vận tải khác (Công nghiệp)

26
Cổ phiếu
2494.217B
Giá trị vốn hóa thị trường
31.977M
Khối lượng
+0.14%
Thay đổi
+1.77%
Hiệu suất Tháng
+11.60%
Hiệu suất Năm
+4.78%
Hiệu suất YTD
          
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
62.500.40%0.25Mua28.959M892.856B-1.04
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
62.500.40%0.25Mua28.959M892.856B-1.04
ATP30 ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED
1.480.00%0.00Mua16.940M913.619M29.780.05
ATP30.R ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.480.00%0.00Mua16.940M913.619M29.780.05
B BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.96-4.00%-0.04Mua226.662M1.468B23.750.04
B.R BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.96-4.00%-0.04Mua226.662M1.468B23.750.04
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
8.95-1.65%-0.15Mua52.522M136.801B73.330.12
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
8.95-1.65%-0.15Mua52.522M136.801B73.330.12
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
9.650.52%0.05Sức mua mạnh33.796M126.942B22.910.42
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.650.52%0.05Sức mua mạnh33.796M126.942B22.910.42
DMT DON MUANG TOLLWAY PUBLIC COMPANY LIMITED
12.90-0.77%-0.10Bán1.414M15.238B22.630.57
DMT.R DON MUANG TOLLWAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.90-0.77%-0.10Bán1.414M22.630.57
JWD JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
14.70-2.00%-0.30Bán4.893M14.994B37.810.40
JWD.R JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.70-2.00%-0.30Bán4.893M14.994B37.810.40
NCL NCL INTERNATIONAL LOGISTICS
3.801.60%0.06Bán4.457M1.726B54.520.07
NCL.R NCL INTERNATIONAL LOGISTICS NON-VOTING
3.801.60%0.06Bán4.457M1.726B54.520.07
PORT SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.70-1.46%-0.04Sức bán mạnh680.800K1.639B28.280.10475.00
PORT.R SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.70-1.46%-0.04Sức bán mạnh680.800K1.639B28.280.10475.00
SST SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED
4.600.00%0.00Mua189.900K2.422B-0.49
SST.R SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.600.00%0.00Mua189.900K2.422B-0.49
TSTE THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY
7.102.16%0.15Sức mua mạnh8002.722B16.170.43
TSTE.R THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.102.16%0.15Sức mua mạnh8002.722B16.170.43
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.260.00%0.00Sức mua mạnh42.741M48.727B21.390.15
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.260.00%0.00Sức mua mạnh42.741M48.727B21.410.15
WICE WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
12.700.79%0.10Mua2.798M8.279B26.620.47
WICE.R WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.700.79%0.10Mua2.798M8.279B26.620.47
Tải thêm