Các công ty của Các công ty Thái Lan hoạt động trong một ngành: giao thông vận tải khác

Danh sách sau có Các công ty Thái Lan hoạt động trong cùng ngành, giao thông vận tải khác. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL NON-VOTING, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AOTAIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO
857.142 B THB60.00 THB0.00%19.691 M0.6450.611.19 THB0.60%Vận chuyển
Mua
AOT.RAIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
857.142 B THB60.00 THB0.00%19.689 M0.6450.611.19 THB0.60%Vận chuyển
BEMBANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL
122.28 B THB8.00 THB+2.56%100.432 M1.7234.190.23 THB+25.54%1.75%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BEM.RBANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
122.28 B THB8.00 THB+2.56%100.431 M1.7234.190.23 THB+25.54%1.75%Vận chuyển
WHA.RWHA CORPORATION PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
79.218 B THB5.30 THB+0.95%31.659 M0.5315.040.35 THB+34.61%3.47%Vận chuyển
WHAWHA CORPORATION PUBLIC CO LTD
79.218 B THB5.30 THB+0.95%31.66 M0.5315.040.35 THB+34.61%3.47%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BTSBTS GROUP HOLDINGS PCL
60.571 B THB4.60 THB−0.86%59.527 M0.15−0.40 THB−385.30%6.74%Vận chuyển
Mua
BTS.RBTS GROUP HOLDINGS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
60.571 B THB4.60 THB−0.86%59.524 M0.15−0.40 THB−385.51%6.74%Vận chuyển
SJWDSCGJWD LOGISTICS PCL
23.724 B THB13.1 THB−1.50%2.747 M1.3234.180.38 THB−28.15%1.91%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SJWD.RSCGJWD LOGISTICS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
23.724 B THB13.1 THB−1.50%2.747 M1.3234.170.38 THB−28.13%1.91%Vận chuyển
SSAV.RSAMART AVIATION SOLUTIONS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.08 B THB22.0 THB−2.22%2.521 M0.7740.930.54 THB+51.28%0.00%Vận chuyển
SSAVSAMART AVIATION SOLUTIONS PCL
14.08 B THB22.0 THB−2.22%2.521 M0.7740.930.54 THB+51.28%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
DDMTDON MUANG TOLLWAY PCL
13.82 B THB11.7 THB−0.85%459.576 K0.7513.610.86 THB+14.16%9.06%Vận chuyển
Sức mua mạnh
DDMT.RDON MUANG TOLLWAY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.82 B THB11.7 THB−0.85%459.4 K0.7513.610.86 THB+14.16%9.06%Vận chuyển
BAFSBANGKOK AVIATION FUEL SERVICE
12.304 B THB19.3 THB−3.02%473.677 K1.90−0.17 THB+29.87%1.14%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BAFS.RBANGKOK AVIATION FUEL SERVICE NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
12.304 B THB19.3 THB−3.02%473.2 K1.90−0.17 THB+29.87%1.14%Vận chuyển
TTSTETSTE PCL
5.52 B THB14.4 THB+2.13%19.201 K2.8760.680.24 THB−43.01%0.83%Vận chuyển
TSTE.RTSTE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.52 B THB14.4 THB+2.13%19.2 K2.8860.680.24 THB−43.01%0.83%Vận chuyển
PPORT.RSAHATHAI TERMINAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.208 B THB1.99 THB−0.50%47.4 K0.22135.370.01 THB0.00%Vận chuyển
PPORTSAHATHAI TERMINAL PCL
1.208 B THB1.99 THB−0.50%47.401 K0.22135.370.01 THB0.00%Vận chuyển
B.RBEGISTICS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
726.661 M THB0.09 THB0.00%5.452 M0.360.520.17 THB+365.85%0.00%Vận chuyển
BBBEGISTICS PCL
726.661 M THB0.09 THB0.00%5.453 M0.360.520.17 THB+365.85%0.00%Vận chuyển
ATP30.RATP30 PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
634.548 M THB0.93 THB−1.06%372.4 K0.8217.420.05 THB+91.40%2.15%Vận chuyển
ATP30ATP30 PUBLIC CO LTD
634.548 M THB0.93 THB−1.06%372.4 K0.8217.450.05 THB+91.04%2.15%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BBIOTECBIO GREEN ENERGY TECH PCL
623.026 M THB0.28 THB−6.67%1.295 M0.66−0.03 THB−756.52%0.00%Vận chuyển
BBIOTEC.RBIO GREEN ENERGY TECH PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
623.026 M THB0.28 THB−6.67%1.295 M0.66−0.03 THB−756.52%0.00%Vận chuyển
NNCLNCL INTL LOGISTICS PCL
206.011 M THB0.39 THB−4.88%1.77 M0.57−0.64 THB−450.04%0.00%Vận chuyển
NNCL.RNCL INTL LOGISTICS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
206.011 M THB0.39 THB−4.88%1.77 M0.57−0.64 THB−449.57%0.00%Vận chuyển