Vận chuyển (Khu vực)

60
Cổ phiếu
3270.949B
Giá trị vốn hóa thị trường
15.437M
Khối lượng
−0.42%
Thay đổi
−1.94%
Hiệu suất Tháng
+9.52%
Hiệu suất Năm
−1.69%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AAVASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.06 THB0.66%0.02 THB
Mua
32.664M99.951M35.706B THB−1.10 THB
AAV.RASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.06 THB0.66%0.02 THB
Mua
32.663M99.95M35.706B THB−1.10 THB
AMAAMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
5.95 THB0.85%0.05 THB
Mua
325.409K1.936M3.082B THB9.960.59 THB
AMA.RAMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.95 THB0.85%0.05 THB
Mua
325.4K1.936M3.082B THB9.960.59 THB
AOTAIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
73.75 THB−0.34%−0.25 THB
Bán
10.995M810.898M1.05T THB−0.78 THB
AOT.RAIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
73.75 THB−0.34%−0.25 THB
Bán
10.995M810.852M1.05T THB−0.78 THB
ATP30ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED
1.55 THB1.31%0.02 THB
Mua
1.855M2.874M1.071B THB26.560.06 THB
ATP30.RATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.55 THB1.31%0.02 THB
Mua
1.855M2.874M1.071B THB26.560.06 THB
BBEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.44 THB2.33%0.01 THB
Mua
17.885M7.869M1.523B THB16.480.03 THB
B.RBEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.44 THB2.33%0.01 THB
Mua
17.885M7.869M1.523B THB16.480.03 THB
BABANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
14.4 THB−1.37%−0.2 THB
Mua
1.333M19.189M30.488B THB−1.15 THB
BA.RBANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.4 THB−1.37%−0.2 THB
Mua
1.333M19.188M30.488B THB−1.15 THB
BAFSBANGKOK AVIATION FUEL SERVICES
34.25 THB0.00%0.00 THB
Mua
436.961K14.966M21.834B THB−0.72 THB
BAFS.RBANGKOK AVIATION FUEL SERVICES NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
34.25 THB0.00%0.00 THB
Mua
436.8K14.96M21.834B THB−0.72 THB
BEMBANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
9.60 THB−0.52%−0.05 THB
Bán
68.014M652.938M146.736B THB66.190.15 THB
BEM.RBANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.60 THB−0.52%−0.05 THB
Bán
68.014M652.932M146.736B THB66.190.15 THB
BIOTECBIO GREEN ENERGY TECH PUBLIC COMPANY
0.98 THB6.52%0.06 THB
Mua
37.921M37.162M2.114B THB4.430.22 THB
BIOTEC.RBIO GREEN ENERGY TECH PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.98 THB6.52%0.06 THB
Mua
37.921M37.162M2.114B THB4.430.22 THB
BTSBTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
8.25 THB0.61%0.05 THB
Bán
19.316M159.357M108.633B THB37.530.22 THB
BTS.RBTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.25 THB0.61%0.05 THB
Bán
19.315M159.349M108.633B THB37.530.22 THB
DMTDON MUANG TOLLWAY PUBLIC COMPANY LIMITED
12.8 THB0.79%0.1 THB
Mua
949.871K12.158M15.356B THB21.410.59 THB
DMT.RDON MUANG TOLLWAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
12.8 THB0.79%0.1 THB
Mua
949.8K12.157M15.356B THB21.410.59 THB
IIITRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY
14.6 THB0.69%0.1 THB
Theo dõi
4.243M61.947M10.185B THB20.860.78 THB
III.RTRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.6 THB0.69%0.1 THB
Theo dõi
4.243M61.945M10.185B THB20.860.78 THB
JWDJWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
20.2 THB−0.98%−0.2 THB
Bán
4.081M82.429M21.114B THB36.640.56 THB
JWD.RJWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
20.2 THB−0.98%−0.2 THB
Bán
4.081M82.426M21.114B THB36.640.56 THB
KEXKERRY EXPRESS (THAILAND) PUBLIC COMPANY
17.8 THB−1.66%−0.3 THB
Bán Mạnh
3.915M69.689M31.889B THB−1.44 THB
KEX.RKERRY EXPRESS (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
17.8 THB−1.66%−0.3 THB
Bán Mạnh
3.915M69.683M31.889B THB−1.44 THB
KIATKIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY
0.49 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
1.468M719.129K1.545B THB14.670.03 THB
KIAT.RKIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.49 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
1.468M719.124K1.545B THB14.670.03 THB
LEOLEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY
12.5 THB0.81%0.1 THB
Bán
681.561K8.52M4.096B THB10.761.17 THB
LEO.RLEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
12.5 THB0.81%0.1 THB
Bán
681.5K8.519M4.096B THB10.761.17 THB
MENAMENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.90 THB0.00%0.00 THB
Mua
3.417M6.493M1.417B THB31.670.06 THB515
MENA.RMENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.90 THB0.00%0.00 THB
Mua
3.417M6.493M1.417B THB31.670.06 THB515
NCLNCL INTERNATIONAL LOGISTICS
2.88 THB1.41%0.04 THB
Bán
759.4K2.187M1.521B THB40.690.07 THB
NCL.RNCL INTERNATIONAL LOGISTICS NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.88 THB1.41%0.04 THB
Bán
759.4K2.187M1.521B THB40.690.07 THB
NYTNAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.48 THB−1.69%−0.06 THB
Theo dõi
1.858M6.466M4.414B THB19.910.18 THB
NYT.RNAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.48 THB−1.69%−0.06 THB
Theo dõi
1.858M6.466M4.414B THB19.910.18 THB
PORTSAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.06 THB0.98%0.02 THB
Bán Mạnh
164.202K338.256K1.275B THB−0.02 THB475
PORT.RSAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.06 THB0.98%0.02 THB
Bán Mạnh
164.2K338.252K1.275B THB−0.02 THB475
PSLPRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
16.4 THB1.86%0.3 THB
Mua
7.598M124.607M25.105B THB4.133.90 THB129
PSL.RPRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
16.4 THB1.86%0.3 THB
Mua
7.598M124.606M25.105B THB4.133.90 THB129
RCLREGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
30.75 THB0.82%0.25 THB
Bán
1.837M56.489M25.691B THB0.8436.34 THB
RCL.RREGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
30.75 THB0.82%0.25 THB
Bán
1.837M56.479M25.691B THB0.8436.34 THB
RPRAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.32 THB0.00%0.00 THB
Bán
45.4K105.328K465.883M THB−0.37 THB
RP.RRAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.32 THB0.00%0.00 THB
Bán
45.4K105.328K465.883M THB−0.37 THB
SEAOILSEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.04 THB0.50%0.02 THB
Bán
328.659K1.328M2.799B THB5.830.69 THB
SEAOIL.RSEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.04 THB0.50%0.02 THB
Bán
328.6K1.328M2.799B THB5.830.69 THB
SONICSONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.92 THB2.10%0.06 THB
Bán
1.578M4.607M2.176B THB6.680.49 THB
SONIC.RSONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.92 THB2.10%0.06 THB
Bán
1.578M4.607M2.176B THB6.680.49 THB
TSTETHAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY
7.25 THB−2.03%−0.15 THB
Bán
2011.457K2.99B THB17.590.42 THB
TSTE.RTHAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.25 THB−2.03%−0.15 THB
Bán
2001.45K2.99B THB17.590.42 THB
TTATHORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY
8.05 THB0.63%0.05 THB
Bán
2.45M19.72M14.762B THB2.922.74 THB3.637K
TTA.RTHORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.05 THB0.63%0.05 THB
Bán
2.45M19.719M14.762B THB2.922.74 THB3.637K
VLV.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.54 THB1.32%0.02 THB
Bán
2.346M3.613M1.568B THB70.050.02 THB
VL.RV.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.54 THB1.32%0.02 THB
Bán
2.346M3.613M1.568B THB70.050.02 THB
WHAWHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.94 THB1.03%0.04 THB
Sức mua mạnh
96.259M379.261M58.293B THB18.000.22 THB
WHA.RWHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.94 THB1.03%0.04 THB
Sức mua mạnh
96.258M379.258M58.293B THB18.000.22 THB
WICEWICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
11.5 THB0.88%0.1 THB
Bán
4.252M48.9M7.627B THB11.640.98 THB
WICE.RWICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.5 THB0.88%0.1 THB
Bán
4.252M48.898M7.627B THB11.640.98 THB