Vận chuyển

Các công ty Thái Lan tham gia một lĩnh vực: vận chuyển

Những Các công ty Thái Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, vận chuyển. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như SINO LOGISTICS CORPORATION PCL NON-VOTING và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AOTAIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO
932.142 B THB65.25 THB−0.38%15.441 M0.8855.041.19 THB0.55%
Mua
AOT.RAIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
932.142 B THB65.25 THB−0.38%15.439 M0.8855.041.19 THB0.55%
SIA19YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO LTD
Chứng chỉ lưu ký
537.486 B THB18.1 THB0.00%4400.03
BEM.RBANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
123.809 B THB8.10 THB+0.62%64.556 M2.0634.620.23 THB+25.54%1.73%
BEMBANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL
123.809 B THB8.10 THB+0.62%64.556 M2.0634.620.23 THB+25.54%1.73%
Sức mua mạnh
WHAWHA CORPORATION PUBLIC CO LTD
82.208 B THB5.50 THB+0.92%135.127 M1.8415.610.35 THB+34.61%3.04%
Sức mua mạnh
WHA.RWHA CORPORATION PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
82.208 B THB5.50 THB+0.92%135.126 M1.8415.610.35 THB+34.61%3.04%
BTS.RBTS GROUP HOLDINGS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
77.689 B THB5.90 THB−0.84%55.192 M1.37−0.42 THB−291.56%5.25%
BTSBTS GROUP HOLDINGS PCL
77.689 B THB5.90 THB−0.84%55.194 M1.37−0.42 THB−291.56%5.25%
Mua
BABANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO LTD
40.994 B THB19.9 THB+2.58%6.781 M1.1310.171.96 THB5.03%
Sức mua mạnh
BA.RBANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
40.994 B THB19.9 THB+2.58%6.781 M1.1310.171.96 THB5.03%
AAV.RASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
25.968 B THB2.24 THB+1.82%12.44 M0.25−0.02 THB+94.78%0.00%
AAVASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LTD
25.968 B THB2.24 THB+1.82%12.44 M0.25−0.02 THB+94.78%0.00%
Mua
SJWD.RSCGJWD LOGISTICS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
25.173 B THB13.9 THB+0.72%2.22 M0.5936.250.38 THB−28.13%7.41%
SJWDSCGJWD LOGISTICS PCL
25.173 B THB13.9 THB+0.72%2.22 M0.5936.260.38 THB−28.15%5.61%
Sức mua mạnh
RCL.RREGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
22.376 B THB27.00 THB+2.86%6.149 M0.4818.621.45 THB−93.06%2.78%
RCLREGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC CO
22.376 B THB27.00 THB+2.86%6.149 M0.4818.621.45 THB−93.06%2.78%
Theo dõi
PSLPRECIOUS SHIPPING
15.281 B THB9.80 THB+0.51%5.923 M0.3314.690.67 THB−71.38%2.55%
Sức mua mạnh
PSL.RPRECIOUS SHIPPING NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
15.281 B THB9.80 THB+0.51%5.923 M0.3314.690.67 THB−71.38%2.55%
DDMTDON MUANG TOLLWAY PCL
14.293 B THB12.1 THB−1.63%2.541 M3.0014.080.86 THB+14.16%18.84%
Sức mua mạnh
DDMT.RDON MUANG TOLLWAY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.293 B THB12.1 THB−1.63%2.54 M3.0014.080.86 THB+14.16%18.84%
TTA.RTHORESEN THAI AGENCIES PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.215 B THB7.80 THB+1.96%19.079 M0.896.711.16 THB−15.43%2.31%
TTATHORESEN THAI AGENCIES PUBLIC CO
14.215 B THB7.80 THB+1.96%19.079 M0.896.711.16 THB−15.43%2.31%
Sức mua mạnh
SSAVSAMART AVIATION SOLUTIONS PCL
14.144 B THB22.1 THB+1.38%7.831 M1.4041.120.54 THB0.00%
Sức mua mạnh
SSAV.RSAMART AVIATION SOLUTIONS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.144 B THB22.1 THB+1.38%7.83 M1.4041.120.54 THB0.00%
BAFSBANGKOK AVIATION FUEL SERVICE
13.834 B THB21.7 THB−0.46%197.155 K0.44−0.17 THB+29.87%0.37%
Mua
BAFS.RBANGKOK AVIATION FUEL SERVICE NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.834 B THB21.7 THB−0.46%196.9 K0.44−0.17 THB+29.87%0.37%
AANIASIA NETWORK INTERNATIONAL PCL
8.427 B THB4.56 THB−1.30%308.806 K0.481.10%
KEXKERRY EXPRESS (THAILAND) PCL
7.005 B THB4.02 THB0.00%475.789 K0.64−2.46 THB−36.96%0.00%
Bán Mạnh
KEX.RKERRY EXPRESS (THAILAND) PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.005 B THB4.02 THB0.00%475.7 K0.64−2.46 THB−36.95%0.00%
III.RTRIPLE I LOGISTICS PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.195 B THB7.60 THB0.00%1.221 M0.847.331.04 THB−12.24%5.00%
IIITRIPLE I LOGISTICS PUBLIC CO LTD
5.195 B THB7.60 THB0.00%1.221 M0.847.331.04 THB−12.24%5.00%
Mua
NNYTNAMYONG TERMINAL PCL
4.91 B THB3.96 THB0.00%1.579 M0.348.860.45 THB+83.20%9.09%
Mua
NNYT.RNAMYONG TERMINAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.91 B THB3.96 THB0.00%1.579 M0.348.860.45 THB+83.20%9.09%
TTSTETSTE PCL
4.102 B THB10.7 THB0.00%10 K2.4745.090.24 THB−43.01%1.12%
TSTE.RTSTE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.102 B THB10.7 THB0.00%10 K2.4845.090.24 THB−43.01%1.12%
WICEWICE LOGISTICS PUBLIC CO LTD
3.977 B THB6.10 THB+0.83%6.368 M3.1525.380.24 THB−65.33%3.93%
Theo dõi
WICE.RWICE LOGISTICS PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.977 B THB6.10 THB+0.83%6.368 M3.1525.380.24 THB−65.33%3.93%
SSEAOIL.RSEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.143 B THB2.90 THB−0.68%100.4 K0.357.060.41 THB−30.45%6.90%
SSEAOILSEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.143 B THB2.90 THB−0.68%100.443 K0.357.060.41 THB−30.45%6.90%
AAMA.RAMA MARINE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.134 B THB4.12 THB+0.98%88.5 K0.127.770.53 THB−49.43%9.71%
AAMAAMA MARINE PCL
2.134 B THB4.12 THB+0.98%88.518 K0.127.770.53 THB−49.44%9.71%
SSINOSINO LOGISTICS CORPORATION PCL
1.487 B THB1.43 THB+10.85%36.678 M5.7143.870.03 THB0.00%
Sức mua mạnh
SONIC.RSONIC INTERFREIGHT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.313 B THB1.81 THB+6.47%5.367 M2.7811.720.15 THB−50.43%2.76%
SONICSONIC INTERFREIGHT PCL
1.313 B THB1.81 THB+6.47%5.367 M2.7811.710.15 THB−50.40%2.76%
LEOLEO GLOBAL LOGISTICS PCL
1.274 B THB3.98 THB−2.93%595.702 K1.6716.740.24 THB−66.76%4.02%
LEO.RLEO GLOBAL LOGISTICS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.274 B THB3.98 THB−2.93%595.6 K1.6716.740.24 THB−66.76%4.02%
KKIAT.RKIATTANA TRANSPORT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.267 B THB0.41 THB+2.50%1.427 M0.4411.780.03 THB+19.18%4.88%
KKIATKIATTANA TRANSPORT PCL
1.267 B THB0.41 THB+2.50%1.427 M0.4411.780.03 THB+19.18%4.88%
PPORT.RSAHATHAI TERMINAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.227 B THB2.02 THB+1.51%206.6 K0.68137.410.01 THB0.00%
PPORTSAHATHAI TERMINAL PCL
1.227 B THB2.02 THB+1.51%206.624 K0.68137.410.01 THB0.00%
VLV.L. ENTERPRISE PCL
1.171 B THB1.15 THB−0.86%2.975 M0.6441.520.03 THB+39.20%2.17%
VL.RV.L. ENTERPRISE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.171 B THB1.15 THB−0.86%2.975 M0.6441.520.03 THB+39.20%2.17%
MMENA.RMENA TRANSPORT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.057 B THB1.44 THB+0.70%1.369 M0.2315.790.09 THB+16.18%2.08%
MMENAMENA TRANSPORT PCL
1.057 B THB1.44 THB+0.70%1.369 M0.2315.790.09 THB+16.18%2.08%
Mua
B.RBEGISTICS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
888.141 M THB0.11 THB0.00%2.448 M0.100.640.17 THB+365.85%0.00%
BBBEGISTICS PCL
888.141 M THB0.11 THB0.00%2.449 M0.100.640.17 THB+365.85%0.00%
EETLEUROASIA TOTAL LOGISTICS PCL
756.4 M THB1.22 THB+1.67%1.163 M0.190.00%
Sức mua mạnh
BBIOTECBIO GREEN ENERGY TECH PCL
712.03 M THB0.32 THB0.00%2.178 M0.49−0.03 THB−756.52%0.00%
BBIOTEC.RBIO GREEN ENERGY TECH PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
712.03 M THB0.32 THB0.00%2.178 M0.49−0.03 THB−756.52%0.00%
ATP30.RATP30 PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
655.018 M THB0.96 THB−2.04%570 K0.4117.980.05 THB+91.40%2.08%
ATP30ATP30 PUBLIC CO LTD
655.018 M THB0.96 THB−2.04%570.102 K0.4118.010.05 THB+91.04%2.08%
Sức mua mạnh
TTPLTHAI PARCELS PCL
613.08 M THB1.17 THB+1.74%711.325 K1.45−0.01 THB0.00%
NNCL.RNCL INTL LOGISTICS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
306.376 M THB0.58 THB−1.69%324 K0.20−0.64 THB−449.57%0.00%
NNCLNCL INTL LOGISTICS PCL
306.376 M THB0.58 THB−1.69%324 K0.20−0.64 THB−450.04%0.00%
RRPRAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LTD
273.104 M THB1.36 THB+3.03%3.468 K0.04−0.47 THB−97.62%0.00%
RRP.RRAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
273.104 M THB1.36 THB+3.03%3.4 K0.04−0.47 THB−97.66%0.00%
TTPL.RTHAI PARCELS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.17 THB+1.74%711.3 K1.45
AANI.RASIA NETWORK INTERNATIONAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.56 THB−1.30%308.8 K0.48
SSINO.RSINO LOGISTICS CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.43 THB+10.85%36.678 M5.7143.870.03 THB0.00%
EETL.REUROASIA TOTAL LOGISTICS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.22 THB+1.67%1.163 M0.190.00%