Các công ty của Các công ty Thái Lan hoạt động trong một ngành: dược phẩm: khác

Danh sách sau có Các công ty Thái Lan hoạt động trong cùng ngành, dược phẩm: khác. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như MEGA LIFESCIENCES PUBLIC CO LTD NON-VOTING hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như MEGA LIFESCIENCES PUBLIC CO LTD NON-VOTING, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MEGA.RMEGA LIFESCIENCES PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
35.093 B THB40.25 THB0.00%1.313 M0.9917.402.31 THB−3.04%3.98%Công nghệ Sức khỏe
MEGAMEGA LIFESCIENCES PUBLIC CO LTD
35.093 B THB40.25 THB0.00%1.313 M0.9917.402.31 THB−3.04%3.98%Công nghệ Sức khỏe
Mua
DDODDOD BIOTECH PCL
1.129 B THB2.60 THB−0.76%620.952 K1.0646.590.06 THB0.00%Công nghệ Sức khỏe
DDOD.RDOD BIOTECH PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.129 B THB2.60 THB−0.76%620.9 K1.06203.130.01 THB0.00%Công nghệ Sức khỏe
NNVNOVA ORGANIC PCL
690 M THB1.15 THB−0.86%450.366 K0.73−0.12 THB+17.39%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NNV.RNOVA ORGANIC PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
690 M THB1.15 THB−0.86%450.3 K0.73−0.12 THB+17.39%0.00%Công nghệ Sức khỏe